Črnigojeva odvetnika zahtevala izločitev sodnega izvedenca

Obtožnica Črnigoja bremeni storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi.

Objavljeno
25. september 2013 17.18
Ba. P., Delo.si
Ba. P., Delo.si
Nova Gorica - Na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes nadaljevala glavna obravnava proti nekdanjemu predsedniku uprave Primorja Dušanu Črnigoju, ki ga obtožnica bremeni storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi. Črnigojeva odvetnika sta po nekajurnem zaslišanju izvedenca zahtevala njegovo izločitev.

Sodni izvedenec ekonomske stroke Mihael Kranjc naj bi po mnenju Črnigojevih zagovornikov prekoračil pooblastila, ki mu jih daje zakon, saj se je tako v mnenju kot na zaslišanju opredelil o odgovornosti obdolženca. Sodnik Goran Klavora njuni zahtevi ni ugodil, bo pa odločil o njuni zahtevi po postavitvi novega sodnega izvedenca ekonomske stroke do prihodnje glavne obravnave, ki bo predvidoma 23. oktobra.

Kranjc je izhajal iz tega, da je bilo že pred skupščino delničarjev Primorja 17. julija 2001 jasno, da bo do pripojitve Stavbenika prišlo. Kljub temu pa se je vodstvo Primorja odločilo za prodajo 28 odstotnega deleža Stavbenika družbi Vital, ta pa kasneje vodilnim delavcev Primorja in solastnikom Primorja Holding. Po izvedbi menjalnega razmerja so vodilni v Primorju postali solastniki Primorja, vendar pa so po izvedeniškem mnenju delnice Stavbenika prodali Vitalu po precej nižji ceni, kot bi jo lahko dosegli.

»Tudi za sodnega izvedenca ni bilo sporno to, da za delnice Stavbenika v tistem obdobju ne bi mogli dobiti več kot pa so dejansko iztržili. Vendar pa menim, da je izvedenec mešal premoženje Stavbenika z vrednostjo delnic Stavbenika, saj premoženje delniške družbe ni enako vrednosti delnic, ki se jo da doseči na trgu. Če pomešamo ti dve stvari, pridemo do nekega hibrida, ki ga skuša prikazati izvedenec in ki je po mojem mnenju absolutno napačno,« je po zaključku glavne obravnave za STA povedal Črnigojev odvetnik Danilo Grilj.

Na odločitve o prodaji in nakupu delnic Stavbenika naj bi imel Črnigoj zaradi svojega ugleda v domačem okolju in Sloveniji nasploh odločilen vpliv na lastnike, da so se kasneje odločili za pripojitev Stavbenika. Kranjc je zato trdil, da ni bilo s tem, da so prodali delnice Stavbenika, ki so jih vodilni v Primorju kasneje kupili, nič narobe, prenizka je bila le prodajna cena, zaradi katere naj bi imelo Primorje zato izgubo.

Do prihodnje glavne obravnave naj bi zato sodišče pridobilo nekaj novih dokaznih gradiv, med katerim je celotna dokumentacija Primorja o pripojitvi Stavbenika, o imenovanju revizorjev za cenitev Stavbenika in Primorja ter celotna dokumentacija davčne uprave o tej zadevi.

»Sodni izvedenec govori o potencialni in hipotetični škodi, vse pa, kar smo doslej slišali, so njegove domneve in sklepanja, ki nimajo podlage v sodnem spisu,« je bil do drugega izvedenskega mnenja že na prejšnji glavni obravnavi kritičen Črnigojev odvetnik Janez Koščak. Zato je trdil, da je Črnigoj nedolžen, »tako, kot je to ugotovil prejšnji sodni izvedenec Branko Majer in davčna uprava«.

»V takih družbenih razmerah, kot trenutno živimo, si ne upam žal ničesar napovedati. Če pa bi bile razmere normalne, bi si pa upal z gotovostjo trditi, da bo izrečena oprostilna sodba,« je danes poudaril Koščak.

Črnigoj je obtožen storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi, do katerih naj bi prišel z nakupom in nato prodajo delnic Stavbenika vodilnim zaposlenim v Primorju leta 2001.