22. marec, mednarodni dan voda

Pitno vodo smo si zastrupili s plastiko.

.

Objavljeno
22. marec 2018 14.10
Voda v Ljubljani 03.julija 2013
D. M.
D. M.

Glavno sporočilo letošnjega svetovnega dneva voda je naravno gospodarjenje z vodo, vseprisotna plastika pa je znak, da to ne obstaja v večini sveta. Po mnenju Slovenskega društva za zaščito voda bi morali pogozdovati namesto izsekavati gozdove, namesto izsuševanja poskrbeti za ohranjanje mokrišč in zmanjševati negativne učinke regulacij vodotokov. Ti skupaj z neustreznim prostorskim razvojem povzročajo poplave in suše ter tako vplivajo tudi na človeka.

Po nekaterih napovedih bo leta 2025 predvidoma več kot polovica zemljanov imela otežen dostop do pitne vode.