Suspendiranemu celjskemu sodniku očitajo krivo izpovedbo

Državni zbor mora odločiti, ali bo Milko Škoberne sploh sedel na zatožno klop.

Objavljeno
24. september 2013 17.38
Ljubljana, 21.02.2013. sojenje sodniku Skobernetu. Foto: Marko Feist
Robert Galun, Maribor
Robert Galun, Maribor

Maribor – Na zatožno klop je zaradi suma krive izpovedbe sedel celjski okrožni sodnik Milko Škoberne. Vendar se postopek ni začel, saj tega ni odobril državni zbor, kot za primere, ko se postopek uvede zoper sodnika, zahteva zakonodaja.

Vsebine obtožnega predloga okrožna državna tožilka Saška Žontar ni prebrala, temveč je predlagala, naj sodišče, preden bo opravilo predobravnavni narok, pri državnem zboru sproži postopek ugotavljanja sodniške imunitete, ker to doslej ni bilo storjeno.

Enako je menil Škobernetov zagovornik, odvetnik Tomaž Bromše, ki je poudaril, da ustava ne dovoljuje kazenskega pregona brez dovoljenja državnega zbora, in to že od faze predkazenskega postopka. Zato se po njegovem mnenju ne bi smela opraviti nobena procesna dejanja, že opravljena pa so pravno neučinkovita.

Suspendirani kazenski sodnik Škoberne, ki se je na zatožni klopi znašel, ker je menda v nekem kazenskem postopku kot priča dejal, da je nekoga obsodil, zatem pa se je pojavil dvom, da je to procesno dejanje tudi resnično opravil, je kot dober poznavalec prava poudaril, da se mu kot sodniku ni treba sklicevati na imuniteto, saj mora na to procesno predpostavko paziti sodišče po uradni dolžnosti. A sodišče je kljub temu opravilo posamezna preiskovalna dejanja, po katerih pa je tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo, je povedal Škoberne.

Zastaralni rok že potekel?

Po njegovih besedah je zatem zoper tožilko, ki je zadevo takrat zavrgla, sledil strokovni nadzor. Škoberne meni, da zaradi zaščite interesov predsednice celjskega višjega sodišča, ki je zoper njega vložila kazensko ovadbo. »Na podlagi zavržene ovadbe je bil vložen obtožni predlog, kar je posebnost kazenskega postopka v tej državi in je povezan samo z mojim imenom in postopki, ki so bili v tistem obdobju sproženi zoper mene,« meni Škoberne. Prepričan je, da sodišču sploh ni treba pridobiti dovoljenja državnega zbora, saj je relativni zastaralni rok za pregon že potekel, ker tožilstvo obtožnega predloga ni vložilo v petih letih.

Okrajna sodnica Mihela Pašek je predobravnavni narok preložila za nedoločen čas. Od državnega zbora bo zahtevala, naj se opredeli do vodenja kazenskega postopka zoper Škoberneta, preučila pa bo tudi vsa procesna vprašanja.