Sojenje direktorju od začetka, vmes domnevno sporno zaposlovanje

Direktor ZD Velenje Jože Zupančič vztraja, da so bile nepravilnosti sistemske.

Objavljeno
04. september 2014 17.24
Jože Zupančič
Špela Kuralt, kronika
Špela Kuralt, kronika
Velenje – Obravnava zoper direktorja Zdravstvenega doma Velenje Jožeta Zupančiča se je danes na okrajnem sodišču začela znova, ker so od zadnje obravnave že minili trije meseci. V tem času je bila sprejeta novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki naj bi po Zupančičevem mnenju dokazovala, da je tudi v velenjskem primeru šlo za sistemsko nepravilnost. Tožilstvo temu ne verjame.

Tožilstvo očita Zupančiču nevestno delo v službi, ker je sedem zaposlenih uvrstil v previsok plačni razred, eno izmed uslužbenk kar 14 razredov previsoko, s tem pa je Zupančič zavod oškodoval za 176.000 evrov. Čeprav se je sojenje začelo znova, Zupančič ni ponovno podal zagovora, v katerem je na eni prejšnjih obravnav večkrat poudaril, da so pri prevedbi plač v številnih javnih zavodih nastale napake. »To dokazuje tudi julija sprejeta novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, kako bodo zaposleni, ki so prejemali previsoke plače, to vrnili,« je danes dodal Zupančič.

Bivši vodja reševalne službe Janez Kramar, ki je prvi začel opozarjati na napačno prevedbo plač v ZD Velenje, je povedal, da reševalcem, ki so bili uvrščeni v prenizke plačne razrede, nihče nikoli ni pojasnil, da gre za sistemsko težavo. »Niso rekli, da so ministrstvo vprašali, kam naj koga uvrstijo, in da čakajo na odgovor. Verjamem, da so bile napake za en plačni razred, ki jih je pri še nekaterih drugih zaposlenih dodatno ugotovil nadzor, res napake. Ampak pri teh sedmih zaposlenih, ki so bili uvrščeni previsoko, so anomalije tako velike, da je nemogoče, da bi bila sistemska napaka,« je pričal Kramar.

Ključnega zapisnika ni

Reševalci so na sporno razporeditev v plačni razred opozarjali od leta 2008. Tudi na sodišču so potrdili, da so direktorja o tem obveščali na sestankih, vendar zapisnikov teh sestankov ni. Večina se je spominjala tudi, da so o plačah govorili na izredni seji sveta zavoda 24. decembra 2009. Zapisnika te seje sodišče še ni pridobilo, čeprav se zdi, da je prav to ključni dokaz, ali je direktor vedel za napačno prevedbo plač.

Tožilstvo, ki o tem ne dvomi, poskuša dokazati, da je direktor vse, ki so na to opozarjali, hotel kaznovati. Tako so včeraj pričali trije reševalci, ki so se podpisali pod zahtevo za sklic izredne seje in so po izteku pogodbe za določen čas ostali brez zaposlitve v ZD Velenje. Prepričani so, da je bil vzrok prav tisti podpis.

Župan Bojan Kontič, ki je bil o zadevi s previsokimi plačami že zaslišan, popolnoma verjame direktorju. Županova žena Tanja Kontič je od letos poleti nova glavna sestra v ZD Velenje. Zupančič je na naše vprašanje, ali je res, da je bila za to delovno mesto, čeprav ima ustrezno izobrazbo in tudi izkušnje, izbrana brez razpisa, zamahnil z roko: »To je povsem druga zgodba.« In odšel. Sojenje se bo nadaljevalo novembra.