Sodba o odvzemu premoženja Kanglerju bo znana maja

Zaključili dokazni postopek v zadevi Franca in Maše Kangler.

Objavljeno
30. marec 2018 17.18
France Kangler, nekdanji župan mestne občine Maribor, v Mariboru, 2. avgusta 2017. [France Kangler,župani,politiki,politika]
Simona Fajfar
Simona Fajfar
Ljubljana Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil zadnji narok v tožbi proti Francu Kanglerju, nekdanjemu poslancu in prejšnjemu mariborskemu županu, in njegovi hčerki Maši Kangler. Tožilstvo jima očita nezakonito pridobljeno premoženje v višini več kot 250.000 evrov.

Predvidoma po prvomajskih praznikih bo znana odločitev sodišča v pravdi proti Francu in Maši Kangler. Proti njima je specializirano državno tožilstvo vložilo dve tožbi po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (zopni). Tokrat je bil Franc Kangler na sodišču zaradi razširjene obtožnice, ki jo je specializirano državno tožilstvo vložilo lanskega februarja, kjer njemu in njegovi hčerki očitajo pridobitev premoženja v višini 256.652 evrov na domnevno nezakonit način.

Na tokratnem naroku je znova pričal Branko Mayr, sodni izvedenec ekonomske stroke, ki je bil zaslišan že v začetku marca. Tokrat je predstavljal razlike med ugotovitvami prve in druge dopolnitve svojega mnenja, kjer je upošteval še Kanglerjev nakup starejšega traktorja in starejšega avtomobila mercedes, prihodke iz kmetijske dejavnosti, kot jih je ocenila izvedenka kmetijske stroke, in nekoliko drugače ocenjene življenjske stroške.

Izvedenec je preveril prihodke in odhodke družine Kangler za obdobje finančne preiskave, ki je potekala od leta 2002 do 2014, in pri tem upošteval uradne listine. Mednje ne spadajo potni stroški in stroški prehrane, ker, je razložil, gre v teh primerih za nadomestilo stroškov, ki ne pokrijejo dejanskih stroškov. V dvigih in pologih gotovine družine Kangler pa je tudi razbrati, je razložil izvedenec, da sta v tem obdobju dva zasebnika leta 2007 Tatjani Kangler posodila skupno 40.000 evrov, kar bi lahko vplivalo na podatke. Podatki se razlikujejo v tem, ali je bil denar izposojen in vrnjen v času finančne preiskave, kar pomeni, da podatki ne odstopajo, razlika pa se pojavi, če je bil denar izposojen ali vrnjen pred ali po tem času. Na razliko pa bo vplivala tudi višina vrednosti dveh starih vozil, traktorja in mercedesa, in, kot je opozoril Kanglerjev odvetnik, tudi prodaja starega avtomobila willis.

Nov izračun je pokazal, je dejal izvedenec, da je imel Kangler več prihodkov, kot je imel odhodkov oziroma premoženja. Kakšen bo končni izračun, ki ga bo presojalo sodišče, pa bo odvisno od vrednosti, ki jih bo upoštevalo sodišče. Vendar pa je menda imel Kangler v dvanajstih letih, ki jih je tožilstvo vzelo pod drobnogled finančne preiskave, za vsaj 50.000 evrov več prihodkov kot odhodkov. Po mnenju Kanglerjevega odvetnika Andreja Pahorja je presežek dvigov nad pologi še višji in znaša 74.418,11 evra.

Drugačnega mnenja je tožilstvo, ki je ocenilo, da je izvedenec s tokratnim mnenjem nepravilno obravnaval gotovinske dvige in pologe na transakcijske račune, saj ni ugotavljal povezav med dvigi in pologi, čeprav bi jih moral, kot je navedel v uvodu svojega prvotnega mnenja, pač pa jih je zgolj pobotal. Prav tako je izvedenec pri določitvi višine življenjskih stroškov Kanglerja izhajal iz statističnih podatkov o povprečni ravni življenjskih stroškov, kar naj bi bilo v konkretnem primeru neustrezno. Prav tako pa je izvedenec ob pripravi izvedenskega mnenja razpolagal z bančnimi podatki Franca Kanglerja, na podlagi česar bi bilo mogoče izračunati dejansko porabo oziroma življenjske stroške.

Specializirana državna tožilka Barbara Lipovšek je opozorila, da sta se s finančnimi tokovi družine Kangler ukvarjala dva strokovnjaka, ki sta prišla do različnih ugotovitev. Izvedenec Branko Mayr je v svojem pričanju iz podatkov, ki jih je predstavil sodišču, sam tudi izvedel sklepe, kar pa sodišču ne bi smelo zadoščati. Tožilstvo je zato predlagalo, da sodišče imenuje novega izvedenca. Za tožilstvo ni sprejemljivo, da so zaradi metodologije pri dveh strokovnjakih iste stroke obravnave različne.

Andrej Pohar pa je še opozoril, da je presežek dvigov nad pologi v višini 70.000 evrov, kar je po 3. členu zopnija pod mejo zneska, zaradi katerega se začne postopek za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja: »Tretji člen zopnija pravi, da se postopek začne le, če nesorazmerje presega 50.000 evrov, kar v predmetni zadevi ni izkazano.« To naj bi v postopku tudi jasno dokazali, pravi Kanglerjev zagovornik, in dodaja, da bi morali postopek zaključiti z zavrnitvijo tožbenega zahtevka v celoti.

Sodnica Božena Novak predloga za imenovanje novega sodnega izvedenca ni sprejela in je zaključila dokazni postopek ter napovedala, da bo obrazložitev sodbe znana verjetno po prvomajskih praznikih. Po naroku je Franc Kangler postopek na sodišču ocenil kot korekten, povsem drugačno mnenje pa ima o delu tožilstvu: »To je spolitiziran postopek, politični obračun, predvsem pa sramota, da mojega otroka vlačijo pred sodiščem.«