Podkupnine na tehničnih pregledih: Za obrambo vprašljiva zakonitost dokazov

Obramba Florjana Gašperina predlaga nadomestitev pripora s hišnim priporom; 17 soobdolžencev že obsojenih.

Objavljeno
24. maj 2017 16.50
Slo., Lj., SOJENJE-obd. Gašperin Florijan in soobd., 30.1.2017, foto: Dejan Javornik
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana - Medtem ko so obsodilne sodbe za 17 vpletenih v korupcijo na tehničnih pregledih pravnomočne, za prvoobtoženega v tej zgodbi Florjana Gašperina poteka redni sodni postopek, saj krivde ne priznava. A do zagovora obdolženega še niso prišli, saj obramba predlaga pridobitev dodatnih sodnih spisov, ki bi omogočili presojo zakonitosti celotne verige odredb, ki so pripeljale do tega postopka.

Gašperin na predobravnavnem naroku februarja, v nasprotju s 17 soobtoženimi, ni priznal krivde. Tožilstvo je s priznanji krivde - obdolženim so bile izrečene zaporne oziroma veliki večini pogojne zaporne kazni - »iztržilo« 14.500 evrov denarnih kazni in za 3100 evrov nakazil v dobrodelne namene, sodišče pa jim je odvzelo nekaj sto evrov premoženjske koristi, vsi razen enega morajo plačati tudi stroške kazenskega postopka.

Najvišjo kazen, dve leti zapora, je dobil posrednik pri podkupovanju Ilija Grabovičkić, ki je domnevno skupaj z Gašperinom vodil celoten posel dajanja in sprejemanja podkupnine na tehničnih pregledih v ljubljanskih Mostah. Pri tem je Grabovičkić menda sprejemal stranke, Gašperin pa poskrbel za potrditev tehnične brezhibnosti vozil, ki v resnici niso bila tehnično brezhibna. Kriminalisti so pri preiskovanju uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe in ugotovili, da nekateri pregledniki na tehničnih pregledih prejemajo podkupnino v zameno za potrdilo o tehnični ustreznosti vozila, v zgolj treh tednih izvajanja prikritih ukrepov pa so našteli več primerov na dan.

Ustavna pritožba

Ker je razpravljajoča sodnica Dejana Fekonja že izdala obsodilno sodbo za Gašperinove soobdolžence, je po februarskem naroku zaradi odločbe ustavnega sodišča predlagala svojo izločitev. Ustavno sodišče je konec januarja v enem primeru sklenilo, da je bil videz nepristranskosti sodišča s tem, ko je o obdolženčevi krivdi odločal sodnik, ki je odločal že o krivdi soobdolženih, sodba proti soobdolženim pa je vsebovala tudi presojo ravnanj omenjenega obdolženega, toliko okrnjen, da ni več mogoče govoriti o pravici do nepristranskega sojenja. Ker iz odločbe ustavnega sodišča ni jasno, ali se mora sodnica izločiti že med odločanjem o izločitvi dokazov ali šele kasneje, je Fekonja svojo izločitev predlagala že v tej fazi postopka, a je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik takšen predlog zavrnil.

Obramba je zato, kot je na včerajšnjem naroku dejala Gašperinova zagovornica, odvetnica Teja Mlinar Kovačič, v začetku maja vložila ustavno pritožbo.

Gašperinova obramba je že predlagala izločitev nekaterih dokazov iz spisa, češ da so nezakoniti, včeraj pa je predlagala pridobitev dodatnih sodnih spisov, da z vpogledom vanje preveri celotno verigo odredb, ki je pripeljala do uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov v konkretnem primeru, in da bi se nato lahko opredelila do zahteve za izločitev posameznih dokazov. Obrambo zanima, ali je bila uporaba tovrstnih ukrepov upravičena, saj da je treba najprej ugotoviti, ali sploh obstajajo vzroki za utemeljen sum ter vzroki za navedene ukrepe in hišne preiskave, zato je treba zagotoviti verigo vseh odredb, ki so pripeljale do dokazov, ki so jih v nadaljevanju zbirali proti Gašperinu.

Sodišče bo priskrbelo predlagane spise, nato pa bo obramba morala pisno zahtevati morebitno izločitev dokazov, ji je naložila sodnica.

»Ni več uradna oseba«

Je pa odvetnica včeraj predlagala tudi, da Gašperinu pripor nadomestijo s hišnim priporom, saj se vsi očitki nanašajo na Gašperina kot tehničnega preglednika vozil in njegov položaj uradne osebe. Ker je Gašperin od odreditve pripora brezposeln in ni več uradna oseba, ne more ponoviti očitanega kaznivega dejanja sprejemanja podkupnine pri tehničnih pregledih vozil, je obrazložila odvetnica.

Nasprotno meni tožilec Boštjan Jeglič, sklicujoč se na odločitev višjega sodišča, ki je že zavrnilo utemeljitev obrambe v zvezi s tem, in na sklep o zadnjem podaljšanju pripora iz prejšnjega tedna. Poudaril je, da je Gašperin povratnik, ki je že zlorabil sodbo, ki mu je v prejšnjem primeru omogočila alternativo prestajanje zaporne kazni, in s tem potrdil, da mu ni mar ne za družbene norme ne za varnost v prometu.

Gašperin, nekdanji vodja poslovalnice AMZS v Lescah, je bil 2015. že pravnomočno obsojen zaradi prejemanja podkupnin pri tehničnih pregledih. O predlogu obrambe bo odločil zunajrazpravni senat.