Do izplačila odpravnine prišel po ovinkih?

Direktorju Merinke Vinku Mercu po mnenju tožilstva ni pripadalo 121.754 evrov odpravnine.

Objavljeno
08. oktober 2012 19.34
Robert Galun, Maribor
Robert Galun, Maribor

Maribor – Bivši vodja oddelka za okolje in prostor mariborske upravne enote Vinko Merc se je znašel na zatožni klopi. A ne zaradi suma domnevnega sprejemanja podkupnin v postopkih izdajanja gradbenih dovoljenj, temveč zaradi napeljevanja k zlorabi položaja, ko je bil šef družbe Merinka.

Tožilstvo Mercu – ta se je lani spomladi znašel sredi obširne policijske preiskave, v okviru katere so kriminalisti med drugim pridržali tudi mariborskega župana Franca Kanglerja – očita, da je menda trojico nadzornikov že zdavnaj propadle tekstilne tovarne Merinka nagovoril, naj podpišejo sporazum o prenehanju funkcije direktorja in sklep o zavarovanju izplačila odpravnine z zastavno pravico na nepremičnini v lasti Merinke.

Po mnenju okrožnega državnega tožilca Andreja Kirbiša je Merc pripravil vse potrebne listine, jih dal trem nadzornikom v podpis in pozneje vanje vnesel manjkajoče podatke.

Tako trije nadzorniki kot Merc so po mnenju tožilca vedeli, da Mercu odpravnina ne pripada, saj da sporazumnega prenehanja funkcije direktorja med njim in Merinko ni bilo. Zaradi tega je tožilec Kirbiš vložil obtožbo tudi zoper tri tedanje nadzornike Merinke Janka Repiča, Zorana Grobelška in Marjana Gamseja ter jim naprtil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic.

Hkrati ob podpisu sporazuma o prenehanju funkcije direktorja, ki ni vseboval ne datuma sporazumnega prenehanja funkcije direktorja ne datuma podpisa sporazuma, so trije nadzorniki podpisali še sklep o zavarovanju izplačil odpravnine z zastavno pravico na nepremičnini v lasti Merinke, trdi tožilec. Predložil jim ga je Merc, v njem pa ni bila navedena ne parcelna številka ne njena velikost.

Manjkajoče podatke je menda vpisal Merc, prvi nadzornik Repič pa je z Mercem kot upnikom podpisal sporazum o zavarovanju denarne terjatve na parceli v velikosti 1754 kvadratnih metrov.

Kot je razumeti obtožbo, so bili dokumenti ob Merčevi razrešitvi – 21. novembra 2002 ga je razrešil razširjeni nadzorni svet – podlaga, da je kot zastavni upnik 2. decembra 2004 od zreške družbe Unior, ki je prevzela Merinkino terjatev, dobil 121.754 evrov odpravnine.