Kriminalisti nenapovedano v Thermani in DUTB

Nekdanji predsednik uprave laške družbe Andrej Bošnjak in nekdanja prokuristka sta domnevno osumljena zlorabe položaja.

Objavljeno
07. junij 2017 14.03
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Celje - Nekdanji delničarji Thermane so že pred dobrima dvema letoma kriminalistom predali gradivo, kako je družba postala insolventna in pristala v prisilni poravnavi. Delničarji so ostali brez vsega, lastnica družbe je postala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Trdijo, da je bila insolventnost ustvarjena umetno, sume zdaj poskuša potrditi kriminalistična preiskava. Delničarji naj bi bili oškodovani za več kot 15 milijonov evrov.

Celjski kriminalisti in predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada so tako v torek opravili deset hišnih in eno osebno preiskavo na območju Celja, Ljubljane in Maribora. V Thermani so potrdili, da so bili kriminalisti pri njih, prav tako je obisk kriminalistov potrdil nekdanji predsednik uprave Andrej Bošnjak. Še vedno je v Thermani zaposlena nekdanja prokuristka Nataša Tomić. Po naših podatkih naj bi bila prav Bošnjak in Tomićeva osumljena zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kaznivo dejanje naj bi zagrešila po 15. juliju 2013. Prav v tem času je Bošnjak na predlog bank prišel v Thermano, da bi jo pomagal rešiti. Rešitev je bila ugodna predvsem za DUTB. Tudi tam so potrdili, da so jih obiskali kriminalisti.

Prevrednotila premoženje

Kot je sporočila policija, je glavni očitek osumljenima, da sta naročila cenitev, na podlagi katere sta prevrednotila vrednosti nepremičnin, da sta ustvarila umetne pogoje za insolventnost. Temu je kasneje sledila prisilna poravnava, kjer sta kot enega izmed ključnih ukrepov finančnega prestrukturiranja predlagala konverzijo terjatev v osnovni delež družbe, s čimer bi se spremenila lastniška struktura družbe in s tem oškodovanje dotedanjih delničarjev, so sporočili s celjske policijske uprave.

»S cenitvami, spremembo vrednotenja in zlorabo institutov korporacijskega in insolvenčnega prava sta delničarje družbe oškodovala za ves vložek oziroma pravice iz njihovih delnic, tako lastniške kot upravljavske, ki znašajo nominalno več kot 15 milijonov evrov,« so še dodali.

Stari očitki

Očitki pravzaprav niso nič novega in so povzetek tega, kar nekdanji delničarji, ki so imeli skupno okoli 20-odstotni delež Thermane, že od poletja 2014 dokazujejo tudi v različnih sodnih postopkih. Do danes jim niti eno sodišče še ni pritrdilo. Vendarle pa nobeno sodišče do zdaj še sploh ni odločalo o tem, ali je bila insolventnost resnična ali ne. Deloma naj bi to pokazal postopek na gospodarskem oddelku celjskega okrožnega sodišča, naslednji narok bo septembra.

Prav v tem postopku sta Bošnjak in Tomićeva že zatrdila, da je novo cenitev pravzaprav zahtevala revizijska hiša. Takrat je bila to družba Deloitte, ki jo je za revizorja predlagala NLB, ki je v Thermano pripeljala Bošnjaka. Policija je sporočila, da so hišno preiskavo opravili tudi v revizijski hiši. Cenitveno poročilo je izdelal Anton Kožar, pri katerem hišnih preiskav niso opravljali. Prevrednotenje, ki ga je kasneje opravila uprava, je prineslo 25 milijonov evrov razlike med nerevidiranim in revidiranim letnim poročilom. In Thermana je postala insolventna.

Celo revizor je podvomil o takšnem padcu vrednosti nepremičnin in oddal mnenje s pridržkom. Rešitve so bile, so prepričani delničarji. Uprava družbe bi namreč lahko slabitve razdelila na več let za nazaj, vendar bi to pomenilo le, da bi imela družba slabe rezultate, ne bi pa bila insolventna. To pa očitno ni bil načrt - delničarji so namreč prepričani, da je šlo pri Thermani za organizirano akcijo bank, da DUTB postane lastnica družbe. In to se je tudi zgodilo.

Obsežne preiskave

Bošnjak je že večkrat povedal, da je ključna težava Thermane naložba v nov kompleks, ki je prav tako predmet kriminalistične preiskave. Ob gradnji je bil predsednik uprave Roman Matek, danes eden tožečih delničarjev. Ta preiskava, kot so sporočili s policije, tudi še ni končana. So pa že napovedali, da bo nova preiskava zaradi velike količine zaseženih stvari najverjetneje trajala dalj časa.

Pooblaščenec nekaterih delničarjev Borut Soklič pravi, da bodo policiji predali vse nove dokumente, saj so se nazadnje na policiji oglasili pred več kot dvema letoma: »Končno se nekaj dogaja, in to bi se moralo zgoditi že prej. Gre pa za zelo kompleksno tematiko in šele s strokovnim mnenjem se bo ugotovila nezakonitost delovanja.« Zagrožena kazen za očitana kazniva dejanja osumljenima je do osem let zapora. Kaj pa bi se zgodilo, če bi ugotovili, da insolventnosti res ni bilo, prisilna poravnava pa je že leta pravnomočna, pa za zdaj ne zna odgovoriti nihče.