Volilni mešetarji

Vsi ti gospodje se obnašajo kot CIA v malem, saj uporabljajo podobne metode, ki so največkrat na meji zakonitega.

Objavljeno
09. september 2014 13.37
reu MARKETS-GLOBAL/
Lojze Podobnik
Lojze Podobnik

Za medlokalno gospodo, ki se gre politiko, se spet kujejo tajni načrti. Vodilni strankarski veljaki stiskajo glave in iščejo variante, kako zmagati, kako prelisičiti nasprotnike. Vsi ti gospodje se obnašajo kot CIA v malem, saj uporabljajo podobne metode, ki so največkrat na meji zakonitega. Z lažmi zavajajo posameznike in lokalno prebivalstvo. Iščejo se primerni strici, ki bodo iz ozadja zaključili zgodbo o novih ali še starih županih, in seveda se bije tudi boj za občinske svetnike. Tisti, ki imajo podporo v kapitalu, so bolj agresivni, bolj arogantni in bolj nastopaški.

Groza me je, ko poslušam »pomembne posameznike«, ki bi jih lahko imenoval tudi mešetarje. Ti gospodje so brez moralnih vrednot, saj s sprijeno moralo krmarijo med poštenjaki z namenom, da jim podtikajo laži, ki slonijo na prirejenih zgodbah. Z opravljanjem nasprotnikov in z lažnimi obljubami zavajajo nezainteresirane ljudi in tako podtikajo kandidate, ki so politično, versko in lokalno primerni za njihov način vodenja občine. Lahko zanesljivo trdim, da ti kandidati niso legitimni zastopniki volivcev. Vsi postopki za pripravo volitev se delajo samo v ožjem krogu pol. strank, za katere pa se že dolgo ve, da so take, kot so, neuporabne za družbo z visoko stopnjo demokracije. So le same sebi namen.

V vaških, mestnih, krajevnih skupnostih je znano, da politične stranke ne delujejo v skladu z ustavnimi načeli in statutom ter programom stranke. Večina lokalnih odborov strank je neaktivnih in nimajo nobene povezave z ljudmi, ki imajo svoje potrebe in zahteve. Zaradi njihove nedejavnosti je odločanje prepuščeno svetnikom, ki pa so največkrat samo nekakšne oprode županov. Tak način vodenja občine največkrat pripelje do konfliktnih dogodkov, do nezadovoljstva v skupnosti.

Marsikaj bo treba spremeniti, če bomo hoteli živeti v demokratični družbi, če bomo hoteli imeti legitimne liste kandidatov. Vsakdo od nas se mora zavedati, da so volitve zelo pomembne za naš boljši jutri, saj z njimi dajemo glas svojemu kandidatu, ki bo zastopal naše interese, interese skupnosti, v kateri živimo.
V skupnosti, kjer živimo, je treba ustvariti pogoje za odkrito in pošteno sodelovanje in za obvezen pretok informacij. In to na področju države in občine. Vodilne politične strukture se morajo zavedeti, da nam je to zagotovljeno z Ustavo.

Kdaj nam bo to uspelo, je odvisno predvsem od nas.