Dars in Kovačič vsak na svojem bregu

Brez poravnave. »Morali bi mu vrniti zemljo, po kateri poteka avtocesta«.

Objavljeno
01. december 2015 21.01
Sodišče
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek
Novo mesto – Na tukajšnjem okrožnem sodišču med tožnikom in tožencem, družbo Dars in avtoprevoznikom Mirkom Kovačičem, danes ni bila dosežena poravnava. Dars namreč vztraja pri ničnosti šest let starih sklenjenih pogodb in še plačilu 1,3 milijona evrov. Kovačičev pooblaščenec, odvetnik Marjan Feguš je zgrožen, saj ne more verjeti, da je kaj takega v naši državi sploh mogoče.

Skladno z zahtevo računskega sodišča o izvedbi popravljalnih ukrepov je Dars proti Kovačiču pred štirimi leti vložil tožbo. Družba za avtoceste v prvem delu tožbe ugotavlja, da kupo-prodajna in menjalna pogodba ter podpisan sporazum namesto razlastitve nima pravne podlage, ki se zahteva za veljavnost pogodbe. Ta namreč temelji na ugotovitvi, da je podjetje Avtotransport Kovačič utrpelo škodo, saj so morali zaradi gradnje avtoceste poslovati na dveh lokacijah, hkrati pa pogodba določa, da ta odškodnina, ki je plačilo stranskih stroškov, povezanih z razlastitvijo, pripada Kovačiču. Pogodba torej predvideva plačilo odškodnine fizični osebi, čeprav je do te odškodnine upravičena pravna oseba, torej Kovačičevo podjetje, kar je po mnenju računskega sodišča sporno.

V drugem delu Darsove tožbe, ki jo zastopa Odvetniška družba Matoz, uveljavljajo še ničnost pogodbe o sofinanciranju in ureditvi medsebojnih razmerij za gradnjo mostu oziroma nadvoza čez avtocesto. Skladno z zakonom o javnih cestah lahko takšno pogodbo sklene le zainteresirana gospodarska družba ali podjetnik posameznik. Pogodbo je torej nepravilno sklenil Kovačič, ki kot fizična oseba ne more biti pogodbena stranka, med drugim piše v tožbi. Trdijo, da je zaradi ničnosti obeh pogodb Kovačič zdaj dolžan Darsu vrniti celotno odškodnino, ki jo je prejel na njuni podlagi. Dars zato s tožbo uveljavlja še povračilo denarne odškodnine iz izplačila stranskih stroškov, povezanih z razlastitvijo. Čeprav se je Dars s pogodbo zavezal, da bo namesto Kovačiča plačal akontacijo dohodnine, kar je navsezadnje tudi storil, zdaj zahteva tudi vračilo tega zneska, ki ga je kot akontacijo dohodnine plačal davčni upravi »v zvezi z izplačanimi stranskimi stroški«.

Država odstopila od tožbe

»Zdaj izpade tako, da odškodnina, ki naj bi jo Kovačič prejel, vsebuje tudi pol milijona evrov, kolikor so oni rezervirali za ta projekt, čeprav je gradnja nadvoza stala dobrih 320.000 evrov. Kje je razlika in kdo jo je pogoltnil,« se sprašuje odvetnik Feguš, ki Darsovo tožbo ocenjuje za nerazumljivo, zato se mu postavljajo vprašanja, ali je to posledica »neumnosti ali nevednosti«, saj tožba ne upošteva tistega, kar se je dogajalo takrat, ko je bil dogovor med Darsom in Kovačičem sklenjen. Feguš je prepričan, da znesek 1,3 milijona evrov, kolikor Dars zahteva od Kovačiča, ni pravi. Tožbo proti Kovačiču sta najprej vložila Dars in država, a je ta od nje odstopila.

»Treba je tudi razčistiti, ali tožba sploh izkazuje tako imenovan pravni interes. Dars na koncu pravi, da uveljavlja ničnost, v navajanjih pa govorijo samo o tistem, kar je razlog izpodbojnosti in kar je nekaj popolnoma drugega,« je povedal Feguš. Pravi, da če je bil Kovačiču denar namenjen za nadomestilo tistega, kar mu je bilo odvzeto, potem bi mu morali vrniti zemljo, po kateri v tem delu Dolenjske poteka avtocesta.