Goljufivi serviserji lahko ogrozijo vašo varnost

Na nekaterih manjših zasebnih servisih so namesto vstavljanja novih rezervnih delov le popravili starega.

Objavljeno
30. november 2015 13.07
LJUBLJANA SLOVENIJA 24.4.2012 AVTOMEHANIK CITROEN SERVIS TROBEC FOTO JOZE SUHADOLNIK
Jure Predanič
Jure Predanič

Ljubljana - »Janez je imel prometno nesrečo. Poškodovano vozilo je odpeljal na manjši zasebni servis, ta pa je po popravilu zavarovalnici poslal račun za opravljeno storitev. V postopku reševanja škode je bilo pri pregledu računov zamenjanih rezervnih delov ugotovljeno, da so računi servisa ponarejeni, v Janezovo vozilo pa so bili namesto dogovorjenih originalnih delov vgrajeni ukradeni rabljeni deli. Gre za resničen primer zavarovalniške goljufije, zaradi katerih vsak Slovenec po ocenah letno plačuje 80 evrov višjo premijo,« so na Zavarovlanici Triglav ocenili tipičen primer zavarovalniške goljufije, s katerimi se srečujejo.

Staro za novo

Načinov zavarovalniških goljufij je sicer več, na zavarovalnici tako poznajo primere, ko izvajalci popravila na računih za zavarovalnico obračunavajo nove nadomestne dele. »Sodelavci službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar (SPORP) v Zavarovalnici Triglav so pri kontrolah avtomobilskih servisov, ki popravljajo škodo na vozilih, ugotovili, da so bili deli vozil le popravljeni in ne zamenjani. Strošek popravila vozil je bil tako bistveno nižji od zneska, ki ga je plačala zavarovalnica. Ali, kar je še huje, stranke so na servisu prevzele nestrokovno popravljene avtomobile, kar ima lahko resne posledice za varnost voznika in sopotnikov,« so povedali.

V Zavarovalnici Triglav ob tem ugotavljajo, da zavarovalniške goljufije še vedno prevladujejo v primerjavi z drugimi vrstami prevar. »Število tovrstnih prevar je sicer v primerjavi z vsemi obravnavanimi sumi razmeroma majhno. Toda če do goljufij pride, je običajno oškodovanih več strank, odkrivanje nepravilnosti pa lahko traja precej dolgo.« Zato je po njihovih besedah zelo pomembno sodelovanje zavarovancev: »V preiskavah smo sume prevar največkrat potrdili ravno s pomočjo strank, ki smo jim zagotovili dodatni pregled vozila na neodvisnem pooblaščenem servisu. Pomagamo si tudi z naprednimi računalniškimi orodji, s katerimi analiziramo posamezni sum prevare in ugotavljamo povezane primere. Na ta način je enostavneje raziskati tudi razsežnost goljufij servisov in morebitne povezave z drugimi osebami,« je povedal Janez Obaha, ki je v Zavarovalnici Triglav odgovoren za področje raziskovanja prevar.

Razlika med življenjem in smrtjo

Problem prevar predvsem na nepogodbenih avtomobilskih servisih po njihovih izkušnjah je, da se pogosto dogajajo brez vednosti strank, te pa jih same težko pravočasno odkrijejo. Nestrokovno popravljeno vozilo ali neustrezni rezervni deli lahko privedejo najmanj do tega, da bo lahko kmalu potrebno novo popravilo. To pa stranki povzroči nove stroške, ki jih bo morala kriti sama. »Največja težava je nestrokovno vgrajena rabljena varnostna oprema, kot so varnostne blazine in pasovi. Zakasnitev proženja varnostne blazine le za nekaj desetink sekunde lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. V ta kontekst lahko štejemo še elemente, ki pomembno vplivajo na vozne lastnosti vozila, kot so deli v sistemu za krmiljenje vozila ali zavorni sistem in njegovi sestavni deli,« pojasnjuje Damir Dragar, direktor službe za avtomobilske škode pri Zavarovalnici Triglav.

Zato je po njihovih besedah najboljši način, da se izognete tovrstnim poskusom prevar, da za popravilo vozila izberete pooblaščeni servis, s katerim ima zavarovalnica sklenjeno pogodbo. »Mreža pogodbenih serviserjev Zavarovalnice Triglav obsega več kot 500 servisov po Sloveniji. Pri teh zavarovalnica lahko preverja kakovost in zanesljivost opravljenih storitev in jamči za strokovnost popravila. V Zavarovalnici Triglav sicer zabeležijo skoraj 100.000 škod na vozilih letno. Okoli 70 odstotkov teh popravil je opravljenih na pogodbenih servisih,« pojasnjujejo.

V Zavarovalnici Triglav sicer že več let aktivno delujejo na področju preprečevanja, odkrivanja in raziskovanja prevar, saj želijo preprečiti negativne učinke za poštene zavarovance. »Zavarovalniške goljufije namreč posredno zvišujejo premije za vse, po ocenah zavarovalnice zaradi nepoštenja manjšine vsak Slovenec letno plačuje 80 evrov višjo premijo. Pri tem opažamo, da so najpogostejši poskusi prevar na področju avtomobilskih škod, kamor sodijo tudi omenjene prevare na avtomobilskih servisih. Če sumite, da popravilo vašega vozila ni bilo strokovno opravljeno, se za pomoč lahko obrnete na cenilca zavarovalnice ali službo za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar prek e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oziroma telefona 01 47 47 080. Na spletni strani www.triglav.eusl/prijaviprevaro lahko oddate tudi anonimno prijavo suma prevare,« so povedali na zavarovalnici, kjer so sicer zaznali tudi primere nagovarjanja zavarovancev k sodelovanju v takih prevarah.

Čeprav je priložnost za hiter zaslužek za marsikoga mamljiva, pa marsikdo niti ne pomisli, da gre za zavarovalniško goljufijo, ki jo kazenski zakonik v svojem 211. členu opredeljuje kot kaznivo dejanje.

Policija takšne delavnice pozna

Policija je lansko leto sicer obravnavala 65 kaznivih dejanj zavarovalniške goljufije, s katerimi je bilo storjeno 289.916 evrov škode, preiskovali pa so 97 osumljencev. Predlani je bilo tovrstnih kaznivih dejanj 96, škode za 549.103 evrov, preiskovali pa so 180 osumljencev.

Kot je pojasnil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, statistični podatkov za goljufije sicer ne vodijo po posameznih načinih storitve, a po do sedaj opravljenem preverjanju ne zaznavajo porasta pri zavarovalniških goljufijah. »Smo pa obravnavali posamezne primere, kjer je bila odkrita delavnica za razstavljanje vozil z namenom ponudbe in prodaje ukradenih delov, ter tudi kleparje oziroma mehanike, ki so ukradene dele vgrajevali v poškodovana ali pokvarjena vozila. Točnih statističnih podatkov o tem ne vodimo,« je pojasnil Menegalija in dodal, da so v enem od primerov, ki so ga obravnavali konec lanskega leta, ugotovili, da so storilci vozila popravljali z ukradenimi deli in nato s ponarejenimi računi na zavarovalnicah uveljavljali tudi zavarovalnino. Z omenjenim načinom je policija seznanila tudi zavarovalnice.

Policija sicer temeljne oblike zavarovalniške goljufije obravnava v sklopu kaznivega dejanja goljufije, za zavarovalniške goljufije pa štejejo navajanje lažnih podatkov ali zamolčanje pomembnih podatkov, sklepanje prepovedanih dvojnih zavarovanj ali sklenitev zavarovalnih pogodb, ko je zavarovalni ali škodni primer že nastopil, lažna predstavitev škodnega dogodka in podobno. Za to kaznivo dejanje je zakonodajalec predpisal zaporno kazen do enega leta.

Veliko prirejenih prometnih nesreč

Pogost primer zavarovalniške goljufije so tudi prirejene prometne nesreče. Njihovo pravo število je težko oceniti, ker posebne statistike policija o tem ne vodi, a pri dveh zavarovalnicah ocenjujejo, da se njihovo število povečuje, kot tudi sicer število vseh prevar. Tovrstne goljufije naj bi po oceni Zavarovalnice Tilia znašale 20 do 25 odstotkov vseh zavarovalniških goljufij.

Poznamo sicer več vrst prirejenih prometnih nesreč. Prva je simulirana, ki se dejansko sploh ni zgodila. »Za goljufijo je treba pridobiti lažne račune za stroške popravila vozila, ki največkrat sploh ni poškodovano. Druga možnost je, da sodelujoči v položaj 'po prometni nesreči' postavijo poškodovana vozila in nato obvestijo policijo,« je pojasnil Menegalija. Dodaja, da goljufi ob tem ne pozabijo tudi očividca prometne nesreče, ki je tam »po naključju«. Policija pa pozna tudi tako imenovano izzvano prometno nesrečo. V takšnih primerih za realizacijo storilec potrebuje predhodno prometno situacijo, ki je lahko tudi izzvana, v kateri nato izkoristi napačno ravnanje drugega voznika, ki ga lahko tudi namerno izzove.

V ta sklop goljufij policija uvršča tudi višanje nastale škode. V teh primerih storilci tako kot posledico prometne nesreče prijavljajo stare škode, ki sploh niso nastale ob konkretni prometni nesreči – na primer, da na vozilo iste znamke, tipa in barve, ki je bilo že poškodovano, namestijo registrske tablice nepoškodovanega novega vozila. »V vseh teh primerih gre za dogovorjene prometne nesreče, katerih scenarij v odnosu do policije in zavarovalnice je že v naprej dogovorjen,« pojasnjuje Menegalija.

Preiskovanje takšnih kaznivih dejanj je lahko težko, a okoliščine, ki kažejo na možnost poskusa goljufije pri prometnih nesrečah, seveda obstajajo in jih izkušeni preiskovalci poznajo. Te okoliščine v največ primerih izvirajo iz samega kraja prometne nesreče. Vsak tip prometne nesreče namreč sestavljajo tipični situacijski sledovi, ki izhajajo iz mehanizma in dinamike njenega nastanka, pravi Menegalija: »Obstajajo mnoge delitve sledov, vendar jih v danih situacijah lahko delimo na tipične, atipične, pomanjkljive in fingirane oziroma nameščene. Ob ogledu kraja prometne nesreče so največji indic ravno pomanjkljivi in fingirani sledovi ter druge okoliščine.«

Bela knjiga o zavarovalniških goljufijah

 

Zavarovalnica Triglav je v sklopu mednarodnega tedna ozaveščanja, odkrivanja in preprečevanja prevar (Fraud Awareness Week), ki poteka med 15. in 21. novembrom, pripravila belo knjigo na temo zavarovalniških goljufij. Namen je ozavestiti ljudi ter pustiti trajno sled na področju ozaveščanja splošne in tudi interne javnosti o zavarovalniških goljufijah. Dokument najdete na spletni strani triglav.eu. V beli knjigi o zavarovalniških goljufijah z naslovom »Previdno, ker videz vara« so med drugim predstavljene najpogostejše vrste zavarovalniških goljufij, skupine goljufov, ključni podatki v zvezi z odkrivanjem prevar v Zavarovalnici Triglav in nekatere sheme prevar.