Gasilci posebno skrb namenjajo invalidom

V ospredje postavljajo načrtovanje ukrepov varstva pred požarom za gluhe, slabovidne, slepe in gibalno ovirane.

Objavljeno
30. september 2014 19.32
Marko Jakopec, kronika
Marko Jakopec, kronika

Ljubljana – Ukrepi varstva pred požarom za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe so v ospredju letošnje akcije Oktober – mesec požarne varnosti Uprave RS za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije in Slovenskega združenja za požarno varstvo.

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša je ob predstavitvi letošnje akcije na novinarski konferenci povedal, da je slogan letošnje akcije »Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi«. V ospredje je postavljeno načrtovanje ukrepov varstva pred požarom za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe.

Dejavnosti so namenjene njim, njihovim spremljevalcem in družinskim članom, osebam, odgovornim za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upraviteljem v večstanovanjskih stavbah ter širši javnosti. Uprava RS za zaščito in reševanje o tej temi pripravlja posvet, ki bo v četrtek, 16. oktobra 2014, v avditoriju Izobraževalnega centra RS za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.

V sklopu gasilskih društev in zvez pa bodo potekale dejavnosti, ki bodo udeležencem pomagale spoznati pomen in vlogo požarnopreventivnih ukrepov za osebe s posebnimi potrebami. Gasilci bodo obiskali ustanove in posameznike, kjer se v požarnem okolišu zadržujejo osebe s posebnimi potrebami.

Ustanovam predlagajo, da čeprav morda to zanje ni zakonsko obvezno, izvedejo vaje evakuacije. Gasilska društva bodo pripravila demonstracije, s katerimi bodo prikazali vlogo in pomen gasilnika ali požarne odeje, ki se lahko uporabi za prekrivanje ponve, v kateri se je vnelo olje.

V akciji so bili narejeni zgibanka, plakat, telop in besedilo za objavo na spletni strani. Zgibanka je natisnjena z večjimi črkami, del besedila o klicu na številko 112 pa je bil prirejen v brajico. V zgibanki in na plakatu so temeljne informacije in priporočila o pravočasnem načrtovanju evakuacije, določitvi oseb, ki pomagajo pri njej, vajah evakuacije, uporabi pripomočkov in preventivnih ukrepih. V telop, ki ga bo oktobra predvajala TV Slovenija, je vključen tudi tolmač za slovenski znakovni jezik. V besedilu za objavo na spletni strani so poleg besedila z napotki tudi priporočila in načini pomoči ob evakuaciji ter opomnik za njeno načrtovanje.

Kot je povedala Mojca Zupan z uprave za zaščito in reševanje, je pri nastanku gradiva sodelovala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je brezplačno zagotovila bralca besedila, tolmača za slovenski znakovni jezik, snemanje branja in tolmačenja. Vključeni so bili tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga in Društvo študentov invalidov Slovenije.

Slovensko gasilstvo ima 145-letno tradicijo

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek je dodal, da ima slovensko gasilstvo 145-letno tradicijo, temelji pa na prostovoljnem gasilstvu, saj so le v večjih mestih ustanovljene poklicne gasilske enote. V Gasilsko zvezo Slovenije je združenih 1346 prostovoljnih gasilskih društev, v katerih deluje več kot 155.000 članov, od tega kar 23 odstotkov mladih in 30 odstotkov članic.

Približno 50.000 operativnih gasilcev je usposobljenih in razporejenih v operativne gasilske enote, ki zagotavljajo visoko operativno pripravljenost za zaščito in reševanje v požarih ter naravnih in drugih nesrečah. V večjih mestih pa imajo tudi 13 poklicnih gasilskih enot, v katerih deluje približno 650 poklicnih gasilcev. V teh mestih javno gasilsko službo skupaj izvajajo poklicni in prostovoljni gasilci.

»Slovensko gasilstvo je močna strokovno usposobljena in opremljena sila, ki je v vsakem trenutku sposobna uspešno ukrepati ob naravnih in drugih nesrečah, ki nas v zadnjem času še posebno pogosto prizadenejo,« je še dejal Petek.