Prekoračitve omejitve ne bo plačal Damir Črnčec

Ministrstvo za obrambo je od nekdanjega šefa Sove terjalo 1330 evrov zaradi prekoračitve limita prenosa podatkov.

Objavljeno
04. junij 2017 19.04
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana – Državno pravobranilstvo je v imenu ministrstva za obrambo od nekdanjega šefa Sove Damirja Črnčeca s tožbo neuspešno zahtevalo povračilo 1330 evrov zaradi prekoračitve prenosa podatkov na službeni SIM-kartici, ko je po odstopu s položaja prvega obveščevalca opravljal naloge svetovalca v kabinetu načelnika generalštaba. Delovno sodišče je tožbeni zahtevek zavrnilo, sodba pa še ni pravnomočna.

Obrambno ministrstvo zatrjuje, da je Črnčec v obdobju pol leta, med 1. aprilom in 31. septembrom 2013, dovoljen limit za uporabo službenega mobilnega telefona na položaju sekretarja svetovalca za obrambno politiko v kabinetu načelnika generalštaba skupno presegel za 1330 evrov. Država se je sklicevala na pravilnik o uporabi mobilnih službenih telefonov in storitev javne telefonije pri obrambnem ministrstvu z 31. avgusta 2009, ki določa, da se znesek mesečnega komuniciranja ugotavlja za obdobje treh mesecev tako, da se stroški uporabe službenega telefona lahko izravnavajo znotraj trimesečnega obdobja. Če pa uporabnik preseže odobrene mesečne stroške, mora nadrejenemu pisno utemeljiti čezmerno porabo, in če je ta neupravičena, plačati razliko med stroški in odobreno vrednostjo, in sicer s poplačilom pri naslednjem obračunu plač.

A je sodišče ugotovilo, da Črnčec ni odgovoren za stroške, temveč so odpovedale pristojne službe na obrambnem ministrstvu, saj niso uredile paketa za prenos podatkov, ko je Črnčec s Sove prišel na ministrstvo. Črnčec je bil namreč do februarja 2012 zaposlen na ministrstvu za obrambo, nato je bil prerazporejen na ministrstvo za finance in nato 20. marca 2012 nazaj na obrambno ministrstvo v kabinet načelnika generalštaba Slovenske vojske na formacijsko dolžnost svetovalca za obrambno politiko – sekretar. Ministrstvo bi moralo že 26. marca 2013, ko je bila na Črnčeca prenesena SIM-kartica, storiti vse potrebno, da zagotovi njeno pravilno uporabo, pa tega ni storilo.

Čeprav je bila kartica odobrena šele 25. aprila 2013, jo je Črnčec uporabljal že od prvega dne, ker je imel že ob vrnitvi na ministrstvo status tako imenovane VIP-osebe, ministrstvo pa je kljub prevzemu kartice dokončno ureditev ravnanja z njo odložilo na neki poznejši čas. Država je sicer trdila, da je Črnčeca o preseženem limitu opozorila z elektronskimi sporočili, in sicer da je namesto 40 evrov na mesec porabil za skupaj dobrih tisoč evrov, a da se ni odzval.

Niso ga seznanili z limitom

Sodišče je glede na vse dokaze ugotovilo, da Črnčec ni odgovoren za nastale stroške oziroma preseženi limit, saj ga ni nihče seznanil z limitom glede prenesene SIM-kartice oziroma s čimer koli v zvezi z uporabo te kartice, ki jo je obrambno ministrstvo prevzelo od finančnega ministrstva.

Iz dokaznega postopka namreč ne izhaja, da bi bil toženi pred 15. julijem 2013 seznanjen z limitom, zato mu za prvo trimesečje (med aprilom in junijem) 2013 ni mogoče utemeljeno očitati prekoračitve limita, enako velja za čas od julija do septembra tega leta.

Črnčec je povedal, da je po prejemu obvestila 15. julija 2013 prenehal uporabljati kartico in jo je vrnil strokovnim službam. Sodišče mu pritrjuje, da bi lahko ob vestni likvidaciji računov pristojne službe na ministrstvu že aprila preprečile prekoračitev stroškov, ne pa da so ukrepali šele po preteku trimesečnega obdobja. Nazadnje je bil o prekoračitvi za posamični mesec julij toženec obveščen takoj naslednji mesec.

Ker Mors torej ni dokazal, da je Črnčeca seznanil z limitom in izdanimi mesečnimi računi pred nastankom očitane čezmerne porabe, torej temeljnima podatkoma, ki bi mu sploh omogočila spremljanje porabe, je sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo kot neutemeljenega. Prekoračitev limita je namreč treba pripisati nevestnemu ravnanju pristojnih na ministrstvu pri izvedbi prenosa Črnčečeve SIM-kartice.