Na sodišču tudi o dogajanju pred stečajem Preventa Globala

Danes se je začela obravnava tožbe Prevent Globala v stečaju proti podjetju Eurocity, v preteklosti solastniku Globala.

Objavljeno
05. oktober 2012 16.07
Ba. P., Delo.si
Ba. P., Delo.si
Slovenj Gradec - Na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu se je danes začela obravnava tožbe Prevent Globala v stečaju proti podjetju Eurocity, v preteklosti solastniku Globala, zaradi prerekanja prijavljene terjatve v višini 1,5 milijona evrov. Ker se strani danes nista uspeli poravnati, bo v nadaljevanju zaslišanih več prič. Obravnava se nadaljuje 23. novembra.

Prevent Global, ki je skupaj s hčerinskimi družbami v preteklosti predstavljal enega največjih zaposlovalcev na Koroškem, je v stečaju od 9. avgusta 2010.

Podjetje Eurocity v večinski lasti Janka Zakeršnika je v stečajnem postopku prijavilo terjatev v višini 1,5 milijona evrov iz naslova danega kredita za plače zaposlenim v novembru 2009, ki pa jo stečajni upravitelj Prevent Globala Boris Kastivnik v stečajnem postopku prereka in je zato moral vložiti tožbo proti Eurocityju.

Stečajni upravitelj izpodbija dani kredit, konvertiral je to terjatev v lastni kapital, je danes pojasnila odvetnica podjetja Eurocity Jožica Vindiš. »Stališče moje stranke pa je, da je ona to posojilo zagotovila kratkoročno, izključno za plače, ker je Prevent Dev, ki ga lastniško obvladuje Nijaz Hastor, zamujal s plačilom opravljenega dela, ki so ga delavci opravili. Torej je moja stranka izkazala večjo moralno obvezo do delavcev kot dejansko drugi, za katerega je Prevent delal,« je dejala Vindiševa.

Vindiševa meni, da je takšna obravnava s strani stečajnega upravitelja nepoštena in da bi moral opraviti presojo »na podlagi dejanskega stanja«. Zato je med drugim kot dokazni predlog, o katerem bo sodišče še odločalo, predlagala pregled kartice kupca Prevent Dev za leto 2009, ki bi po njenih besedah moral redno poravnavati obveznosti, a jih ni.

Nijaz Hastor, ki lastniško obvladuje Prevent Dev, je bil drugi največji solastnik Prevent Globala z okoli 45-odstotnim deležem, Zakeršnik pa je imel v lasti 52 odstotkov.

Tako stečajni upravitelj Kastivnik kot tudi zagovornica Prevent Globala v stečaju v tem postopku Teja Verbič pa izpostavljata pravne posledice odločitve Eurocityja, da v času, ko je bila družba Prevent Global po njunih besedah že insolventna, družbi namenita sredstva kredita.

Kot je po današnji obravnavi novinarjem dejal Kastivnik, se je na prijavljeno terjatev odzval glede na 498. člen zakona o gospodarskih družbah, ki pravi, da družbenik, ki je v času, ko bi morali družbeniki kot dobri gospodarstveniki zagotoviti družbi lastni kapital, namesto tega družbi dal posojilo, ne more proti družbi uveljavljati zahtevka za vračilo posojila v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.

Tako posojilo se v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave glede na zakonodajo namreč šteje za premoženje družbe.

Strani se na današnjem predobravnavnem naroku nista uspeli dogovoriti, zato bo v nadaljevanju obravnave, ki jo vodi sodnica Sonja Tovšak, zaslišanih več prič, povezanih s Preventom Globalom.

Med drugim bodo na zaslišanja vabljeni Janko Zakeršnik, njegov sin Dušan Zakeršnik, ki trenutno vodi Eurocity, v preteklosti pa je bil kratek čas tudi član uprave Prevent Globala. Vabljena bosta tudi nekdanja predsednika uprave Prevent Globala Ivan Majcen in Renato Krajnc ter nekdaj predsednik nadzornega sveta družbe Vladimir Bilić.