Odobritev upravam, da zaobidejo nadzorne svete?

Robert Časar in Boris Marzi oproščena. Tožilka se bo pritožila, saj pravi, da so dokapitalizacijo zamolčali nadzornikom.

Objavljeno
27. september 2013 17.27
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper - Čeprav je tožilka Barbara Milič Rožman za nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja in tedanjega delavskega direktorja Borisa Marzija predlagala po štiri leta zapora, je sodišče odločilo, da nista kriva očitanih kaznivih dejanj v zadevi sporne dokapitalizacije romunskega podjetja Railport Arad. Sodni senat, ki mu je predsedovala Tatjana Pavlovec, je včeraj izdal zanju oprostilno sodbo.

Tožilka Barbara Milič Rožman je takoj po izreku sodbe napovedala pritožbo. Prepričana je, da je bil naklep dokazan, ker je uprava v drugih primerih, ko so odločali o dokapitalizaciji, pridobivala soglasje nadzornega sveta, tokrat pa so ga namenoma zaobšli. Iz posnetkov sej nadzornega sveta je razvidno, da so nadzorniki zahtevali podrobnosti, vendar jim je uprava zamolčala, da je prav tistega dne sprejela sklep o dokapitalizaciji romunskih podjetij. Vedeli so, da jim nadzorniki zaradi izjemno slabe likvidnosti ne bi dopustili dokapitalizacije.

Medtem ko je predsednica sodnega senata Tatjana Pavlovec pojasnila, da samo dejstvo, da niso dobili soglasja nadzornega sveta, kot je to predvideno v internih aktih podjetja, še ne pomeni storitve kaznivega dejanja in da je odškodninsko odgovornost treba ločevati od kazenske odgovornosti, tožilka trdi, da skupščina Luke Koper ni odločala o dokapitalizaciji, saj naj bi tako izhajalo tudi iz izvajanih dokazov na obravnavi: »O dokapitalizaciji na skupščini ni bilo odločeno nič. Govor je bil le o viziji, ki naj bi jo imela Luka Koper v Romuniji.« Tožilka meni, da je stališče sodišča, da kršitev internih aktov še ne pomeni kaznivega dejanja, zgrešeno, saj je to »odobritev upravam, da lahko zaobidejo nadzorne svete in peljejo posle po svoje, kar je absolutno nesprejemljivo«.

Tožilka pa ni hotela komentirati, kaj takšna odločitev pomeni za vse druge postopke in tožbe, ki so vložene proti nekdanji upravi Luke. »Počakati je treba na vsak postopek posebej. Prva priložnost bo verjetno tudi skorajšnja odločitev višjega sodišča o obsodilni sodbi za Orleško gmajno, kjer se tudi očita, da ni bilo pridobljenih ustreznih soglasij za to, kar je počela uprava,« je dejala okrožna tožilka.

Luka Koper v zadevi Arad ni vložila odškodninske tožbe proti upravi, se je pa že pred meseci začela obravnava v odškodninski zadevi proti Časarjevi upravi v vrsti drugih spornih zadev in članom nadzornega sveta v zadevi TTI Slovaška.

V primeru sporne dokapitalizacije dveh tujih romunskih gospodarskih družb (Rail Port Arad in Trade Trans Terminal Arad) so po trditvah tožilstva štirje člani uprave prestopili meje svojih pravic in Luki povzročili za 2,8 milijona evrov škode ter naj bi ta znesek pridobili v korist sebi ali drugim. Luka Koper je februarja 2009 že plačala 1,5 milijona evrov, sredi junija 2009 pa so po kurirju poslali virman na banko, da bi plačali še 1,3 milijona v TTT Arad.

Takšno vplačilo so po vsej sili hoteli doseči, ker ga finančna služba Luke Koper ni hotela opraviti, a so ga preprečili kriminalisti, tožilstvo in sodišče. Le nekaj dni za tem so Roberta Časarja in njegovega namestnika Alda Babiča krivdno razrešili. Pozneje vložena obtožnica je vsem štirim članom uprave očitala povzročitev velike škode, za kar jim je grozila kazen od enega do osmih let zapora.

Babič: Za dokapitalizacijo se je vnaprej vedelo

Je pa Aldo Babič, tedanji namestnik predsednika uprave, na eni od obravnav pojasnil, da je bilo soglasje nadzornega sveta za vstop v družbo (za nakup prvega deleža) že dano. »Bilo bi negospodarno, če naložbe ne bi končali. Za dokapitalizacijo se je vnaprej vedelo. Najprej smo vložili kapital za nakup podjetja in s tem zemljišča in vedeli smo, da bo treba pozneje projekt dokapitalizirati, če bodo hoteli zgraditi objekte in infrastrukturo. Če dokapitalizacije ne bi bilo, bi Luka Koper izgubila 26-odstotni nadzorni delež v hčerinski družbi Arad,« je obtožnici pred časom ugovarjal Aldo Babič.