Deklico »umirjala« z brcami in klofutami

V Vzgojnem zavodu Planina zanikajo, da so prikrivali nasilno ravnanje dveh zaposlenih s 14-letnico.

Objavljeno
19. april 2017 21.01
cof
Simona Fajfar
Simona Fajfar

Planina – »Res je. Dva zaposlena sta prekoračila svoja pooblastila,« pravi dr. Leonida Zalokar, ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina o dogodku, na katerega je nekdo opozoril v anonimki. Ta jim očita, da pri njih tepejo otroke, da ravnateljica vse to prikriva in s tem, ko je tiho, to podpira. Zalokarjeva trdi nasprotno: »O vsem so bile takoj obveščene ustrezne ustanove, zaposlena pa sta suspendirana in v postopku izredne odpovedi.«

Da je ravnateljica takoj, ko je izvedela, kaj se je zgodilo pri njih, obvestila ustrezne službe, priča tudi policijski zapisnik. Postojnsko policijo je o dogodku prvič obvestila v soboto, ko je podala ustno ovadbo oziroma predlog za pregon. »Glede na izjave prič, ki so dogodek videle, je šlo za nasilje nad deklico, staro 14 let,« pravi Zalokarjeva, ki razloži, da je delo pri njih zahtevno, saj imajo v Vzgojnem domu Planina, kjer je tudi šola, trenutno 43 otrok in mladostnikov. K njim so prišli prek odločb centrov za socialno delo in sodišč.

Gre za mlade ljudi v starosti od 8 do 21 let, ki imajo čustvene, vedenjske in psihične motnje, ki so, če pozabimo na strokovno terminologijo, ranjeni, ranljivi in velikokrat tudi zlorabljeni otroci. »Pri nas ostanejo tri, štiri, pet let,« pravi Zalokarjeva, ki doda, da so pri njih otroci z najbolj nasilnim vedenjem, torej tisti, nad katerimi so po drugih ustanovah že obupali.

Zaposlena sta bila takoj suspendirana

Otroke in mladostnike, ki se vedejo nasilno in imajo tudi simptome duševnih motenj, zaposleni umirjajo na različne načine. Ni redko, da se jih tudi dotikajo in objemajo, saj je glavni namen, da jih zavarujejo, da ne bi kaj naredili sebi ali komu drugemu. »Vendar pri tem ne gre za nasilje, ampak jih umirjamo na human način,« razloži Zalokarjeva, ki se je za hitro ukrepanje v primeru 14-letnega dekleta odločila takoj, ko sta jo o dogodku obvestili dve priči. Dva zaposlena sta namreč deklico umirjala tudi z brcami in klofutami.

»Enega od teh dveh zaposlenih, ki naj bi delal med prazniki, sem takoj suspendirala in mu odvzela vse delovne obveznosti, drugega pa sem v torek, ko je prišel v službo, poklicala na pogovor, kjer pa je vse zanikal,« pravi ravnateljica. Toda dve priči, tudi zaposlena, ki sta ju nasilneža celo poskušala ustrahovati, da ne bi povedala, kar sta videla, sta vztrajala pri izjavah, kaj se je dogajalo. »Šokirani smo in prizadeti, kaj se je tu zgodilo, a takega ravnanja ne bomo dovoljevali,« pravi ena od zaposlenih.


»Dogodka nismo želeli prikriti,« trdi Leonida Zalokar. Foto: Simona Fajfar/Delo

Ravnateljica je proti nasilnežema takoj začela postopek izredne odpovedi delovnega razmerja zaradi suma hujših kršitev delovnih obveznosti. Poleg policije pa je o dogodku obvestila tudi nadrejene, to je ministrstvo za šolstvo.

Anonimke pri njihovem delu niso redke

»Dogodka nikakor nismo želeli prikriti, kot mi očitajo v anonimki,« pravi Zalokarjeva, ki je prepričana, da je naredila vse, kar mora v takih primerih narediti ravnateljica. Ni pa prvič, da so se nje in Vzgojnega zavoda Planina lotili z anonimko, čeprav je tokrat morda povezana tudi z napovedanim ponovnim imenovanjem ravnateljice zavoda. Morda, razmišlja, pa je bil vir za anonimko kje drugje, saj imajo sedaj v zavodu še tretji primer izredne odpovedi delovnega razmerja, ki teče zoper zaposleno, ki je poneverila potne stroške in iz proračuna neupravičeno prejemala okoli 350 evrov na mesec.

Pravzaprav anonimke in podobni ukrepi niso tako redki, pravi Zalokarjeva, ki se spomni dogodka pred leti, ko jo je poklical oče enega njihovih nekdanjih varovancev. Povedal je, da nekdanji zaposleni, ki je dobil izredno odpoved delovnega razmerja, po Ljubljani išče otroke in mladoletnike, ki so bili pri njih, in ponuja denar, če gredo na tožilstvo in jo ovadijo spolne zlorabe. »Primer sem dala na sodišče,« pravi Zalokarjeva.

Delo v vzgojnem zavodu ni za vsakogar

V zavodu, kjer imajo 73 zaposlenih, od tega največ vzgojiteljev, se zaposleni ne menjavajo pogosto. Število zaposlenih se je v zadnjem času povečalo zaradi povečanega obsega del, saj so povečali skupine strokovnih sodelavcev, s katerimi naj bi zagotovili večjo varnost. Odprli pa so tudi dve novi stanovanjski skupini na Vrhniki in v Postojni.

Toda delo z otroki in mladostniki v Vzgojnem zavodu Planina ni za vsakogar. »Na svetu zavoda smo ugotavljali, da na podlagi diplom in drugih dokazil ne moremo ugotoviti, ali so ljudje, ki jih zaposlimo, v resnici primerni za delo pri nas,« pravi Zalokarjeva. Vsakdo ne more ali ne zna delati z njihovimi otroki in mladostniki, tudi če ima vsa potrebna dokazila, da je za to delo usposobljen. Morda bi potrebovali še dodatne teste, pravi sogovornica, s katerimi bi ugotavljali osebnostne lastnosti, ki bi pokazale, ali je človek sposoben za tovrstno delo ali ne.

To pa obenem pomeni, da morajo biti zaposleni še toliko bolj pozorni, kaj se dogaja v njihovi ustanovi. Ravnateljica je odločna, da se morajo od tistih, ki ne delajo po načelih, ki so jasno zapisana in veljajo pri njih, »takoj posloviti«.