Strojani na sodišču zaradi kontejnerjev

So postavili kontejnerje na naravno izredno pomembnih zemljiščih?

Objavljeno
26. maj 2017 16.20
Posestvo družine Strojan v Rojah 26.5.2017 Ljubljana Slovenija [Posestvo družine Strojan v Rojah,Ljubljana,Slovenija]
Simona Fajfar
Simona Fajfar

Ljubljana - »Država ne more nazaj zahtevati nekaj, kar je naše,« pravi Zdenko Strojan, eden od do pred kratkim obdolženih članov družine Strojan, ki jih država bremeni protipravnega zavzetja zemljišč.

Po nedavnih navedbah tožilstva je imel vsak od štirih članov družine - Ignac Brajdič, Miha Strojan, Violeta Strojan in Zdenko Strojan - leta 2013 poleg zidanega objekta v Rojah postavljen kontejner z nadstreškom. Zabojniki so ne samo stali na zemljiščih, ki niso njihova, ampak so bili na območju, ki je izjemno pomembno zaradi svoje ekološke vrednosti, saj so varovane po kar treh naravovarstvenih dokumentih.
Iz Ambrusa v Roje

»Leto in pol je trajalo iskanje bivališča za družino Strojan,« je na sodišču povedal Stanko Baluh z Urada vlade RS za narodnosti, ki je v teh postopkih sodeloval po službeni dolžnosti. Postopke so vodili na ministrstvu za okolje in prostor, sodelovalo pa je tudi ministrstvo za obrambo. Decembra 2007 so našli rešitev in tik pred Božičem podpisali pogodbo o zamenjavi zemljišč, tako da se je družina Strojan odrekla zemljišču v Ambrusu, v zameno pa so dobili enonadstropni zidani objekt, ki je bil primeren za bivanje, s pripadajočim zemljiščem v Rojah.

Pogodba, ki so jo podpisovali, je bila zelo definirana, je povedal Stanko Baluh, vendar je ni videl, niti ni bil pri podpisu pogodbe. Tam pa sta bila takratni minister za okolje Janez Podobnik in pravni zastopnik družine Strojan, odvetnik Aleksander Čeferin. Že takrat oziroma kmalu zatem je mati Elka oziroma Jelka Strojan bivala v kontejnerju poleg zidanega objekta, je povedal Baluh: »Kontejner je stal malo čez dovozno pot.« Ne ve pa, ali je bil kontejner postavljen v kakršnem koli dogovoru z državo ali Mestno občino Ljubljana.

Zgodba s postavljenimi kontejnerji se je začela zapletati, ko so na ministrstvo za okolje in prostor dobili dopis oziroma obvestilo o postavljenih zabojnikih, obenem pa so jih na problem opozorili iz sektorja kriminalistične policije. Zatem so na Zavodu RS za varstvo narave pripravili strokovno mnenje o območjih, kjer so bili postavljeni kontejnerji. Predstavnica zavoda je razložila, da je območje, ki je ekološko pomembno zaradi varstva rib in habitatnih tipov, varovano na tri načine: v okviru evropske zaščite območij Natura 2000, kot naravna vrednota in del vodovarstvenega ohranitvenega območja porečja Save. »V prvih dveh primerih to pomeni, da je treba v primeru gradnje ali odlaganja odpadkov na takšnem območju pridobiti naravovarstveno soglasje,« je na sodišču razložila predstavnica Zavoda RS za varstvo narave. Ni pa - ker to ni v njeni pristojnosti - komentirala pomena območja v vodovarstvenem smislu.

Zapletati se je začelo 
po smrti matere Elke

Sodišče bo prihodnji mesec, ko se bo glavna obravnava nadaljevala, poklicalo še dodatne priče, med drugim nekdanjega ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika in Aleksandra Čeferina. Tožilec pa je iz postopka izločil del, povezan z Zdenkom Strojanom, ker je ocenil, da ni storil očitanega kaznivega dejanja, saj »ni protipravno zavzel nepremičnine za gradnjo«. Postopek pa se nadaljuje proti Ignacu Brajdiču, Violeti Strojan in Mihi Strojanu.

Zdenko Strojan je zadovoljen, da se je postopek proti njemu ustavil. Parcela in stavba, kjer živi - gre za manjši zidan objekt poleg glavne stavbe v Rojah, kjer živi družina Strojan -, sta njihovi, pravi: »Imamo vse papirje, da so naša tri zemljišča s tremi objekti. Ni res, da gre za samo eno parcelo!« Koliko ljudi zdaj živi v Rojah, ni vedel povedati, a je družina številna, saj jih je 13 bratov in sester. Živijo v več objektih: v dveh zidanih in dveh kontejnerjih. V enem živi njegova sestra Violeta, v drugem, ki si ga je prav tako postavil sam, pa brat. »Zdaj sta tu le dva kontejnerja,« pokaže. Prazen pa je prostor, kjer je stal kontejner zdaj pokojne matere Elke, in zabetonirani prostor, kjer je bil leta 2013 verjetno četrti sporni kontejner.

Zgodba s kontejnerji se je začela zapletati po smrti matere Elke, torej pred kakšnimi tremi leti, pravi Zdenko Strojan, ki opozarja, da država to, kar jim je dala oziroma so zamenjali, zdaj očitno jemlje nazaj. »Razmišljam, da bi kazensko ovadil vse, ki to delajo,« pravi sogovornik, prepričan, da je v dokumentih, ki jih ima, vse zapisano. »Predvsem pa imamo mi tri parcele, ne le eno,« dodaja.

Sojenje proti trem obtoženim, ki jim tožilstvo očita kaznivo dejanje protipravnega zavzetja nepremičnine, za kar je zagrožena denarja kazen ali zapor do enega leta, se bo nadaljevalo sredi junija.