Priči o pomanjkljivih evidencah na tožilstvu

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani je bila ponovna obravnava zoper nekdanjega tožilca Mirana Železnika, ki ga tožilstvo bremeni ponareditve uradne listine in nevestnega dela v službi.

Objavljeno
15. marec 2007 23.15
Ljubljana – Preden bo razsodila v kazenski zadevi nekdanjega tožilca Mirana Železnika, obtoženega nevestnega dela v službi in ponareditve uradne knjige, namerava okrajna sodnica Damjana Stele Osterc zaslišati še štiri domnevne oškodovance, da se izjasnijo o morebitnem premoženjsko pravnem zahtevku. Zato je današnjo obravnavo po zaslišanju dveh prič, nekdanjih vodje oddelka za gospodarski kriminal Matije Benuliča in vodje vpisniške službe na ljubljanskem tožilstvu Darje Taufer, preložila na 19. april.

Matija Benulič je začasno prevzel vodenje oddelka za gospodarski in organiziran kriminal na ljubljanskem tožilstvu namesto Mirana Železnika, ko so tega zaradi zadeve Orion dodelili skupini za posebne zadeve na vrhovnem državnem tožilstvu. Pri primopredaji poslov mu je pokazal, kako se evidentira prispela pošta. Potem je minilo nekaj dni, Železnik je šel na službeno pot, vmes je bil vikend, v ponedeljek pa je pomočnik tožilca Jože Kozina našel v svoji omari spise, ki tja niso sodili. Še isti dan sta jih Benulič in takratna vodja tožilstva Slavica Sketelj začela družno popisovati, našli pa so še veliko drugih zadev.

O najdenih spisih so že pisali mediji, je nadaljeval svojo pripoved Benulič, ko je 15. aprila 2004 iz državnega zbora prišel dopis komisije za nadzor nad delom varnostnoobveščevalnih služb. »Obravnaval sem ga kot ovadbo. Ker je Miranu Železniku očital sum zlorabe uradnega pložaja, sem poklical policijo, če je pri raziskovanju gospodarskega kriminala zaznala kakšno povezavo Železnika z osumljenci v zadevah, ki še niso bile končane oziroma na katerih ni delal. Dobil sem odgovor, da takšnih informacij niso dobili. Presodil sem, da v ovadbi ni niti znakov nevestnega dela v službi in jo zavrgel, o tem pa obvestil državni zbor, « je opisoval Benulič.

Po vsem tem je tedanji začasni vodja vrhovnega državnega tožilstva Franc Mazi odredil imenovanje komisije treh višjih tožilcev iz Ljubljane, Maribora in Kopra, da pregledajo najdene Železnikove spise in ugotovijo, ali so v njegovem ravnanju morebiti znaki kakšnih kaznivih dejanj. Komisija je prišla do zaključka, da obstaja zgolj podlaga za sum ponareditve uradne knjige in nevestnega dela, te ugotovitve pa so Benuliča razveselile, ker ni bilo podlage za sum zlorabe uradnega položaja. Kranjsko tožilstvo je nato vložilo obtožni predlog, ki po spremembah številk očita Železniku, da ni razporedil 19 prejetih zadev oziroma jih ni izročil kazenski pisarni z odredbo za vpis v ustrezne vpisnike, zaradi tega pa naj bi zastarale štiri (štiri domnevne oškodovance nameravajo naslednjič zaslišati).

Več si preberite v petkovi tiskani izdaji Dela!