Na slovenjgraškem sodišču se je nadaljevala obravnava zoper župana Mute

Boris Kralj je obtožen goljufije, saj naj bi ob pomoči Bogdana Kutina za občino protipravno pridobival denar za poslovno cono.

Objavljeno
28. oktober 2011 13.36
Posodobljeno
28. oktober 2011 13.36
Ba. P., Delo.si
Ba. P., Delo.si

Slovenj Gradec - Na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu se je z zaslišanjem dveh prič nadaljevala obravnava v kazenskem postopku proti županu Mute Borisu Kralju.

Obtožen je goljufije, saj naj bi ob pomoči nekdanjega direktorja podjetja Gradnje IGEM Slovenj Gradec Bogdana Kutina, ki ga danes na sodišče ni bilo, za občino protipravno pridobival denar za poslovno cono.

Obtožnica, ki jo je spisala okrožna državna tožilka Silva Cepec, Kralja bremeni, da je novembra 2005 ob pomoči Kutina, ki naj bi mu izdal lažna računa za sicer neopravljena dela, na Regionalno razvojno agencijo (RRA) Koroška naslovil zahtevek za sofinanciranje projekta komunalne infrastrukture poslovne cone Gortina Muta. To naj bi, kot piše tožilka, storil z namenom, da občini pridobi protipravno premoženjsko korist.

Na današnji obravnavi, na kateri je zaradi bolniške odsotnosti manjkal soobtoženi Kutin, sta bila zaslišana Ivan Plevnik iz RRA Koroška in nekdanji delavec gradbenega podjetja Janez Lah.

Plevnik je med drugim povedal, da je izdajanje potrjenih gradbenih situacij oz. zahtevkov ob sicer še neopravljenih vseh delih z namenom, da se pravočasno pridobiti sredstva za določene naložbe, nekakšna stalna praksa občin tudi pri drugih podobnih projektih.

Kot je pojasnil, občine zaradi različnih okoliščin dostikrat niso v stanju pravočasno zaključiti določene projekte, sredstva pa bi zaradi zamud lahko izgubile.

V tem primeru je bilo zahtevke za izplačilo dodeljenih sredstev zaradi bližajočega se zaključka proračunskega leta v okviru državnega proračuna potrebno oddati do 20. oktobra, dela pa so se še nadaljevala. Vendar pa so, kot je poudaril Plevnik, ob končnemu poročilu januarja oz. februarja prihodnje leto morala biti v celoti opravljena in zaključena.

Plevnik je sicer povedal, da je bila vloga RRA Koroška v primeru črpanja takratnih neposrednih spodbud za poslovno cono na Muti le v tem, da je morala agencija zahtevke opremiti z vsemi potrebnimi listinami, ni pa opravljala fizičnega nadzora nad opravljenimi deli.

Na sojenju, ki se bo nadaljevalo 1. decembra, je bil danes zaslišan tudi Janez Lah, nekdaj zaposlen na podjetju Gradnje IGEM. Na prejšnji obravnavi je namreč njegov nekdanji sodelavec Edvard Kotnik povedal, da je bil Lah vodja gradbišča v poslovni coni, kar pa je Lah danes zanikal. Prav tako je zanikal, da bi bil podpis v zaključni situaciji, na kateri piše, da jo je on pripravil, njegov.

Na prejšnji obravnavi 13. septembra je bil med drugim zaslišan občinski koordinator za okolje in prostor Sašo Pavlič, ki je dejal, da je vedel, da dela v resnici niso bila opravljena.

Kljub temu pa se ni strinjal s tožilko, da so računi in projekti lažni, saj so v letih, ki so sledila, poslovno cono tudi zgradili. Pojasnil je, da del leta 2005 niso mogli izvesti pravočasno, kot je to zahtevala pogodba o sofinanciranju, saj so naleteli na težave v zvezi z lastništvom zemljišč.

Poudaril je tudi, da so bila vsa sredstva, ki so jih dobili, poleg občinski porabljena za poslovno cono in da so delali v dobro občine.

Enako je v zagovoru takrat povedal tudi župan Kralj. "Vedeli smo, da zaradi zapletov z zemljišči ne bomo mogli dobiti vseh dokumentov v potrebnem času, zato sem nagovoril gospoda Kutina. Sedaj vem, da to ni bilo prav. Vse pa sem storil v dobro občine in nič v svojo korist," je na prejšnji obravnavi dejal Kralj.