Pravda zaradi objave fotografije igralke na nudistični plaži

Družina Mirjam Korbar Žlajpah s tožbo od izdajateljice revije Nova zahteva odškodnino.

Objavljeno
21. september 2012 21.31
Iva Ropac, kronika
Iva Ropac, kronika

Ljubljana – Ker je tabloidna revija Nova z objavo fotografije družine dramske igralke Mirjam Korbar Žlajpah na nudistični plaži na nekem hrvaškem otoku po mnenju fotografiranih krepko presegla mejo dovoljenega, s tožbo od izdajateljice Adria Media Ljubljana terjajo odškodnino.

Tožena izdajateljica medija in družina dramske igralke bosta poskusili spor končati mirno, zato je sodišče poravnalni narok preložilo. A če se ne bodo dogovorili, bo zadnjo besedo vendarle imelo sodišče.

Fotografijo priznane dramske igralke, kako se z možem in sinom sončijo na nudistični plaži, je posnel bralec, revija pa jo je objavila 14. septembra 2009, pri čemer so dele posameznih fotografij, na katerih so vidni intimni deli telesa igralke ter obraze njenega moža in otroka računalniško zameglili.

Ker je Nova po prepričanju igralke z objavo fotografij in spremnega članka posegla v pravico do zasebnosti, z družino po naših podatkih zahteva 92.500 evrov. Od tega naj bi 50.000 evrov znašala tako imenovana penalna odškodnina, preostali znesek pa naj bi bilo nadomestilo za pretrpljene duševne bolečine zaradi posega v zasebnost.

Adria Media Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Rauter, izpodbija predvsem višino zahtevane odškodnine in poudarja, da je ta zunaj vseh okvirov veljavne sodne prakse. Še posebno zavračajo institut tako imenovane kaznovalne odškodnine, saj te slovenska sodna praksa ne priznava.

Poleg odškodnine za duševne bolečine in penalne odškodnine družina Žlajpah zahteva tudi odstranitev fotografij. Čeprav je revija sporne posnetke že umaknila, je te še vedno mogoče najti na drugih spletnih straneh.