Ostali brez avtomobilov in odškodnine

Sodišče zavrnilo tožbo opeharjenih upnikov proti Sandiju Grubeliću.

Objavljeno
08. september 2014 14.03
Iva Ropac, kronika
Iva Ropac, kronika
Ljubljana – Sto enainštirideset kupcev, ki so ostali brez plačanih avtomobilov pri podjetju Trend Form, je po sedemnajstih letih pravdanja ostalo tudi brez odškodnine. Ljubljansko okrožno sodišče je zavrnilo njihovo tožbo proti direktorju razvpitega grosupeljskega podjetja Sandiju Grubeliću.

Tožba je bila vložena konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, pravda pa je nepravnomočni sodni epilog dočakala šele pred dnevi. Kot smo že poročali, je Grubelića za 1,1 milijona (zdaj že »pokojnih«) nemških mark tožilo 142 upnikov, večinoma iz Srbije in Črne gore, ki so konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ostali brez želenega avta in denarja, ko je Grubelić kot direktor in lastnik grosupeljskega podjetja Trend Form ponujal možnost, da priskrbi avtomobile po sistemu lizinga. V »posel« je privabil 7500 kupcev iz vse Jugoslavije, od teh jih je 1700 dobilo avtomobile, 800 jih je dobilo vrnjeno predplačilo, brez denarja in avtomobilov pa je ostalo 4806 ljudi. Prvopodpisani na civilni tožbi Zoran Ilić je za nakup avtomobila takrat vplačal 14.000 nemških mark, večina drugih od osem do deset tisoč mark.

Sto dvainštirideset kupcev, ki je ostalo brez jeklenih konjičkov, je do svojega denarja poskušalo priti z odškodninsko tožbo, s katero so zahtevali skupaj 417.000 evrov z zakonitmi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe septembra 1997. Dolgoletna pravda je končno dobila prvostopenjski sodni epilog, potem ko je poskus mediacije propadel, saj je bilo veliko upnikov nedosegljivo.

Brez dokazil

A tožniki kljub vsemu odškodnine od Grubelića ne bodo dobili, je zdaj razsodilo sodišče in zahtevek za 141 upnikov zavrnilo, za enega pa postopek ustavilo, ker je že sam odstopil od tožbe. Zahtevki posameznih tožnikov so bili visoki od 2000 do 13.000 takratnih nemških mark, svojo terjatev pa so prijavili tudi v stečajno maso grosupeljskega podjetja in so bili v določenem odstotku tudi poplačani. Tožniki morajo Grubeliću vrniti vse pravdne stroške, in sicer malo manj kot 5000 evrov.

Sodišče je pritrdilo tožnikom, da je tožba v njihovem pravnem interesu, in ugotovilo, da za povzročeno škodo šteje razlika med vplačano vsoto Trend Formu in zneskom, ki ga je posamezni kupec dobil iz stečajne mase. A da bi sodišče izračunalo to razliko, je moralo od vsakega posameznega tožnika dobiti vso dokumentacijo. A ker tožniki k tožbi večinoma niso priložili nobenih listin, dokumentacija, ki jo je priložilo 11 upnikov, pa tudi ni bila popolna, je sodišče njihovo tožbo zavrnilo. Sodišče ni tisto, ki bi moralo brskati po stečajnem spisu ter iz vseh podatkov pripraviti tožbeni zahtevek, saj bi to morali storiti tožniki, je mogoče razbrati iz sodbe.