Del donacij v parohov žep?

Peranu Boškoviću tožilstvo očita, da je s cerkvenim denarjem plačeval lastne položnice in si gradil hišo.

Objavljeno
30. november 2015 16.53
Praznovanje božiča pravoslavnih vernikov. Paroh Peran Bošković .V Ljubljani 6.1.2014
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana – Sedem mesecev po vložitvi obtožbe bi se moral paroh Peran Bošković, ki mu tožilstvo očita oškodovanje Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani (SPC) in odtujitev sredstev za gradnjo kulturno-pastoralnega centra v Ljubljani, izreči o krivdi, a je sodišče današnji predobravnavni narok preklicalo.

Narok je bil preklican na prošnjo obrambe, datuma novega pa še ni. Bošković (SPC je zastopal do aprila 2012, odtlej pa jo zastopa Željko Lubarda, ki je preiskovalce tudi opozoril na domnevne nepravilnosti) je sicer že v preiskavi zanikal očitke in se skliceval na ustavno ločenost države in verskih skupnosti. Trdil je še, da očitki temeljijo na obrekovanju posameznih članov, ki da ga hočejo očrniti v javnosti in pred verniki.

Ljubljanska cerkvena občina je junija pred tremi leti v kazenski ovadbi paroha Boškovića bremenila odtujitve dela sredstev, zbranih za gradnjo župnijskega doma ob pravoslavni cerkvi v Ljubljani. Del donacij, ki jih je SPC prejela za začetek gradnje kulturno-pastoralnega centra za vernike, naj bi si namreč prisvojil, prav tako gradbeni material, in si s tem v Gameljnah gradil stanovanjsko hišo, zato je Boškoviću sodišče že pred časom prepovedalo razpolagati s hišo (v njej sicer sme živeti).

Tožilstvo trdi, da je Bošković kot zakoniti zastopnik med januarjem 2007 in decembrom 2011 z računov SPC plačeval lastne stroške in stroške družinskih članov (naročnino za časopise, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, položnice za internet in mobitel, obroke finančnega lizinga za avto, premije za življenjsko zavarovanje, nakup vrednostnih papirjev, prispevek RTV, članarino AMZS) – vse skupaj v znesku najmanj 73.392 evrov. Avgusta in septembra 2009 naj bi odredil v izplačilo dva računa družbi Empora Nova v skupni vrednosti 20.216 evrov, družbi Hum 2000 pa 10.195 evrov, pri čemer je bila vsebina računov po prepričanju tožilstva lažna, saj družbi pri gradnji nista opravili nobenih del, bili sta nedelujoči in kot taki kasneje izbrisani iz sodnega registra. Prav tako je kot predstavnik SPC odredil plačilo računa v znesku 21.144 evrov podjetju Printlab, katerega lastnik in zakoniti zastopnik je takrat bil, vrednost pa naj bi bila bistveno precenjena glede na realno vrednost dobavljenega materiala in montaže. Odstopanja pri opravljenih delih in količini dobavljenega materiala je ugotovil tudi izvedenec gradbene stroke. Tožilski očitki se nanašajo še na naročilo materiala (keramike, parketa, tapet ...), namenjenega gradnji SPC, pri čemer je menda del materiala končal v Boškovićevi zasebni hiši.

S tem naj bi SPC oškodoval še za 114.685 evrov, trdi tožilstvo, ki je prepričano, da je nekdanji starešina SPC ravnal nezakonito. Ustava SPC namreč določa, da je premoženje cerkve namenjeno le uresničevanju njenih ciljev, cerkveno premoženje in njegovi prihodki se uporabljajo samo za splošne ali posebne cerkvene potrebe, za druge namene pa ne.