Sneg je dober alibi

Kakšni so dejanski stroški odstranitve Loga, v Darsu ne razkrivajo.

Objavljeno
06. november 2012 20.31
jsu*Log pri Brezovici
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo
Kakšni so bili resnični stroški z delno preureditvijo cestninskih postaj Log in Torovo, v državni avtocestni družbi kljub nekajkratnim zaprosilom še ne želijo povedati javnosti. Ker postopki oddaje javnih naročil za preureditev drugih čelnih cestninskih postaj še potekajo, informacij ne morejo posredovati.

Številka v obtoku tako ostaja 40.000 evrov za Log. Kar je res neprimerno manj od v času poslovodenja Mateje Duhovnik ocenjenega 1,5 milijona evrov, pri katerem je šlo za projekt preureditve celotne cestninske postaje z namenom uvedbe elektronskega cestninjenja tovornega prometa, in ne delne preureditve manjšega dela cestninske postaje. Kakorkoli: anonimne ovadbe proti ministru in novemu poslovodstvu Darsa, oboji zagotavljajo, da so ravnali zakonito, na ministrstvu ne pripisujejo svojim zaposlenim, temveč tistim, »ki so jim bile zaprte večmilijonske pipice«.

Štirideset tisoč evrov je številka, pod katero objava javnega naročila ni nujna, in številka, ki jo je napovedal minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač, ki je že aprila letos ocenil, da bi Dars večino dela lahko opravil sam. Kakorkoli. Ko je Dars na pomlad pripravil projekt, so v komunikaciji med ministrstvom in ljubljansko izpostavo avtocestne družbe nastale nepremagljive komunikacijske motnje.

Razpis za odstranitev Loga je potem objavilo kar ministrstvo, na katerem zdaj trdijo, da zaradi priprave razpisne dokumentacije niso nastali nikakršni stroški. Kako pa je potem nastala razpisna dokumentacija? Vsekakor bi bilo zanimivo primerjati Darsovo pomladansko dokumentacijo in razpisno dokumentacijo ministrstva. Kakorkoli. Razpis, ki ga je objavilo ministrstvo, po njihovih navedbah ni bil končan zato, ker naj ne bi bilo pravne podlage, ampak zato, ker so bile vse ponudbe cenovno previsoke. Najugodnejša je bila več kot desetkrat višja, kot so znašali stroški odstranitve, so postopek in ceno šele zdaj komentirali na Langusovi, kjer je sedež ministrstva.

V Darsu trdijo, da so bila vsa naročila oddana v skladu z zakonodajo. Resda sta bili cestninski postaji preurejeni brez javnega razpisa, ampak temelj za njuno odstranitev je usmeritev, »da se v največji možni meri izkoristi lastne zmogljivosti in skupaj z zunanjimi izvajalci čim prej zagotovita večja pretočnost in varnost prometa za uporabnike in uporabnice slovenskih avtocest«.

Iskanje notranjih rezerv je pohvalno. Ni pa mogoče razumeti, zakaj Dars ne posreduje obračuna vseh stroškov, tako za oddana dela kot za dela, opravljena z internimi delovnimi nalogi, in tudi za dela, pri katerih so bila morda prerazporejena naročila. Ob upoštevanju vse vgrajene opreme, asfaltiranja, zaščitnih ograj, prometne signalizacije ... In zakaj zdaj, ko so sami uspešno odstranili največji oviri, objavljajo za druge cestninske postaje javne razpise? Saj je že sneg dober alibi, da se bo dela prekinilo. Ni treba vmešavati še vedno dolgih postopkov javnega naročanja! Ali pač. Saj z njimi tako ali tako ni stroškov.