Drugi najbogatejši Slovenec zlorabil položaj

Višje sodišče je Igorju Lahu določilo strožjo kazen v okviru pogojne obsodbe in višjo denarno kazen.

Objavljeno
09. maj 2012 19.30
Iva Ropac, kronika
Iva Ropac, kronika

Ljubljana - Igor Lah, drugi na lestvici najbogatejših Slovencev po izboru revije Manager, bo imel odslej v kazenskem listu zapisano pravnomočno obsodbo. Višje sodišče mu je potrdilo obsodilno sodbo zaradi zlorabe položaja ali pravic in mu nekoliko zvišalo kazen.

Zaradi spornega poslovanja z delnicami Mercatorja iz leta 1996 so mu ljubljanski višji sodniki, ki so po pritožbah tehtali sodbo okrožnega sodišča, določili leto dni zapora pogojno na dve leti in 30.000 evrov stranske denarne kazni.

Glede na to, da je Lahovo premoženje ocenjeno na 129,4 milijona evrov (po podatkih revije Manager), bržkone ne bo imel težav s plačilom stranske kazni, naj pa omenimo, da gre za prvo pravnomočno obsodbo tranzicijskega mogotca.

V enem dnevu zaslužek 135.600 evrov

Lah se je branil pred očitki tožilstva, da je kot direktor družbe za upravljanje Divida in direktor pooblaščenih investicijskih družb (pid) Kompas Sklad 1 in 2 zlorabil položaj za pridobitev premoženjske koristi tretjemu.

Posredniku Damjanu Plescu iz Ljubljane je v imenu Divide 26. marca 1996 prodal sveženj 5000 Mercatorjevih delnic po 10,43 evra za delnico, še istega dne je delnice spet odkupil za oba pida, pri čemer je za delnico odštel 37,56 evra.

Tako je Plescu v enem dnevu pridobil nekaj več kot 135.600 evrov in s tem kršil zakon o investicijskih družbah in družbah za upravljanje, po katerem mora družba za upravljanje paziti na interese pidov, je zatrjevalo tožilstvo.

Na prvem sojenju oproščen, na drugem obsojen

Na prvem sojenju marca 2007 je bil Lah, ki je do premoženja prišel s privatizacijskimi certifikati, oproščen očitkov, po razveljavitvi sodbe na višjem sodišču pa je ponovno sedel na zatožno klop okrožnega sodišča, tokrat pred drugi senat. Ta je sprejel drugačno odločitev in ga marca lani spoznal za krivega. Po ugotovitvah sodišča je Lah kot direktor družbe za upravljanje z omenjenim poslom oslabil premoženje pidov, čeprav bi moral skrbeti za premoženje pidov.

Prisodili so mu šest mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let in plačilo 15.000 evrov denarne kazni. Okrožno sodišče se je med drugim oprlo na mnenje izvedencev, po mnenju senata pa je Lah založil Plesca z denarjem za nakup delnic Mercatorja, ki jih je ta v istem dnevu prodal trikrat dražje, v čemer je sodišče videlo naklep obdolženega.

Zoper sodbo sta se pritožila tako obramba, ki je predlagala oprostilno sodbo, češ da Lahu ni dokazan naklep, kot tožilstvo, ki je menilo, da je izrečena kazen (tako pogojna zaporna kot denarna) prenizka.

Višje sodišče v Ljubljani, ki je imelo javno sejo sredi marca, je pritrdilo ugotovitvi prvostopenjskega sodišča, da je Lah kriv, ugodilo pa je pritožbi tožilstva glede višine kazni in sodbo spremenilo tako, da je zvišalo v pogojni obsodbi izrečeno kazen na leto dni zapora, prav tako mu je zvišalo stransko denarno kazen na 30.000 evrov.

Lahov pooblaščenec odvetnik Bojan Pečenko sodbe višjega sodišča ni želel komentirati, prav tako pravi, da nima pooblastila stranke za odgovor na naše vprašanje, ali morebiti razmišlja o vložitvi izrednega pravnega sredstva na vrhovno sodišče.

Lah je sicer v zagovoru trdil, da s transakcijami ni nastala škoda. Po njegovem je bil edini namen transakcije poslovni in v interesu pidov, posle pa so tako izpeljali zaradi davčne optimizacije oziroma da bi se izognil plačilu davkov. Kakor je bil pojasnil, je Divida na neformalni predlog Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) vrnila pidoma ugotovljeni primanjkljaj, saj mu je bilo rečeno, da ATVP v tem primeru ne bo sprožila postopka (pa je ovadbo kljub temu vložila).