Sodišče mora še enkrat odločiti o oškodovanju Luke Koper

Okrožno sodišče mora v ponovljenem sojenju najprej ugotoviti, ali je bil nakup Lune negospodaren.

Objavljeno
01. december 2015 17.00
Iva Ropac
Iva Ropac
Koper – Okrožno sodišče mora ponovno odločati, ali so štirje nekdanji člani uprave oškodovali Luko Koper, ko so leta 2008 odločili, da ta za 1,95 milijona evrov od nepremičninske družbe Premik Net (v lasti Marjana Mikuža) odkupi zemljišče ter napol zgrajeno stavbo nesojene igralnice in zabavišča Luna pri Sežani.

Luka Koper nekdanji Časarjevi upravi očita, da je bil nakup Lune nepotreben in poslovno neutemeljen, kot škodo pa uveljavlja razliko med nakupno ceno nepremičnine (1,95 milijona evrov) in njeno likvidacijsko vrednostjo (po cenitvi 980 tisočakov). Okrožno sodišče je marca razsodilo, da Robert Časar, Aldo Babič, Marjan Babič in Boris Marzi s tem nakupom niso oškodovali podjetja, čeprav je bila Luna sestavni del spornih poslov na Orleški gmajni, zaradi katerih so bili Časar, Mikuž in nekdanji poslanec Srečko Prijatelj obsojeni v kazenskem postopku (zaradi drugih očitkov).

Višje sodišče je tako sodbo razveljavilo in pritrdilo pritožbi odvetniških družb Čeferin in Senica, ki zastopata Luko Koper, da se prvostopenjsko sodišče ni izreklo do navedb Luke, da nepremičnina ni bila kupljena po ustrezni, tržni ceni. Če bi obravnavalo to vprašanje in če bi ugotovilo, da ni tako, kar pomeni, da uprava ni ravnala v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarja, bi posledično moralo ugotavljati še, ali je takšno ravnanje pripisati vsem članom uprave ali le nekaterim ter komu od toženih, menijo višji sodniki.

Višje sodišče se sicer strinja z okrožnim, da je odgovornost članov uprave individualna in subjektivna, prav tako pa pritrjuje Luki, da se vestnost izpolnjevanja dolžnosti članov uprave presoja tudi glede na ravnanje posameznega člana, ki z nadzorom nad odločitvami drugih članov lahko prepreči za družbo škodljive odločitve.

Okrožno sodišče je sicer podalo izčrpne in prepričljive razloge za odločitev, da članom uprave ni mogoče očitati kršitve dolžnosti vestnega in poštenega ravnanja glede poslovne odločitve o potrebnosti nakupa nepremičnine, upoštevajoč okoliščine v času sprejemanja te odločitve, čeprav se je poznejša uprava odločila drugače. Ni pa se prvostopenjsko sodišče izreklo do trditve Luke, da nepremičnina ni bila kupljena po ustrezni, tržni ceni, ampak je zgolj povzelo ugotovitve iz kazenskega postopka v zvezi s tem, ali je bila cenitev opravljena in kdo je listino s cenitvijo imel v posesti.

Višji sodniki poudarjajo, da mora sodišče najprej presoditi, ali je uprava odločala kot kolektivni organ ali pa je bila odločitev v pristojnosti posameznega člana. »Od tega, kako je bila odločitev sprejeta, je odvisno, kako se bo lahko posamezni član uprave razbremenil odgovornosti,« pravi višje sodišče.