Vozniško bo lahko vrnil šele sodnik

Redko se zgodi, da gre v državnem zboru kakšen zakon skozi sito brez glasu proti, kot se je to zgodilo pri noveli zakona o prekrških. Poslanci so namreč s 45 glasovi za in nobenim proti potrdili spremembe, ki prinašajo novosti predvsem pri takojšnjem odvzemu vozniškega dovoljenja za najhujše prekrškarje in povratnike.

Objavljeno
02. februar 2011 21.40
Mitja Felc, kronika
Mitja Felc, kronika
Ljubljana - Takšen prekrškar je doslej brez vozniškega dovoljenja ostal le en dan, potem pa je o njegovi usodi odločalo pristojno sodišče. Po novem bo drugače - policija bo vozniško dovoljenje odvzela takoj, odvzem pa bo trajal do odločitve sodišča. Sedma sprememba zakona o prekrških bo najbolj prizadela voznike, ki huje kršijo cestnoprometno zakonodajo. To velja za voznike s težko nogo, za tiste, ki vozijo pod vplivom alkohola (nad 1,1 grama alkohola na kilogram krvi) in v nasprotno smer po avtocesti. Začasni odvzem vozniškega dovoljenja pozna že zdajšnja zakonodaja, a po novem bo voznik, ki so mu policisti doslej le za 24 ur odvzeli vozniško dovoljenje, moral na vrnitev počakati do pravnomočne sodne odločbe.

Na predlog voznika bo sodišče lahko začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrnilo pred koncem postopka o prekršku, če bo voznik sodišču predložil potrdilo o opravljenem kontrolnem pregledu in bo sodišče na podlagi predloženega zdravniškega spričevala, narave in pomena očitane kršitve, njegove osebnosti, njegovega prejšnjega življenja in drugih okoliščin ocenilo, da začasni odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa.

Na sodišču prednostno

Zakon prinaša bistveno novost pri sodnih postopkih. Tako se bodo postopki proti obdolžencu, ki so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje ali motorno vozilo, vodili prednostno in hitro. Sodišča bodo morala takšne primere kot nujne obravnavati tudi med sodnimi počitnicami. Večina poslancev je bila naklonjena predlogu, da se pristojnosti o pritožbah na najhujše prekrške prenese le na eno višje sodišče, in sicer bo to celjsko. Zdaj so namreč pristojna vsa štiri višja sodišča.

Pred razpravo o spremembah je v imenu vlade, ki je zakon predlagala, poslancem spregovoril Boštjan Škrlec, državni sekretar na ministrstvu za pravosodje. Med drugim je pojasnil, da zakon prinaša natančnejšo procesno razmejitev med prekrškovnim in kazenskim postopkom ter zagotovitev enotnejše sodne prakse. Sklenil je, da zakon prinaša določene represivne ukrepe za zagotavljanje večje varnosti pa tudi ukrepe, ki zagotavljajo prevencijo oziroma odpravljajo vzroke za nevarnost in prometne nesreče na naših cestah.

Policija: Pozitiven vpliv 
na varnost

V okviru medresorske delovne skupine je pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona o prekrških sodelovala tudi policija. Kot so nam povedali, verjamejo, da bodo spremembe pripomogle k učinkovitejši in hitrejši obravnavi storilcev prekrškov in pozitivno vplivale na varnost v cestnem prometu. Kot poudarjajo, zakon prinaša rešitev za problem, na katerega tako policija kot tudi civilna javnost že nekaj časa opozarjata, in sicer možnost takojšnega odvzema vozniškega dovoljenja za najhujše prekrške in uvedbo takojšnega postopka na sodišču. Ta določba zakona o prekrških bo začela predvidoma veljati 1. oktobra. Zakon o varnosti cestnega prometa pa že zdaj določa, da je hujši prekršek tisti, za katerega sta predpisani globa najmanj 250 evrov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu ali prepovedi vožnje motornega vozila. Poleg takšnih prekrškov sem spada tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Odgovornost pravne osebe

Po oceni policije velja izpostaviti še nekaj sprememb, denimo, tudi glede obravnave pravnih in odgovornih oseb. Prekrškovni organ po predlagani noveli tega zakona proti pravni osebi namreč ne bo ugotavljal odgovornosti po zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, temveč bo zadostovalo dejstvo, da je bil prekršek storjen z njenimi sredstvi ali na njen račun. Odgovornost pravne osebe bo prenehala le v primeru, če bo ta dokazala, da je storila vse potrebno, da bi storjeni prekršek preprečila. Če bo, denimo, voznik z vozilom v lasti pravne osebe storil prekršek, za katerega je v zakonu določena odgovornost pravne osebe, ali če bodo druge osebe, zaposlene pri pravni osebi, na primer natakar, storile prekršek s podaljšanjem obratovalnega časa, bo za takšen prekršek odgovorna pravna oseba.

V policiji tudi verjamejo, da bo k boljši varnosti na cestah prispevalo podaljšanje izreka ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila, in sicer na obdobje od treh mesecev do dveh let. Po veljavnem zakonu se lahko sankcija namreč izreče le za obdobje od enega meseca do enega leta.