2TDK – dejanska dvotirna železnica, veliko cenejša

Poleg velike razlike v ceni investicije še nekatere prednosti.

Objavljeno
30. september 2020 05.00
Posodobljeno
30. september 2020 09.47
Če so v izvedbah v 2TDK razlike po teh dveh projektih velikosti 1,2 milijarde evrov, je še vedno čas, da se pristopi k realizaciji po veliko cenejšem projektu. Foto Voranc Vogel/Delo
Marijan Koželj,  Ljubljana
Marijan Koželj, Ljubljana
Projekt za izgradnjo T2DK je že pred mnogimi leti izdelala in nato predelovala Družba za razvoj investicij (DRI), tudi sedanja verzija je njena (jo tukaj na kratko imenujem DRI-T2DK), trasa dolžine 27,1 kilometra, za dvotirnost 41 kilometrov predorov. O njej so bila tudi velika kritična posvetovanja z udeleženimi številnimi strokovnjaki specialisti, ki so pokrili vsak svoje strokovno področje v tem projektu.

Ta posvetovanja so bila: v državnem svetu (DS) 16. aprila 2018, v državnem zboru 21. marca 2019, pod pokroviteljstvom SIZ 24. maja 2019 – SIZ je o posvetovanju izdal zbornik referatov in razprav (št. 3/2019) »Dvotirna proga Koper-Kozina-Divača«, ki je dosegljiv na spletu in dodatno še na PublishWallu. Je veliko tehničnih podatkov in trditev, ki jih strokovnjaki »nasprotnih« strani in ministrstvo za infrastrukturo (MZI) morajo preveriti/uskladiti/potrditi.

V zborniku št. 3/19 je, poleg drugih mnenj, prikazana centralna, nova verzija drugačne trase nove dejansko dvotirne železnice (na kratko CVDŽ), dolžine 24,8 kilometra, za dvotirnost 9,2 kilometra predorov. Višina investicije za DRI-T2DK za enotirno izvedbo do obratovalnega dovoljenja je 1,2 milijarde evrov in nadalje je za dvotirno izvedbo v zborniku št. 3/19 ocenjeno 2,188 milijarde evrov. Za dvotirno CVDŽ je navedena višina 0,945 milijarde evrov, tj. 1,2 milijarde evrov manj kot za DRI-2TDK. Poleg velike razlike v ceni investicije še nekatere prednosti CVDŽ: manj zasedenih površin dragocenih primorskih zemljišč, boljše varovanje vodnih virov, le kratki predori in s tem možnost konkuriranja domače gradbene operative, krajši rok zgraditve, razbremenitev Luke Koper in ŽP Divača z zalogovnim terminalom Kozina.

Na nobenem od treh naštetih posvetovanj ni bilo slišati ne strokovnjakov DRI, ne SŽ, ne Družbe za razvoj projekta 2TDK. V vsaki razvojno naravnani družbi bi argumentirano razpravo tehnično in ekonomsko zahtevnih projektov spodbudila vsakokratna oblast – politika. Politika bi želela izkristalizirati tehnične in tehnološke prednosti tudi zaradi konceptualnih razlik med staro in moderno zasnovo. Naša javnost naj se vpraša, zakaj sklepne ugotovitve posvetovanja z dne 24. maja 2019 niso bile široko publicirane naši javnosti, zakaj kompetentna ministrstva niso že takrat sklicala soočenja naštetih strani in drugih stranskih udeležencev.

Če so v izvedbah v 2TDK razlike po teh dveh projektih velikosti 1,2 milijarde evrov, kot je navedeno, je še vedno čas, da se ustavijo začete dejavnosti po zelo dragem in okoljsko neugodnem projektu DRI-2TDK ter se pristopi k realizaciji po veliko cenejšem projektu CVDŽ, o čemer mora MZI s sodelovanjem MOP ali morda poslanci DZ ali vlada brez obotavljanja čim prej odločiti.