Javnost bo lahko navzoča

Sojenje Ivanu Dolinšku in nekdanjemu poslancu Ivanu Vogrinu, ki jima tožilstvo očita zlorabo položaja in poslovno goljufijo.

Objavljeno
15. november 2015 21.01
regent/Ivan Vogrin
Mitja Felc, kronika
Mitja Felc, kronika
Ljubljana – Obrambi Ivana Dolinška, ki mu skupaj z nekdanjim poslancem Ivanom Vogrinom tožilstvo očita zlorabo položaja in poslovno goljufijo, ni uspelo, da bi s sojenja izključili javnost, prav tako v kazenskem spisu ostajajo vsi obremenjujoči dokazi.

Ko je pred dnevi na predobravnavnem naroku okrožna sodnica dobila predlog zagovornice Ivana Dolinška, da javnost napoti iz razpravne dvorane, saj »če bi se javnost seznanila z vsebino izjave (pred Komisijo za preprečevanje korupcije, op. p.), bi bil predlog za izločitev dokazov povsem nesmiseln«, je sklenila, da predobravnavni narok preloži in o tem odloči v nadaljevanju. Tudi zato, da od KPK pridobi nekatere dokumente. Zdaj pa je zagovornica še obširneje pojasnila, zakaj bi predstavnike sedme sile prikrajšala za navzočnost pri iskanju resnice. Po njenem prepričanje gre pri dokumentih, ki jih je predlagal obtoženi, za davčno tajnost in bi razkritje teh podatkov javnosti imelo znake kaznivega dejanja. V nadaljevanju pa je pojasnila še, da izjav, ki jih je Dolinšek dal KPK, ne bi smelo biti v kazenskem spisu, saj da so bile pridobljene nezakonito. KPK je posredno očitala celo, da je izjavo, ki zanj ni ugodna, izsilila.

Povsem drugačno stališče je zavzela tožilka Katarina Bergant. Podrobno je pojasnila, da če želi zavezanec pred določenim državnim organom razjasniti dejansko stanje glede posamezne situacije, lahko to pripelje do samoobremenitve. »Če so postopki teh organov zakoniti in skladni z internimi pravili, potem jim res ni mogoče očitati kršitve postopkov in s tem nezakonitosti.« Glede sklepa davčnega organa pa meni, da razkritja podatkov ne moremo šteti za kaznivo, saj se ti podatki nanašajo le na obtoženčevo družbo in je izključitvi javnosti nasprotovala. Temu je sodnica tudi sledila.

Domnevni Vogrinovi in Dolinškovi grehi so se zgodili v obdobju, ko je bil Vogrin nepovezani poslanec. Julija 2012 je med drugim državnemu zboru poslal predlog za sklenitev pogodbe s podjetjem Vinestra za strokovno pomoč in svetovanje na področju financ in gospodarstva v vrednosti 7875 evrov neto. Znesek je bil namenjen plačilu 175 ur svetovanja, tega pa so opravili le v kakšnih 170 urah, kolikor je preteklo od sklenitve pogodbe do dostave potrdila.

Oba se branita kot nedolžna, kdaj se bo sojenje začelo, pa še ni znano.