Sadar ponovno na zatožni klopi

Davorin Sadar, nekdanji guru propadlega finančnega imperija Dadas, se je znova znašel na zatožni klopi, tokrat zaradi domnevne goljufije.

Objavljeno
16. januar 2007 09.55
Davorin Sadar ponovno na sodišču
Maribor – Davorin Sadar, nekdanji guru propadlega finančnega imperija Dadas, se je znova znašel na zatožni klopi, tokrat zaradi domnevne goljufije. Okrožni državni tožilec Boris Marčič mu očita, da naj bi z enainpetdesetimi Dadasovimi delničarji sklenil opcijske pogodbe, na podlagi katerih bi Dadas po določenem času odkupil njihove delnice (njihova vrednost je v tistem času strmo padala) po ceni, določeni v pogodbi, ne glede na njihovo dejansko vrednost. Kupci opcij so skupno vplačali za 51.861 evrov (12,428.000 tolarjev) premij in, kot trdi tožilec, ostali brez vsega, saj jim Sadar ob zapadlosti opcij ni izplačal ničesar.

Tožilec Marčič trdi, da si je Sadar v času od 19. septembra 1997 do 13. maja 1998 protipravno premoženjsko korist pridobil z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o finančnem stanju družbe Dadas BPH (borzno posredniška hiša) in ostalih družb v Poslovnem sistemu Dadas, kot tudi o dejanskem lastniku in direktorju zagrebške družbe Markssin. Sadar je upnikom na dom poslal obvestila o možnostih nakupa opcij in jim obljubljal, da bosta družbi Dadas BPH in Markssin solidarno odkupili v pogodbah določeno število delnic, trdi tožilec. Ker pa je Dadas BPH po tožilčevih podatkih poslovno leto 1996 (torej pred sklenitvijo opcijskih pogodb) zaključil v rdečih številkah, brez denarja pa naj bi bili tudi družbi PS Dadas in Markssin, Sadar naj ne bi imel ne možnosti ne namena izpolniti pogodbene obveznosti, je prepričan Marčič.

Kot je bilo pričakovati, je Davorin Sadar očitke kategorično zanikal. V zagovoru je uvodoma krivdo za svoje težave naprtil silam kontinuitete, ki da so ga v javnosti prikazale kot »enega patrona«, takšno mnenje pa naj bi bilo nezavedno vcepljeno tudi sodnici Danili Dobčnik Šošterič: »Prosim, da v tem procesu izločite vcepljeno prepričanje in presodite izključno na podlagi argumentov in dokazov.«

Sojenje se bo nadaljevalo 22. februarja, in to z zaslišanjem prvih dvajsetih domnevno oguljufanih kupcev opcij.

Več si preberite v tiskani izdaji Dela!