Večino skrbi prevelika hitrost

Sodelovanje policije z lokalno skupnostjo: Po uvedbi aplikacije Predlagaj prometno kontrolo že upoštevali nekatere pobude.

Objavljeno
05. oktober 2013 19.48
Policisti umirjali promet
Jure Predanič, kronika
Jure Predanič, kronika
V slabih dveh mesecih od uvedbe aplikacije Predlagaj prometno kontrolo je slovenska policija prejela 1727 predlogov, na katerih mestih je treba okrepiti navzočnost policistov. Veliko večino predlagateljev skrbi prevelika hitrost voznikov. Največ predlogov, in sicer 139, se je nanašalo na policijsko postajo Ljubljana Vič.

»Uspešnost policije se ne meri po številu izdanih glob, temveč po varnosti in tudi občutku varnosti ljudi,« je ob uvedbi aplikacije povedal minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant. Minister meni, da gre za lep primer sodelovanja z občani in lokalno skupnostjo pri zagotavljanju večje prometne varnosti.

Z njim se strinja tudi generalni direktor policije Stanislav Veniger, s katerim smo pogovarjali o tem, kako je aplikacija zaživela. »Gre za korak naprej pri sodelovanju z lokalno skupnostjo, zato sem pristojne kolege pozval, naj razmislijo, na katerih drugih področjih bi bilo mogoče še narediti kaj podobnega. Seveda že obstaja tudi anonimni telefon, a tu gre za neke nove mehanizme, ki lahko pripomorejo k temu, da izboljšamo svoje delo in okrepimo občutek varnosti ljudi,« je zadovoljen z odzivom in številom pobud.

Sodeč po predlogih občanov, ki jih skrbi za varnost svojih otrok oziroma lastno varnost, se ljudje v svojem okolju najbolj bojijo divjakov na cestah. V kar 1243 primerih je bila razlog pobude namreč prevelika hitrost. Policisti so na domala vse predloge odgovorili, kot so ob predstavitvi aplikacije tudi obljubili. Potrdilo pa se je tudi to, kar so napovedovali. Večino lokacij, na katerih ljudje opažajo večje število kršitev, že poznajo. V 851 primerih so na teh lokacijah v preteklosti že delali. V 370 primerih gre za lokacije, na katerih doslej niso opravljali nadzora ali le redko. Kot je zatrdil Veniger, so nekatere predloge že upoštevali in na označenih mestih okrepili navzočnost policije.

Prve izkušnje podobne tistim iz tujine

V aplikacijo lahko uporabniki vstopijo s klikom na pasico Predlagaj prometno kontrolo na prvi strani spletne strani www.policija.si. Uporabnik mora izpolniti nekaj polj, v katerih navede svoje ime in po želji tudi elektronski naslov, kar je ključno, če želi odgovor policije. Z aplikacijo je mogoče na zemljevidu natančno označiti mesto, kjer bi bila policijska prometna kontrola nujna.

Na policiji zagotavljajo, da vsak predlog skrbno pretehtajo, in če krajevno pristojna policijska postaja, na območju katere je označena lokacija, presodi, da je utemeljen, policisti zagotovijo ustrezen nadzor.

Podobne spletne aplikacije uporabljajo še v nekaterih državah, med drugim v Nemčiji in na Finskem, tamkajšnji kolegi so slovenski policiji tudi posredovali svoje izkušnje. Aplikacija je bila tam dobro sprejeta. Policisti večino predlaganih lokacij tudi tam že poznajo, na nekaterih predlaganih odsekih pa nadzor zaradi različnih razlogov ni mogoč. Kljub temu je v tujini policija na skoraj četrtini predlaganih lokacij, ki so po njem primerne, začela izvajati svoje dejavnosti.