Po devetih sodbah in izplačani odškodnini čaka na novo sodbo

Po operaciji kile je Bernardka O. priklenjena na invalidski voziček; odškodnina že izplačana, sodba pa razveljavljena.

Objavljeno
18. maj 2017 17.33
Zdravstvo, pacienti, bolnice.... Ljubljana 16. julij 2014. 22. julij 2014.
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana - Od operacije postoperativne kile, po kateri je Bernardka O. pri 38 letih končala na invalidskem vozičku, je minilo že 15 let, sodišča pa so doslej spisala devet sodb. Ljubljanski klinični center (KC) in zavarovalnica Adriatic Slovenica sta ji odškodnino sicer izplačala, a je višje sodišče sodbo okrožnega sodišča razveljavilo, zato to o višini odškodnine odloča ponovno.

O primeru smo v Delu prvič pisali pred več kot desetimi leti, okrožno sodišče je spisalo štiri sodbe, prav toliko višje, spis je romal tudi na vrhovno sodišče, zdaj pa je zadeva formalno spet na začetku, saj je višje sodišče marca razveljavilo zadnjo sodbo, čeprav sta tožena bolnišnica in zavarovalnica pacientki in njeni družini lani že izplačali odškodnino.

Trikrat je okrožno sodišče po temelju ugodilo tožbi, a je višje sodbo dvakrat razveljavilo. Decembra 2014 je v tretje le pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, da sta za pacientkino paraplegijo (spinalni hematom je utesnjeval hrbtenjačo do dveh tretjin normalne širine, zato so ji noge ostale paralizirane) solidarno odgovorna ljubljanski klinični center in zavarovalnica (ta je odgovorna po višini do revaloriziranega limita zavarovalne vsote in v tem postopku nima več obveznosti).

Bolnici sicer ni uspelo dokazati, da je anesteziologinja pri operaciji postoperativne kile 5. julija 2002 v bolnišnici dr. Petra Držaja, ki spada pod KC, zagrešila strokovno napako pri injiciranju spinalne anestezije (anestetik vbrizgajo v medvretenčni prostor), je pa bolnišnica odgovorna za posledice, ki jih ima Bernardka O., saj jo anesteziologinja pred posegom ni seznanila z možnostjo nastanka krvavitve oziroma posledične ohromelosti nog, s čimer je kršila svojo pojasnilno dolžnost. Pojasnili so ji sicer navadne, blažje zaplete, ki so večinoma prehodne narave in neprimerljivo manjšega pomena, kot je plegija, in čeprav je zaplet, kot se je zgodil pri Bernardki O., izjemno redek, bi jo morala anesteziologinja pred posegom opozoriti nanj. Takšno odločitev je potrdilo tudi vrhovno sodišče, okrožno sodišče pa je nato oktobra lani - to je bila že četrta sodba - odločilo še o višini odškodnine.

Pacientkin pooblaščenec odvetnik Ivo Kekec pojasnjuje, da je zavarovalnica že lani izplačala skupaj 191.624 evrov, od tega 96.464 evrov glavnice in 95.160 evrov zamudnih obresti, KC pa je plačal skupaj 572.086 evrov (225 tisočakov za nepremoženjsko škodo, 64 tisočakov za izgubljeni zaslužek, slabih 53 tisočakov za stroške zdravljenja, preureditev kopalnice za invalide, potne stroške in podobno ...), prav tako bolnišnica Bernardki O. izplačuje 238 evrov mesečne rente.

Odvisna je od drugih

A je konec marca višje sodišče sodbo ponovno razveljavilo. »Obveznosti po tej razveljavljeni sodbi sta toženi stranki plačali, ostane le še razlika v dobro moje stranke v znesku 18.099 evrov,« pravi Kekec. Pojasnjuje, da je razlika nastala zaradi nejasnosti kaj, komu in koliko je plačala zavarovalnica po posameznem spisu ... Ker Bernardka O. sama ne zmore niti osnovne intimne nege in najosnovnejših opravil in je odvisna od pomoči moža in dveh sinov, so tudi člani njene družine terjali odškodnino. Okrožno sodišče je v ločenem postopku možu Bernardke O. prisodilo 25.000, sinovoma pa po 10.000 evrov, višje sodišče pa jim je odškodnino zvišalo na skupaj 54 tisočakov - možu na 30.000, sinovoma pa na 12.000 evrov, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi od julija 2003.

Višje sodišče je spis po marčevski razveljavitvi sodbe vrnilo okrožnemu z napotkom, naj ponovno spiše sodbo, ker pa je tožnica v zadnji vlogi navajala dodatno škodo, je razpravljajoča sodnica Dušana Bajc razpisala glavno obravnavo, na kateri je stranke pobarala o njihovem stališču. Predstavnica KC meni, da je v izplačani odškodnini že upoštevana bodoča škoda (operativni posegi zaradi preležanin, zloma obeh nog, osteoporoza), ki jo tožnica navaja v zadnji vlogi. Odvetnik Kekec pa meni, da bodoča škoda ni bila upoštevana pravilno, navsezadnje je višje sodišče sodbo razveljavilo, tako da je postopek, kar zadeva višino odškodnine, na začetku. Zato je predlagal, naj sodišče navedbe o dodatni škodi preveri z zaslišanjem izvedenca medicinske stroke, a je sodnica predlog za dopolnitev izvedenskega mnenja zavrnila. Spomnila je tudi, da odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo vključuje tudi predvideno bodočo škodo.

Sodbo, že deseto po vrsti, bodo stranke dobile čez približno mesec dni.