Z ovadbo nad zdravniška kolega

Ovadba, ker sta mu onemogočila izvolitev v rednega profesorja za predmet nevrologija na medicinski fakulteti.

Objavljeno
22. november 2015 19.31
*iza* Nevrologija
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Brigite Ferlič Žgajnar, Ozadja
Ljubljana – Nevrolog Marjan Zaletel je prejšnji teden kazensko ovadil prof. dr. Zvezdana Pirtoška in prof. dr. Davida B. Voduška. Očita jima zlorabo uradnega položaja, izdajo uradnih podatkov in žaljive obdolžitve.

Marjan Zaletel, izredni profesor in zdravnik na nevrološki kliniki, je kandidat za izvolitev v rednega profesorja za predmet nevrologija na medicinski fakulteti, a so habilitacijski postopek na ljubljanski univerzi ustavili. Pomisleke zaradi njegovega imenovanja sta namreč izrazila njegova kolega z nevrološke klinike Zvezdan Pirtošek in David B. Vodušek, medtem ko druga dva priznana akademska člana komisije za pripravo strokovnih ocen nista imela pripomb. Pri tem je treba vedeti, da Pirtošek in Vodušek delata na drugih oddelkih v nevrološki kliniki kot Zaletel.

Pirtoška, predstojnika kliničnega oddelka za bolezni živčevja na nevrološki kliniki in predstojnika katedre za nevrologijo na medicinski fakulteti, ter Voduška, strokovnega direktorja nevrološke klinike in člana fakultetne katedre za nevrologijo, so zmotile Zaletelove objave, med njimi učno gradivo, namenjeno zdravstvenim delavcem, ki ga je predložil. Sekundarna avtorska dela sta menda interpretirala kot izvirna, jih označila za plagiate in s tem Zaletelu onemogočila izvolitev v rednega profesorja. Ta se je pritožil, ravnanje kolegov pa naznanil okrožnemu državnemu tožilstvu.

Ovadba in etična presoja

V ovadbi proti Pirtošku in Vodušku je navedeno, da so dela, ki sta jih navajala kot problematična, v skladu z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah: »Avtor pri takšnih delih nikjer ne zatrjuje ali predstavlja, da naj bi šlo za njegova izvirna znanstvena dela, temveč gre za izvedena (pregledna) znanstvena dela.« Ker naj bi torej omenjena opravila napačno pravno kvalifikacijo pravil avtorskega prava, se jima očita zloraba uradnega položaja, do katere pa ju je lahko, po besedah Zaletela, vodila tudi nepremišljenost.

Poleg tega sta s podatki iz postopka habilitacije, ki so po pravilih visokega šolstva strogo zaupni, obvestila odbor za pravno-etična vprašanja pri zdravniški zbornici. Na zbornici so sklenili, da njun dopis ne spada v njihovo pristojnost, pač pa v domeno univerze.

Tam bodo v kratkem odločali o Zaletelovi pritožbi na sklep o ustavitvi postopka izvolitve, univerzitetna komisija za etična vprašanja pa se bo predvidoma prihodnji mesec izrekla o predlagani etični presoji Pirtoškovega in Voduškovega ravnanja v habilitacijskem postopku. Profesorja sta dejala, da o ovadbi, s katero sta bila seznanjena rektor ljubljanske univerze in dekan medicinske fakultete, nista obveščena. Odvetnik Uroš Divjak iz odvetniške pisarne Vrtačnik pa je sklenil, da po oceni medicinske fakultete omenjena naznanitev suma kaznivih dejanj ni utemeljena.