Celjski kriminalisti kazensko ovadili 10 oseb v zadevi Teš 6

Po informacijah, ki jih je pridobilo Delo, so celjski kriminalisti škodo pri projektu Teš 6 ocenili na 284 milijonov evrov.

Objavljeno
14. oktober 2014 11.07
jer*Termoelektrarna Sostanj
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje

Celje - Vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi Dušan Florjančič in vodja celjskih kriminalistov Damjan Turk bosta na današnji novinarski konferenci razkrila javnosti nastalo škodo pri projektu Teš 6. Po naših informacijah so celjski kriminalisti škodo ocenili na 284 milijonov evrov.

Napihnjena cena zloglasne naložbe je zrasla na 1,4 milijarde evrov po zaslugi načina izbire izvajalca, kasneje podpisanih aneksov k osnovni pogodbi, povečanja cene montaže in preplačila delovne sile.

Čeprav so celjski kriminalisti, ki so zaključili del kriminalistične preiskave, v kateri obravnavajo sume kaznivih dejanj pri opremljanju Teš 6, na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper deset oseb zaradi več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in ponareditve ali uničenja poslovnih listin v zadevi Teš 6, se postavlja vprašanje ali bodo njihova imena že razkrili javnosti.

Bodo kriminalisti razkrili imena?

Po naših informacijah so celjski kriminalisti v predkazenski zadevi junija 2012 začeli z zbiranjem obvestil zoper osumljene: Uroša Rotnika, ki je bil do leta 2010 direktor Termoelektrarna Šoštanj d. o. o., Petra Kotarja, ustanovitelja in zastopnika družbe SOL Intercontinental d. o. o., Boštjana Kotarja, direktorja družbe CEE d.o. o., Jožefa Dermola, Mirana Lebana in Darka Weissa, zaposlenih v družbi CEE, Jožeta Lenarta, zaposlenega v Teš, Bojana Brešarja, namestnika vodje tehnike in vzdrževanja v Teš ter Bogdana Pušnika, zaposlenega v družbi RPM, Najem avtomobilov, d.o.o., zaradi podanih utemeljenih razlogov za sum, da so storili kaznivo dejanje zloraba položaja ali pravic ter ponaredili ali uničili poslovne listine. Ali so osumljeni, ki so na naša vprašanja zanikali očitana kazniva dejanja, tudi ovadeni, lahko razkrijejo le kriminalisti.

Znano je že, da nekdanji direktor Teš Uroš Rotnik s pojasnili o izvoru gotovine ni prepričal komisije za preprečevanje korupcije, ki je predlagala državnemu tožilstvu uvedbo finančne preiskave zavezančevega premoženja. KPK ni mogla ugotoviti natančnega obsega gotovinskega premoženja Uroša Rotnika. Iz dostopnih podatkov izhaja, da je zavezanec v nadzorovanem obdobju razpolagal z gotovino v vrednosti med 980.000 in 3,3 milijona evrov.

Rotnik in Pušnik zavračata obtožbe

Rotnik je obtožbe, da razpolaga vsaj z delom denarja, ki izvira iz plačila svetovalne pogodbe za Teš 6 v višini 3 milijone evrov, ki jo je Peter Kotar kot direktor družbe SOL Intercontinetal d.o.o. v letu 2006 sklenil s hčerinskima družbama AlstomProm Ltd in Alstom Switzerland Ltd francoskega koncerna Alstom, zavrnil kot neresnične. Kot je poudaril, ni nikoli prejel nobene provizije v zvezi s posli v Teš. Kotar je račune kasneje storniral, iz česar naši viri sklepajo, da so bile provizije plačane prek povezanih družb. Na naša vprašanja ni odgovoril.

Po navedbah naših virov je Durs že izdal dve pravnomočni odločbi zoper družbi SOL Intercontinetal in Sttim Trbovlje, ki bosta morali plačati 2,4 milijona evrov davka, ki sta ga utajili Dursu. SOL Intercontinental naj bi v letih 2006 do 2011 nakazal Sttim skupaj 3.230.073 evrov, obstaja pa verjetnost, da je Sttim prejel nezakonit denar iz naslova provizij. Družba SOL Intercontinetal bo morala plačati 2 milijona, družba Sttim Trbovlje pa 400 tisoč evrov davka. Latnika družbe Stimm sta Peter in Boštjan Kotar, v preteklih letih pa sta se tudi izmenjavala na direktorskem položaju.

Iz kopij ali prepisa policijskih dokumentov izhaja, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je Uroš Rotnik izročil Bogdanu Pušniku v letih 2007 do 2010 denar v gotovini nezakonitega izvora v skupnem znesku najmanj 2 milijona evrov. Iz njih tudi izhaja, da Pušnik ni mogel v letih 2003 do 2013 vračati oz. izročati gotovine Rotniku, ker je denar, ki ga je dvigal iz svojih tekočih računov, izročal drugim osebam. Pušnik je potrdil, da sta si z Rotnikom posojala denar tudi brez sklenjenih pogodb, vse druge obtožbe pa je odločno zavrnil kot neresnične. Prepričan je, da bo to tudi dokazal pred ustreznimi organi.