Ovadili odgovorne osebe treh občin

Kriminalisti PU Novo mesto so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj podali več kazenskih ovadb. Osumljene so odgovorne osebe treh občin iz Dolenjske in Bele krajine.

Objavljeno
21. avgust 2009 13.49
Ba.P.
Ba.P.
Novo mesto - Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v juniju in juliju 2009 zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige ali spisa na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podali več kazenskih ovadb. Kaznivih dejanj so osumljene odgovorne osebe treh občin iz Dolenjske in Bele krajine.

V enem izmed primerov je odgovorna oseba občine ob izbiranju najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih del v postopku javnega naročanja enemu izmed ponudnikov zaradi napake v ponudbi, poslala ponudbo v dopolnitev. Ko je prispela popravljena ponudba, je bil v njej naveden tudi popust, ki ga v prvotni ponudbi ni bilo. Odgovorna oseba je ob izboru upoštevala novo ponudbo s popustom in tako ostali ponudniki niso bili enako obravnavani. Novomeški kriminalisti so še ugotovili, da za nekatera dodatna gradbena dela postopek javnega naročanja ni bil izveden, temveč je bil sklenjen aneks k prvotni pogodbi. Na ta način je odgovorna oseba občine gospodarski družbi iz Novega mesta na protipraven način omogočila pridobitev posla v vrednosti preko 54.000 evrov.

V drugem primeru je odgovorna oseba občine z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi, kot uradna oseba izrabila svoj položaj in odobrila plačilo storitve iz sredstev proračuna občine, čeprav je vedela, da ta storitev ne bi mogla biti plačana iz sredstev proračuna občine. Proračun občine je bil oškodovan za več kot 400 evrov.

V tretjem primeru odgovorna oseba občine v postopku javnega naročanja pravni osebi po uradni dolžnosti ni potrdila referenc, zato je bila ponudba pravne osebe na javnem razpisu občine izločena kot nepopolna in neustrezna. Osumljena odgovorna oseba je tako gospodarski družbi iz okolice Novega mesta zagotovila, da je bila izbrana na javnem razpisu, kljub temu, da je bila njena ponudba dražja od ponudbe oškodovane pravne osebe. Na ta način je odgovorna oseba občine gospodarski družbi iz okolice Novega mesta omogočila pridobitev posla v vrednosti preko 33.000 evrov.