Bo država po sodbi plačala uršulinkam?

Po denacionalizaciji: Država mora redovnicam pri Sv. Duhu zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin plačati milijon evrov.

Objavljeno
01. september 2013 20.26
mdr*ursulinke
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Kranjsko okrožno sodišče je odločilo, da mora Republika Slovenija plačati Uršulinskemu samostanu Sv. Duh glavnico v višini 683.342 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 19. januarja 2008 do plačila. Če bi država takoj nakazala znesek, je teh obresti po našem izračunu 370.000 evrov, skupaj gre torej za več kot milijon evrov.

Kot smo že poročali, je Uršulinski samostan v pravdni zadevi tožil Republiko Slovenijo, saj redovnice niti po končanem denacionalizacijskem postopku, ki se je vlekel več kot 15 let, niso mogle uporabljati poslovne stavbe in garaže v Blaževi ulici v Škofji Loki. Odškodnina zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin sestram uršulinkam kot denacionalizacijskim upravičenkam po zakonu o denacionalizaciji pripada za obdobje od uveljavitve zakona 7. decembra 1991 do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji 3. februarja 2007. Po tej pravnomočni odločbi o denacionalizaciji pa je trajalo kar 18 mesecev, da se je Slovenski etnografski muzej dejansko izselil.

Na nedavni obravnavi 12. julija na kranjskem okrožnem sodišču je tožeča stran spremenila višino tožbenega zahtevka: ta je namreč znašal 1,26 milijona evrov z obrestmi od 19. januarja 2008 naprej, na podlagi dopolnjene sodne cenitve pa znaša zdaj milijon evrov. Državna pravobranilka se z dopolnjeno cenitvijo ni strinjala, kajti zanjo je ustrezna le prvotna cenitev v višini 644.000 evrov. Do poravnave ni prišlo in obe strani sta se strinjali, naj sodnica Eva Hartman razsodi, tožeča stran pa je napovedala, da sicer vztraja pri tožbi za milijon evrov, a da se je po sodbi še pripravljena pogovoriti z državo.

Z državnega pravobranilstva smo dobili pojasnilo, da Republika Slovenija v tej zadevi temelju zahtevka ni ugovarjala, ugovarjala pa je višini zahtevane odškodnine, saj je tožeča stranka po njenem mnenju ni izkazala.

»Po mnenju Republike Slovenije je višina odškodnine odvisna od namembnosti spornih nepremičnin v času podržavljenja, podatkov o dejanskih uporabnih površinah prostorov v stavbi, podatkov o višini tržnih najemnin na lokaciji predmetne nepremičnine, višine javnih dajatev, ki odpadejo na najemnino, ter stroškov obratovanja in vzdrževanja nepremičnin. Pri ugotavljanju višine koristi tožeče stranke je bil argument Republike Slovenije tudi ta, da je treba upoštevati povečanje vrednosti nepremičnin zaradi vloženih sredstev tožene stranke,« so pojasnili.

Sodba še ni pravnomočna. Medtem ko na pravobranilstvu še proučujejo sodbo, ki so jo po pošti prejeli 28. avgusta, so nam v samostanu pojasnili, da se na odločitev sodišča ne bodo pritožili. Predstojnica Judita Mihelčič je razložila, da je že na obravnavi julija izrazila željo, da se zadeva zaključi.

»Če bi bilo pošteno, bi se z etnografskim muzejem dogovorili za primerno najemnino, toda za to ni bilo posluha. Sicer sem proti tožarjenju, a drugače se ni dalo reševati. Sestre smo se morale po nacionalizaciji gradu drugače organizirati in se preživljati s kmetijo na drugi lokaciji, Sv. Duh pri Škofji Loki. Več sester je ostarelih in bolehnih, popolnoma odvisnih od mlajših in zanje moramo poskrbeti,« je pojasnila Judita Mihelčič. Prostori v Blaževi ulici samevajo, v zdajšnji krizi pa sogovornica ne vidi možnosti, da bi jih uršulinke same tudi oživile.