Boško Šrot za pričo predlaga Ivico Todorića

Po dveh letih se nadaljuje sojenje v sporu, v katerem Radenska od Boška Šrota zahteva 46 milijonov evrov.

Objavljeno
30. maj 2017 18.05
rsi-Bosko Srot
Jože Pojbič
Jože Pojbič

Murska Sobota - Čeprav je Radenska odškodninsko tožbo zoper Boška Šrota in družbo Atka Prima v višini 46 milijonov evrov, kolikor je bila oškodovana zaradi nikoli vrnjenih medsebojnih likvidnostnih posojil, vložila že leta 2011, tudi po današnjem nadaljevanju obravnave sodeč sojenje na soboškem okrožnem sodišču ne bo tako hitro končano. Šrotov zagovornik Uroš Pogačnik je namreč predlagal novega finančnega izvedenca in zaslišanje hrvaškega "gazde", Ivice Todorića.

Že sedaj je trajalo celi dve leti, da je sodišče našlo izvedenko za finančno področje Jeleno Andrejo Marinko (pred njo je kar nekaj izvedencev izdelavo izvedenskega mnenja o tej zadevi zavrnilo, iz upravičenih razlogov, je danes poudarila sodnica Andreja Pintarič ),da je pridobilo podatke bank in da je izvedenka na podlagi teh podatkov izdelala izvedensko mnenje. 

Na današnji obravnavi je bila zaslišana edino Marinkova, ki jo je temeljito izprašal zagovornik Bojana Šrota Uroš Pogačnik. Ni se namreč strinjal z nekaterimi njenimi trditvami in ugotovitvami v mnenju. Tako je hotel izvedeti, na podlagi česa je v mnenju zatrdila, da finančni družbi Infold Holding in Center Naložbe že v letu 2008 in 2009 nista bili sposobni vrniti posojil, ki so jim jih iz lastnih likvidnostnih sredstev dajale tudi družbe iz skupine Pivovarne Laško, saj da je imel Infond Holding takrat dovolj premoženja, da bi poplačal vsa posojila, če ne bi prišla finančna kriza in če se politika ne bi vmešavala v Infondovo prodajo Mercatorjevih delnic in te prodaje ne bi zavlačevala v nedogled, kot je to na eni od prejšnjih obravnav dejal Boško Šrot. 

Marinkova je odgovarjala, da je bila nesposobnost obeh finančnih podjetij za vračilo posojil očitna iz letnih bilanc. "Infond Holding je s svojo poslovno politiko sam sebe zamrznil, ko je za bančna posojila zastavil delnice in z njimi ni mogel trgovati," je dejala. V nadaljevanju je Boško Šrot zatrdil, da zastava delnic ne bi bila ovira za trgovanje z delnicami, njegov zagovornik Pogačnik pa je opozoril še na po njegovem prepričanju nerealno oceno vrednosti Mercatorjevih delnic v lasti Infond Holdinga v tistem času. Po njegovih trditvah namreč ocena vrednosti delnic na podlagi takratnih borznih cen delnice ni bila realna, saj je šlo za dogovore o prodaji velikega, kontrolnega deleža Mercatorja in pri prodajah takšnih deležev so prodajalci poleg tržne borzne cene delnic vedno deležni še prevzemne premije. Te Marinkova pri oceni premoženja Infond Holdinga ni upoštevala. Zaradi teh in še drugih očitkov izvedenki in njenemu izvedenskemu mnenju je Uroš Povgačnik sodišču predlagal pridobitev novega finančnega izvedenca, v potrditev tega, da bi ob prodaji Mercatorjevih delnic lahko šlo za dober posel z dobičkom, pa je predlagal še zaslišanje donedavnega Agrokorjevega "gazde" Ivice Todorića. Sodišču je predal tudi Todorićevo pisno izjavo, v kateri ta potrjuje, da se je s Šrotom v prvi polovici leta 2009 dogovril za nakup Marcatorjevih delnic. Najprej bi Agrokor kupil 24,99 odstotkov Mercatorja, ki je bil v lasti Infond Holdinga, in to po ceni 300 evrov za delnico, v naslednjih treh letih pa bi odkupil še okrog 25 - odstotni Mercatorjev delež, k ije bil v lasti drugi družb v skupini. Todorić je izjavo dal in podpisal šele 25. aprila letos,  ker da prej, ko je še bil vodilni v Agrokorju, tega ni smel storiti zaradi zaveze o varovanju poslovne skrivnosti. 

Razprava se bo nadaljevala 6. julija, sodnica pa bo naknadno odločila, ali bo sprejela nove dokazne predloge Šrotove obrambe in ali bo torej povabila novega izvedenca ter zaslišala Todorića. Zastopniki Radenske so obojemu nasprotovali.