Jutri v veljavi nova policijska zakonodaja

Novosti? Veliko prahu je dvignil del, ki se nanaša na zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah.

Objavljeno
03. maj 2013 18.58
bsa/PROTESTI
Ju. P., kronika
Ju. P., kronika
Z jutrijšnjim dnem se bosta začela uporabljati zakon o nalogah in pooblastilih policije in zakon o organiziranosti in delu policije. S tem se zaključuje večji del projekta prenove policijske zakonodaje, s katerim so v policiji pričeli leta 2009, je sporočila tiskovna predstavnica policije Vesna Drole.

V letu 2009 so sprejeli odločitev, da zakon o policiji razdelijo na dva dela. Z delitvijo so pripravljavci zasledovali enega izmed ciljev reforme policijske zakonodaje, s čimer naj bi bila zagotovljena preglednejša in jasnejša ureditev obsežne tematike, v zakon so prenesli znaten del podzakonskih norm, na ta način se zagotavlja večja sistematičnost, preglednost in jasnost policijskih pooblastil, pravi Droletova.

Kakšne so nove naloge in pooblastila?

Zakon o nalogah in pooblastilih policije je temeljni izvor policijskih pooblastil, uvaja temeljne pojme, prvič opredeljuje policijski postopek in taktični preudarek, splošna načela za opravljanje policijskih nalog ter opredeljuje vsa splošna policijska pooblastila in uporabo prisilnih sredstev.

Vsebuje več varovalk za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pojasnjuje Droletova.

V javnosti je veliko prahu sicer dvignil del, ki se nanaša na novi policijski pooblastili za zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah, o čemer bodo na policiji spregovorili na tiskovni konferenci, ki bo ta ponedeljek.

A novosti je še veliko, zakon tako bo besedah Droletove prinaša spremenje pogoje za uporabo službenega psa in strelnega orožja, ureja kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij, postavlja ločnico med začasno omejitvijo gibanja in odvzemom prostost.

Zakon o organiziranosti in delu policije pa ureja razmerje med MNZ in policijo na podlagi zakona o vladi, zakona o državni upravi, natančneje opredeljuje usmerjanje in nadzor ministrstva nad policijo, s ciljem decentralizacije in krepitve avtonomnosti in samostojnosti policijskih uprav določa naloge generalne policijske uprave, policijske uprave in policijske postaje, določa sodelovanje z lokalno skupnostjo, poudarja vlogo in pomen policijskega dela v skupnosti, je še pojasnila Droletova.