Prevarantu sedem let 
in osem mesecev zapora

Borut Černe, direktor podjetja Avto moto Černe iz Trzina, bo za zapahi sedem let in osem mesecev, če bo obveljala sodba prvostopenjskega sodišča. To je enotna kazen za vrsto poslovnih goljufij in goljufij, za katere je tožilka po mnenju senata zahtevala izjemno nizke kazni.

Objavljeno
22. februar 2011 19.47
Jure Predanič, kronika
Jure Predanič, kronika
Ljubljana - »Med postopkom ste zatrjevali, da je imela vaša družba več terjatev kot dolgov in da bi denar oškodovancem vrnili, če bi vam država vrnila dajatve. A po mnenju sodišča ste vedeli, da denarja ne boste mogli vrniti,« je predsednica senata Alenka Grosek ob izreku sodbe dejala Borutu Černetu, direktorju podjetja Avto moto Černe iz Trzina. Černe bo za zapahi sedem let in osem mesecev, če bo obveljala sodba prvostopenjskega sodišča. To je enotna kazen za vrsto poslovnih goljufij in goljufij, za katere je tožilka Mojca Petan Žura po mnenju senata zahtevala izjemno nizke kazni. Kazen bi bila lahko po mnenju sodnikov občutno višja, a so sledili tožilstvu tudi zato, ker Černe še ni bil kaznovan.

Borut Černe se je, ko je prvič stopil pred sodni senat, izrekel za nedolžnega. Opisal je začetke svojega delovanja in po vstopu države v EU tudi razcvet poslovanja. Po dobrih poslovnih rezultatih so leta 2006 dejavnost razširili in se začeli ukvarjati z najemi vozil. Poudaril je, da pri velikem številu prodanih vozil res ni natančno vedel za vse pogodbe, čeprav je bil njihov podpisnik. Dolgove je priznal, goljufanje pa zanikal. Kot krivca za finančne težave je okrivil davčno upravo, ker mu niso vrnili preveč plačanega davka. Še več, zaradi domnevnih kršitev je inšpektor izdal prvi sklep za zavarovanje 700.000 evrov terjatev, novembra 2008 pa so jim blokirali vse bančne račune in s tem onemogočili poslovanje.

A Černe je še naprej posloval v škodo več ljudi in podjetij. Tožilstvo mu je očitalo, da je povzročil več kot 1,2 milijona evrov škode. Sodišče ga je spoznalo za krivega 16 kaznivih dejanj poslovne goljufije in dve goljufiji. Za dve kaznivi dejanji je tožilstvo še pred koncem sojenja obtožbi umaknilo, sodišče pa je menilo, da ni dokazov še za dve poslovni goljufiji in posledično tudi s tem povezani dve kaznivi dejanji ponarejanja listin. Med oškodovanci so se med drugim znašli BKS leasing, do katerega ni poravnal obveznosti, in Abanka, pri kateri je najel 250.000 kredita in ji predložil ponarejeno bilanco stanja, ter kup fizičnih oseb, ki so ob najemih vozil za te plačevale varščine, nato pa se zanje obrisale pod nosom. Černe si je denar tudi izposojal, nato pa ga ni vrnil. Vse oškodovance je doletela podobna usoda. Ko so terjali svoj denar, jim je Černe nekaj časa zatrjeval, da ga bodo dobili, čez čas pa za vse postal nedosegljiv.

Černetu je senat naložil, naj oškodovancem vrne slabih 400.000 evrov z obrestmi, za preostanek pa se bodo žrtve goljufij borile po civilni poti. Predsednica sodnega senata Alenka Grosek je dejala, da je vprašanje, kako bodo oškodovanci dobili denar, saj Černe nima ne premoženja ne denarja, enako je z družbo Avto moto Černe, je pojasnil stečajni upravitelj. Del denarja so Černetu zasegli. Do pravnomočnosti postopka bo počakal v priporu, kjer je že od konca leta 2008.

A sodnih postopkov za Černeta še ni konec, sodijo mu še za dve poslovni goljufiji, povezani z avtomobiloma in za stanovanje, ki ga je prodal, ne pa tudi predal. Zadevo so izločili iz tega postopka, družbo pa mu v tej zadevi na zatožni klopi dela tudi njegova zunajzakonska partnerica Gabi Čimžar. Z njo sta si menda pridobila veliko protipravno korist, ko sta od skupne prijateljice Janje P. kupila stanovanje, vredno 155.000 evrov, a od vsega je Černe plačal le 6000 evrov, stanovanje pa zastavil upnikom. Čimžarjeva se je znašla v obtožnici, ker je podpisnica sporne pogodbe. Proti Černetu poteka tudi preiskava zaradi zatajitve davščin. Dursu je menda ostal dolžan več kot štiri milijone evrov.

Tožilstvo se bo pritožilo na oprostilni del včerajšnje sodbe.