Tožilstvo Schollmayerju očita utajo, izvedenka ugotovila nestrokovno računovodstvo

Tožilstvo mu očita nadaljevano kaznivo dejanje davčne utaje, ker naj bi podjetje BeBe, d. o. o. (v stečaju), katerega direktor je bil, s kaznivimi dejanji pridobilo za dobrih 320.000 evrov premoženjske koristi.

Objavljeno
14. februar 2011 21.28
Jure Predanič, kronika
Jure Predanič, kronika
Ljubljana - Na sojenju 45-letnemu poslovnežu Juriju Schollmayerju, ki se je včeraj zaradi spremenjenega senata začelo znova, je senat hotel zaslišati davčni inšpektorici, ki sta obravnavali poslovneževe sporne posle. A inšpektorica Ruža Smolnikar je povedala, da bo govorila o zadevah, ki so označene kot davčna tajnost. Odveze varovanja tajnosti inšpektorica ne potrebuje, je dejala, a dodala, da mora sodišče iz razpravne dvorane odstraniti javnost.

Še preden je na prostor za priče stopila inšpektorica Ruža Smolnikar, je Franc Rojko, zagovornik Jurija Schollmayerja, senatu predlagal, naj iz sodnega spisa izloči zapisnika o zaslišanju Smolnikarjeve in njene kolegice Darje Košiček pred preiskovalno sodnico. Pojasnil je, da jima niso dali ustreznega pravnega pouka, zaradi česar sta pričali o zadevah, ki so bile uradna tajnost, čeprav nista bili odvezani tajnosti. Sodišče je predlog zavrnilo, saj sta inšpektorici pred pričanjem pojasnili, da so jima nadrejeni dovolili pričanje. A sodišče bo glede na izjavo Smolnikarjeve kljub temu preverilo na Dursu, ali sta odvezani varovanja tajnosti.

Če sodimo po obtožnici, je Schollmayer, ki danes kot direktor v podjetju Bof 4 po lastnih besedah zasluži 800 evrov na mesec, konec januarja 2003 davčni upravi predložil obrazec za obračun DDV za december 2002 za BeBe, v katerem je med nabavo upošteval tudi račun za uporabo blagovne znamke NK Olimpija leta 2002, čeprav ta storitev po prepričanju tožilstva ni bila opravljena. Na podlagi tega računa je državo menda poskušal pretentati za dobrih 57.000 evrov. Marca 2003 pa je na davčni urad predložil obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2002, v katerem je družba BeBe izkazovala približno 1,614 milijarde nekdanjih slovenskih tolarjev prihodkov in 1,515 milijarde tolarjev odhodkov, čeprav so po mnenju tožilstva dejanski prihodki znašali 1,738, odhodki pa 1,333 milijarde tolarjev. Tako je po mnenju tožilstva dosegel, da se je družba izognila plačilu dobrih 63 milijonov tolarjev oziroma dobrih 263.000 evrov davka.

Schollmayer je včeraj vztrajal pri tistem, kar je v svoj zagovor povedal 4. januarja. Očitke je zanikal, na vprašanja tožilstva in sodišča pa tako kot takrat ni hotel odgovarjati. Med drugim je povedal, da je podjetje BeBe, katerega poslovanje za sporno leto je pregledal revizor, kot direktorica vodila njegova sestra in da sam ni imel vpogleda v njegovo poslovanje, saj je bil zaposlen v Bofexu.

Senat, ki mu predseduje sodnik Srečko Škerbec, je zaslišal tudi nekdanjega prisilnega upravitelja in zdajšnjega stečajnega upravitelja družbe BeBe Grega Ermana. Ta je dejal, da še vedno čakajo na sodbo kranjskega sodišča, kjer je BeBe kot eden največjih upnikov ena od tožečih strank proti Merkurju, podjetju Big Bang Handels Avstrija in Bofexu. Povedal je še, da je kranjski davčni organ terjatev prijavil v stečajnem postopku, davčna odločba, ki jo bo sodišče na predlog tožilca Jožeta Valetiča tudi pridobilo, pa da je že pravnomočna.

Sojenje se nadaljuje 18. marca. Poročali smo, da je v tej zadevi svoje mnenje izdelala tudi sodna izvedenka Jelena Marinko, ki je ugotovila, da to ni utaja davčnih obveznosti, ampak nestrokovno vodenje poslovnih knjig, posledica česar so napačno izkazani računovodski izkazi in davčni obračun. A tožilstvo se s tem ne strinja in meni, da gre za naklepno ravnanje.