Dobro je vedeti: dolžnosti in ukrepi varnostnikov

Na MNZ so pripravili zloženko, ki predstavlja zakonska določila in dolžnosti varnostnika ter pogoje za uporabo ukrepov.

Objavljeno
17. september 2012 18.46
Ba. P., Delo.si
Ba. P., Delo.si
Ljubljana -Zloženka je namenjena varnostnemu osebju, ki lahko pri svojem delu v skladu z zakonom uporablja določene ukrepe, pa tudi posameznikom, ki bi se znašli v postopkih z varnostnim osebjem.

Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da lahko dejavnost zasebnega varovanja opravljajo samo pravne osebe, ki imajo izdano licenco za opravljanje dejavnosti in navajajo nekaj nasvetov kako izbrati primernega ponudnika.

Ljudem, ki bi se znašli »v rokah« varnostnika, na Ministrstvu za notranje zadeve svetujejo, naj preverijo ali ima oseba veljavno službeno izkaznico. Varnostno osebje mora to na željo posameznika, nad katerim izvajajo ukrep, po koncu postopka namreč pokazati.

V zloženki (najdete jo TUKAJ) so med drugim navedene dolžnosti varnostnika in ukrepi, ki jih sme izvajati. Varnostnik tako sme uporabiti fizično silo, a le pod določenimi pogoji in upoštevajoč načelo sorazmernosti. V primeru, da z uporabo fizične sile kršitelja ne more obvladati, lahko uporabi tudi sredstva za vklepanje in ga tako zadrži do prihoda policije.

Mora pa varnostnik, če je le mogoče, pred uporabo katerega koli ukrepa o tem obvestiti kršitelja, ga opozoriti na posledice in mu omogočiti, da se z upoštevanjem opozorila izogne nadaljnjim ukrepom.

Če posameznik meni, da so mu bile pri ravnanju varnostnika kršene pravice in svoboščine, lahko poda pritožbo imetniku licence, ne glede na to ali je dejanje prijavil policiji. Če z odgovorom varnostne službe ni zadovoljen, se lahko obrne tudi na pristojno sodišče.