Štiri leta zapora za vodjo podružnice NLB

Dušan Šuštar je zlorabil položaj in zavedel vodilne v banki glede odobritve dveh posojil v vrednosti 2,75 milijona evrov.

Objavljeno
27. september 2017 20.06
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana – Nekdanjega vodjo gorenjske podružnice NLB Dušana Šuštarja so na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili na štiriletno zaporno kazen, ker je leta 2008 zlorabil položaj, zavedel takratne vodilne v NLB glede odobritve dveh posojil v vrednosti 2,75 milijona evrov, za kateri naj bi vedel, da ne bosta vrnjeni. Sodba še ni pravnomočna.

Šuštar naj bi s kreditnima predlogoma preslepil takratne vodilne v NLB in tako dosegel, da ju je ta potrdila. Odločilna naj bi bila prenapihnjena cenitev nepremičnine, ki je bila ponujena v zavarovanje.

NLB je namreč sredi 2008. dodelila za 2,75 milijona evrov slabo zavarovanih posojil dvema podjetjema – Make up Workshop in Elektrotehna Elza –, ki jih ni nikoli dobila nazaj. Za obema družbama je bil danes že pokojni poslovnež Dušan Dolamič (umrl je 2014), medtem ko je bil njun direktor Dolamičev poslovni partner Kostja Popov. Tožilstvo je odstopilo od pregona zoper slednjega, zoper Dolamiča so pregon ustavili po njegovi smrti, tako da je na zatožno klop sedel le nekdanji vodja gorenjske podružnice NLB.

Obtožba Šuštarju očita, da je kljub opozorilom podrejenih o nenavadno visokih cenitvah nepremičnin – šlo je za dva tisoč kvadratnih metrov zemljišča v Avstriji v lasti Make up Workshopa –, ki so bile narejene za zavarovanje posojila, vztrajal pri njegovi odobritvi in o tem prepričal nadrejene.

Po dosedanjem poročanju medijev o primeru naj bi bil Šuštar julija 2008 poklical uslužbenko v poslovalnici, ki je obravnavala prošnje fizičnih oseb za posojilo, in ji povedal, da bo v poslovalnico prišel nekdo, ki bo podal vlogo za pridobitev 1,1, milijona evrov premostitvenega hipotekarnega kredita za nakup nepremičnine v Avstriji. Delavka je pripravila predlog za kreditni odbor banke, vendar naj bi opozorila, da po njenem mnenju posojila ne bi smeli odobriti. Po naročilu Šuštarja naj bi morala na predlog pripisati, da se tveganje ocenjuje za sprejemljivo. Skupaj s sodelavko sta Šuštarju in njegovi namestnici nato poslali elektronsko sporočilo, v katerem sta izrazili dvom o verodostojnosti cenitvenega poročila iz Avstrije in višini cenitve ter s tem tudi o upravičenosti odobritve posojila. Šuštarja naj bi tudi opozorili, da ne bosta podpisali posojilne pogodbe, tudi če jo bo kreditni odbor (ki odloča o večjih posojilih) odobril.

Šuštar je vztrajal in ustno prepričal tudi svoje nadrejene v Ljubljani, enako naj bi izposloval tudi odobritev drugega posojila, kjer naj bi pripravljavec predloga za odobritev posojila po naročilu Šuštarja zapisal, da je tveganje za banko nizko, smo poročali mediji.

NLB je tako 2008. odobrila za 2,75 milijona evrov posojil za financiranje nepremičninskega projekta v okolici Beljaka. Vrednost nepremičnin, danih v zavarovanje, je bila prikazana previsoko in Šuštar naj bi vedel, da posojili ne bosta vrnjeni, s tem naj bi Dolamiču omogočil veliko premoženjsko korist. Podjetji, ki sta najeli posojili, sta šli kasneje v stečaj, stečajni upravitelj pa je zapuščeno nepremičnino v Avstriji prodal za vsega 60.000 evrov.

Zaradi napak v postopku nazaj v službo na NLB

Šuštar je februarja na predobravnavnem naroku zanikal očitke, a je tožilstvu uspelo ponuditi dovolj dokazov. Okrožno sodišče je Šuštarju za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izreklo enotno zaporno kazen štirih let, naložilo mu je plačilo stroškov postopka in sodne takse. NLB je sodišče s premoženjskopravnim zahtevkom v višini 4.321.504 evrov napotilo na pravdo.

Banka je Šuštarja zaradi primera pred leti odpustila, a ga je morala po pravnomočni sodbi delovnega sodišča, ki je v odpovedi ugotovilo proceduralne napake, spet zaposliti in mu izplačati tudi plače od maja 2013 (vrniti mu mora vse plače od odpovedi s pripadajočimi dodatki in vse regrese, skupaj z zamudnimi obrestmi).

Spomnimo, da je nekdanjega direktorja gorenjske podružnice s tega delovnega mesta na mesto svetovalca področja premestila uprava NLB pod vodstvom Boža Jašoviča in jeseni 2012 proti njemu vložila kazensko ovadbo. Marca naslednje leto so mu v banki pokazali vrata, a je Šuštar odpoved delovnega razmerja uspešno izpodbijal v delovnem sporu, saj je sodišče ugotovilo, da bi mu morala banka odpoved podati v 30 dneh po ovadbi, to pa je storila šele po pol leta. Takšno odločitev prvostopenjskega sodišča je potrdilo tudi višje delovno sodišče, ko je zavrnilo pritožbo NLB.