Razrešeni izvršitelj noče vrniti spisov

Ministrstvo je Mutiću februarja odvzelo pooblastila, in od takrat se rubeži ne izvajajo.

Objavljeno
28. september 2012 23.41
Anže Voh Boštic, gospodarstvo, S. F.
Anže Voh Boštic, gospodarstvo, S. F.

Ljubljana – Sredi februarja letos je ministrstvo za pravosodje zaradi pogojne obsodbe razrešilo sodnega izvršitelja Sava Mutića. Dokumentov o izvršbah do danes ni izročil zbornici izvršiteljev. Izterjava dolgov se zato od takrat ne izvaja.

Sava Mutića je ljubljansko prvostopenjsko sodišče že junija 2010 obsodilo na pogojno zaporno kazen petih mesecev zaradi nevestnega dela v službi.

Sodišče je ugotovilo, da je od junija 2006 do marca 2007 družbi Miron, d. o. o., zarubil skupaj 8800 evrov, ob tem pa družbi ni izročil pobotnice. Upniku, družbi Avtera, je v tem času nakazal le dobrih 2000 evrov. Sredstva je dolžnik nakazoval kar na Mutićev tekoči račun, namesto da bi jih Mutič hranil v sefu, kot določa zakonodaja. Davčni urad je Mutiću preostalih 6800 evrov zarubil, zato jih ni mogel posredovati upniku. S tem je Mutić po ugotovitvi sodišča upniku povzročil večjo premoženjsko škodo.

Kazenska ovadba

Sodbo je junija lani potrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani. Šele sredi februarja letos je nato ministrstvo za pravosodje in javno upravo Mutiću odvzelo pooblastila izvršitelja in mu odredilo, da zbornici izvršiteljev izroči vse spise in ostalo dokumentacijo o izvršbah, ki jih je vodil ali jih še vodi. Zbornica izvršiteljev je takrat imenovala tri nadomestne izvršitelje, ki bodo prevzeli spise in nadaljevali njegovo delo.

Toda Mutić spisov ni izročil, zato je ministrstvo začelo postopek upravne izvršbe, da bi mu jih odvzelo. Določilo mu je nov rok, z napovedjo, da mu bo po tem datumu spise prisilno odvzelo. Mutić tudi tega roka ni upošteval. A namesto odvzema mu je ministrstvo julija letos določilo nov rok za predložitev spisov. Teh zbornica upraviteljev do danes ni dobila. Je pa ministrstvo Mutića zaradi nepredaje spisov kazensko ovadilo.

Ker dokumentacijo o Mutićevih izvršbah hrani tudi sodišče, bi jo upniki za nadaljevanje izvršb lahko dobili tudi tam. Toda, kot nam je povedala ena izmed upnic, za katero je Mutić opravljal izvršbe (ime je znano uredništvu), postopkov ne morejo nadaljevati, ker nihče ne ve, koliko denarja je Mutić od dolžnikov že izterjal, a ga ni nakazal upnikom. Upnica, ki se je obrnila na Delo, je Mutiću za stroške izvršbe že plačala več sto evrov, on pa je od njenega dolžnika že dobil tisoč evrov dolga. Potrdilo o tem je upnici posredoval dolžnik, Mutić pa denarja upnici po njenih trditvah ni nakazal.

Upravni spor

Savo Mutić je na očitke odgovoril, da kot nekdanji izvršitelj odločbe ministra in ministrstva za pravosodje ne more komentirati. S tem bi namreč lahko nastala škoda toženemu ministrstvu za pravosodje in tudi njemu osebno, saj o zadevi odloča drugostopenjsko sodišče. Proti odločbi o svoji razrešitvi je namreč vložil upravni spor, ki pa po besedah ministrstva ne zadrži odvzema spisov.

»Zadeva še ni končana. Za stranke v postopku, torej upnike in dolžnike, in tudi za javnost pa naj povem, da so vsi nezaključeni predmeti zavarovani proti odgovornosti in morebitni škodi v skladu z zakonom o izvršbi in zavarovanju. Številka zavarovalne police je skladno z zakonom deponirana na ministrstvu za pravosodje. Prepise nezaključenih spisov bom ministrstvu izročil takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za primopredajo, tako na strani ministrstva kot pri meni. Bojazen je odveč, ker sem delal pošteno, častno in dosledno,« je poudaril Mutić.

Na ministrstvo smo se obrnili z vprašanjem, kako upniki lahko unovčijo zavarovalne police. Odgovorili so nam, da se morajo z zahtevki obrniti na Mutića oziroma na Zavarovalnico Triglav, pri kateri ima sklenjeno zavarovalno polico. Ta teden so nam sporočili še, da je postala 13. septembra odločba o razrešitvi pravnomočna, a Mutić spisov še ni vrnil.