Stroške nerazsodnega veleposlanika bo poravnala država

Ministrstvo je izgubilo tožbo. Izvedenec psihiater: Peter Reberc je kopičil nepotrebne stvari zaradi psihotične motnje.

Objavljeno
04. maj 2017 13.06
SLO., LJ., 8.1.2013, PETER REBERC, NEKDANJI VELEPOSLANIK V SPANIJI, FOTO: BOSTJAN CELEC
Iva Ropac
Iva Ropac

Ljubljana - Nekdanji veleposlanik v Madridu Peter Reberc ni odgovoren za neracionalne nakupe v času svojega mandata, saj po mnenju izvedenca psihiatrije takrat ni bil razsoden. Koprsko delovno sodišče je zato v celoti zavrnilo tožbo ministrstva za zunanje zadeve, ki je od Reberca terjalo 73.639 evrov za neupravičeno in nesmotrno porabljena proračunska sredstva.

Izvedenec psihiatrične stroke Dragan Terzič, ki so ga po navodilih višjega sodišča pritegnili k sodelovanju v ponovljenem sojenju, je na zaslišanju marca zatrdil, da Reberc že ob nastopu funkcije veleposlanika v Madridu 2007. zaradi psihotične motnje ni bil sposoben opravljati svoje službe. Pojasnil je, da je Reberc že pred nastopom položaja veleposlanika trpel za psihotično motnjo v povezavi z obsesivno-kompulzivno motnjo. Pri prvi je šlo za to, da je slišal glasove in imel občutek, da ga zasledujejo, obsesivno-kompulzivna motnja pa se je navzven kazala v povsem iracionalnih dejanjih kopičenja nepotrebnih stvari.

Veleposlanikova bolezen

Spomnimo, da je moral Reberc predčasno zapustiti Madrid potem, ko je zunanje ministrstvo v izrednem nadzoru na veleposlaništvu ugotovilo, da je v času svojega mandata od februarja 2007 do predčasnega odpoklica avgusta 2010 med drugim kupil 1800 kozarcev, 77 cedilnikov, sto zajemalk, pet vrtalnih strojev, 11 sekir, 15 macol, 107 izvijačev in za 4700 evrov žarnic. Z davkoplačevalskim denarjem je nabavil še za 11.490 evrov orodja, knjižnega gradiva, ki presega letno kvoto za osnovna sredstva, prav tako bralne sposobnosti posameznika, za 40.200 evrov goriva ... Med najbolj nenavadnimi nakupi je bil glodavec - puščavski skakač.

»Gre za psihotičnega bolnika, ki je zaradi bolezni počel nerazumne stvari, med drugim tudi to, da je kopičil različne predmete.« O tem ni nikomur spregovoril, zaradi nadpovprečne inteligence pa mu je bolezen uspelo prikrivati. Izvedenec je pojasnil, da bolnik pri psihotični motnji ni zmožen oceniti realnosti, temveč reagira v skladu s tem, kar sam občuti kot realno. Glede dejanj, ki jih je storil pod vplivom teh motenj, je izvedenec pojasnil, da je bila Reberčeva »realitetna kontrola« povsem zabrisana.

V prvem sojenju oktobra 2015 je prvostopenjsko sodišče razsodilo, da so bili nakupi v nasprotju z navodili o poslovanju predstavništev, da so bili nenamenski in negospodarni, a je hkrati zavzelo stališče, da bi moralo ministrstvo v okviru finančnega nadzora odreagirati prej in odločneje, s čimer bi škodo delno preprečilo. Rebercu je naložilo plačilo polovice vtoževane vsote, 36.819 evrov, odgovornost za drugo polovico pa je naložilo državi zaradi neučinkovitosti ministrstva (država je sprva terjala 103 tisočake, a je sodišče del zahtevka zavrnilo zaradi zastaranja in zdaj odloča o 73.639 evrov). Potem ko je višje delovno sodišče sodbo na pritožbo obeh strani razveljavilo in zadevo z napotki vrnilo v novo sojenje, so dokazni postopek v novem sojenju dopolnili z izvedencem psihiatrične stroke in ravno na njegovo mnenje glede vprašanja razsodnosti nekdanjega veleposlanika je delovno sodišče oprlo svojo odločitev.

To vprašanje oziroma dvom je Reberčev pooblaščenec izpostavil šele dobra tri leta po začetku pravde, ob koncu prvega sojenja, a je takrat sodišče prve stopnje dokazni predlog za imenovanje izvedenca psihiatra kot prepoznega zavrnilo, pojasnjujejo na državnem pravobranilstvu.

Izvedenec pa je zdaj ugotovil, da Reberc zaradi svoje bolezni ni bil sposoben razumeti pomena svojih ravnanj in jih imeti v oblasti, bolezen pa se je zaradi neustreznega zdravljenja z leti stopnjevala in je bila najizrazitejša ravno v letih 2007 do 2015. Na podlagi takšnega mnenja je sodišče presodilo, da Reberc ni bil razsoden, zato tudi ne more biti krivdno odgovoren za škodo, ki jo je povzročil državi.

Na pravobranilstvu dodajajo, da so izvedenskemu mnenju oporekali s številnim pripombami in od izvedenca zahtevali dodatna pojasnila v smeri, da duševna bolezen ni trajala enako intenzivno in nepretrgoma ves čas, da je Reberc delodajalcu sam predložil zdravniška potrdila o zdravstveni sposobnosti ter da bi moral ločiti zasebne in službene finance. A je izvedenec vztrajal pri diagnozi, da nekdanji veleposlanik ni bil zmožen ocenjevati realnosti, reagiral pa je v skladu s svojim doživljanjem bolezni.

Sodba še ni pravnomočna, »se bo pa državno pravobranilstvo glede morebitne vložitve pritožbe uskladilo z ministrstvom za zunanje zadeve in postopalo upoštevaje celovite interese Republike Slovenije,« dodajajo na pravobranilstvu.

Obtožnica se tanjša

Izvedenca je k sodelovanju pritegnilo tudi ljubljansko okrožno sodišče, kjer zoper Reberca teče kazenski postopek zaradi negospodarnega ravnanja. Na predobravnavnem naroku pred skoraj tremi leti ni priznal krivde, a se sojenje še ni začelo, čeprav je po mnenju izvedenca psihiatrije kljub zdravstvenim težavam sposoben zanj. Obtožnica pa se s potekom časa tanjša, saj je vmes absolutno zastaral pregon za nekatere očitke.

Reberc je nedavno pravnomočno izgubil tožbo, s katero je od države terjal odškodnino zaradi pregleda rezidence, ki je razkril, kako zapravljiv je bil med svojim službovanjem. Reberc je trdil, da so mu bile z nezakonitim vstopom (preiskavo in fotografiranjem rezidence, v kateri je živel z družino) kršene osebnostne pravice, zato je od države zahteval dobrih 75.000 evrov. Prvostopenjsko sodišče mu je dosodilo 5000 evrov, a je višje sodišče sodbo spremenilo in tožbeni zahtevek zavrnilo v celoti.