Sodnica: Obsojeni v zadevi Patria so ravnali iz koristoljubja

Trojica obsojenih je ravnala zavržno, še posebno glede na položaje, ki so jih zasedali. Janša je bil vodja, Zagožen izvrševalec.

Objavljeno
10. september 2013 15.39
Majda Vukelić, notranja politika, Iva Ropac, kronika
Majda Vukelić, notranja politika, Iva Ropac, kronika

Ljubljana - Iz sodbe v zadevi Patria, ki je spisana na 136 straneh, in ki smo jo danes pridobili, sodnica ljubljanskega okrajnega sodišča Barbara Klajnšek zelo obširno in natančno utemeljuje, zakaj so bili Janez Janša, Ivan Črnkovič in Anton Krkovič na prvi stopnji obsojeni za kazniva dejanja povezana z dajanjem oziroma sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih osemkolesnikov.

Po presoji sodnice iz natančno opisanih ravnanj obdolžencev jasno izhaja, da so k izvrševanju kaznivih dejanj pristopili »zavestno, premišljeno in zavedajoč se vseh njihovih razsežnosti. Storili so jih z direktnim naklepom, zavedali so se protipravnosti, navsezadnje gre za visoko izobražene ljudi, ki so bili tako v tistem času kot tudi poprej na strokovno in politično odgovornih funkcijah in jim je bilo po prepričanju sodišča nedvomno jasno, da so dejanja, ki so jih izvršili, nezakonita.«

»Prav tako so delovali izjemno pazljivo in previdno, sicer pa po mnenju sodišča brez dobršne mere premišljenosti in vnaprejšnjega načrtovanja takšnih dejanj niti ne bi mogli storiti. Motiv je bil pridobiti sebi oziroma drugim premoženjsko korist, dejanja so, o tem ne more biti prav nobenega dvoma, storili iz koristoljubja.«

Način komuniciranja med vpletenimi v afero Patria ter drugi dokazi potrjujejo, da sta bila Jože Zagožen in Janša Janša v času od 10. do 22. avgusta 2005 seznanjena z obljubljenim plačilom provizije, je v sodbi med drugim ugotovila Klajnškova.

»Nevidni« Janša

Sodišče v izreku sodbe proti Janši sicer med drugim ugotavlja, da je kaznivo dejanje sprejemanja daril za nezakonito posredovanje storil v sostorilstvu z Jožetom Zagožnom. Nedvomno je, da je bil Janša šef, Zagožen pa izvrševalec.

Glede na izvedeno dokazno gradivo sodišče ni verjelo Janševemu zagovoru, da si je Wolfgang Riedl vse skupaj izmislil. »S tem, ko so vse vpletene strani - Patria, Riedl, Črnkovič in Zagožen - omenjale kot ključno osebo prav tedaj predsednika vlade Janšo, je kronološko in logično v celoti zaključen krog delovanja,« ugotavlja sodišče.

Ob tem dodajajo, da sicer ni bilo mogoče ugotoviti neposredne komunikacije med Janšo in predstavniki Patrie, to pa zato, ker je Janša želel ostati »neviden«. Zato je potreboval posrednika - to pa je bil Jože Zagožen.

Sodbi, zoper katero so vsi obsojeni že napovedali pritožbo na višje sodišče, je priložen tudi na 64 straneh zapisan sklep, s katerim je sodišče zavrnilo predloge obrambe za izločitev nekaterih dokazov.

Sodnica ne dvomi o krivdi trojice

V sodbi je sodnica obsežno utemeljila, kateri so tisti dokazi, ki so sodišče prepričali o krivdi obdolženih.
Ključen datum je 1. september 2005, ko so se na zaupnem sestanku pri takrat vplivnem članu Janševe stranke SDS Jožetu Zagožnu v prostorih družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) dobili posamezniki, tako ali drugače vpeti v zgodbo Patria, ki je pljusknila tudi na Finsko in v Avstrijo.

Iz obrazložitve sodbe zoper ... Črnkoviča

Ivan Črnkovič, direktor Rotisa, je drugim obljubil nagrado, da bi izkoristili svoj vpliv in posredovali v zvezi s poslom Patria. V tem primeru ni pomembno, ali so zaradi Črnkovičeve vloge Zagožen, Janša in Krkovič vplivali na obrambno ministrstvo, saj za to, da je Črnkovič kriv, zadostuje že obljuba nagrade. Na to nima vpliva njegova navedba, da bi, tudi če bi komu kaj obljubil ali dal, to plačal iz lastnega zaslužka, s katerim lahko počne, kar želi.

Glede na listinsko dokumentacijo je Črnkovič v postopku oddaje naročila za nakup osemkolesnikov in potem še najmanj v fazi razpisa brez dvoma imel neuradne povezave in vire na slovenskem obrambnem ministrstvu. Za uresničitev svojega največjega poslovnega izziva doslej (tako je povedal tudi sam) je bil pripravljen uporabiti vsa sredstva, in jih je, glede na ugotovitve dokaznega postopka, tudi uporabil.

... Krkoviča

Anton Krkovič, pomočnik načelnika generalštaba Slovenske vojske (SV), je sprejel obljubo nagrade, da bi izkoristil svoj vpliv in posredoval v zvezi s poslom Patria. Sprejel je obljubo plačila deleža profita za to, da bo kot pomemben človek v SV in prijatelj Janeza Janše, s katerim je bilo treba uskladiti predlog, da Rotis postane lokalni zastopnik finske družbe, podpiral družbo Rotis, da bi bila ta povabljena k oddaji ponudbe.

Hkrati naj bi tudi vplival na pristojne na obrambnem ministrstvu, ki so sodelovali pri oceni ponudb in odločali v postopku oddaje naročila zaupne narave, da bi Rotis izbrali za najugodnejšega ponudnika in bi Patria z Rotisom sklenila pogodbo o dobavi osemkolesnikov.

Bolj jasno od luči

Sodbo je bil danes pripravljen komentirati samo Krkovičev odvetnik Jože Hribernik, ki je poudaril, da je »eno izmed načel rimskega prava, da morajo biti v kazenskih zadevah dokazi bolj jasni od luči. A takih dokazov tukaj ni,« je prepričan in dodaja, da bi sodnica, če bi sodišče takšne dokaze imelo, sodbo lahko napisala v nekaj dneh, »sodba pa bi imela 10 do 15 strani. A ker takih dokazov ni, zdaj sodišče konstrukte, insinuacije in polresnice spreminja v dokazno gradivo in za to je potrebovalo kar tri mesece.«

***

Objavljamo izsek sodbe v zadevi Patria, ki se nanaša na nekdanjega premiera Janeza Janšo.

V dosjeju smo zbrali vse prispevke Delovih novinarjev v zadevi Patria.