Tudi znanost raste iz malega

Del komuniciranja v znanosti zajema razlage znanstvenih idej.

Objavljeno
23. september 2020 05.00
Posodobljeno
23. september 2020 05.00
Del komuniciranja znanosti zajema tudi razlage znanstvenih idej. Foto Roman Šipić
dr. Dušan Krnel, Portorož
dr. Dušan Krnel, Portorož
Sašo Dolec je v svojem prispevku z naslovom Pomen komuniciranja za znanost (Delo, 15. septembra, stran 7) opisal pomen komuniciranja znanosti in navedel tudi nekaj podatkov o tem, komu in koliko je ARRS dodelil sredstva za ta namen.

Del komuniciranja znanosti zajema tudi razlage znanstvenih idej, ki jih tako razumejo tudi tisti, ki niso strokovnjaki določenega znanstvenega področja, torej poljudno. Temu naj bi bile namenjene poljudnoznanstvene revije.

Ena od teh je revija Naravoslovna solnica, ki je namenjena učiteljem začetnega naravoslovja, kjer je še kako pomembno za razumevanje znanstveni razlag. Revija izhaja že petindvajset let in obstaja le zaradi volonterskega dela urednikov in avtorjev, saj naročnine pokrivajo le stroške tiska in priprave za tisk.

Na razpisu ARRS leta 2018 za sofinanciranje poljudnoznanstvenih revij je bila revija uspešna in po nekem algoritmu ji je bila za obdobje dveh let dodeljena pomoč v znesku 111,84 evra. Seveda je vsak evro dobrodošel, ampak za boljšo predstavo podatek, da samo za tisk in papir ene številke odštejemo okoli 1300 evrov.