Za 41 dni pripora dobrih 18 tisočakov odškodnine

Jožetu Canku mora država plačati tudi za izgubo zaslužka v nočnem lokalu.

Objavljeno
28. april 2017 21.46
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana – Dobrih osemnajst tisoč evrov bo morala plačati država po še ne pravnomočni sodbi Jožetu Canku za škodo, ki jo je imel, ker je 41 dni neutemeljeno ždel v priporu. Od tega pet tisoč evrov za priporniške dni, preostali znesek pa kot nadomestilo zaradi izgube zaslužka, vse to z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Takrat 48-letni Cank se je znašel v priporu 6. maja 2001 potem, ko so policisti izpeljali akcijo v njegovem lokalu, slovenjgraško tožilstvo pa je nato vložilo obtožbo zaradi kaznivih dejanj posredovanja pri prostituciji in spravljanja v suženjsko razmerje. Sumili so ga (predhodno je bil že kaznovan), da je skupaj s soobtoženimi iz Ukrajine v Slovenijo pripeljal dekleta, stara od 18 do 22 let, njihova naloga pa naj bi bili zabavanje gostov z artističnim programom in občasno kakšna pijača, za kar naj bi dobile od 300 do 500 nemških mark na mesec. Ukvarjati naj bi se morale tudi s prostitucijo. A postopek ni dobil epiloga, saj je tožilstvo deset let po vložitvi obtožnice to umaknilo, ker je nastopilo absolutno zastaranje kazenskega pregona, do takrat pa ni bilo mogoče zagotoviti zaslišanja 16 tujih državljank, ki so vmes odšle iz Slovenije.

Zahteval več

Aprila 2011 je sodišče kazenski postopek ustavilo s sklepom, ki je postal pravnomočen v začetku septembra tega leta, s čimer se je Canku odprla pot do odškodnine. Za neutemeljen odvzem prostosti, trajno krnitev ugleda, časti in dobrega imena ter zmanjšanja življenjske aktivnosti je s tožbo na ljubljanskem okrožnem sodišču zahteval skupaj 34 tisočakov, za poplačilo premoženjske škode oziroma zaradi izgube dobička pa najprej 23, nato pa je zahtevek znižal na 13.000 evrov odškodnine.

Medtem ko 41 dni, prebitih v priporu, ni sporno, je bila za toženo državo vprašljiva zlasti višina zahtevane odškodnine, in sicer, ali je škoda v vzročni zvezi s priporom, ter zamudne obresti.

Cankova takratna zunajzakonska partnerica je, zaslišana kot priča v pravdi, trdila, da se mu je zaradi pripora »življenje popolnoma obrnilo na glavo. Tudi meni in najinima dvema otrokoma«. Z njim se, kot pravi, tudi ni mogla več normalno pogovarjati in sprva je mislila, da se bo stanje počasi izboljšalo. A se to ni zgodilo, zaradi česar sta se razšla. Okrožno sodišče je sicer partneričino izpoved sprejelo kot verodostojno in iskreno, ni pa upoštevalo navedb, da je pripor kriv za razpad njune zveze, ne nazadnje še vedno oba stanujeta na istem naslovu, je ugotavljalo.

Poleg družinskega življenja je po trditvah Canka trpelo tudi poslovanje njegovega lokala, saj je zaradi velikega medijskega zanimanja za primer, v katerega naj bi bil vpleten in zaradi česar je pristal tudi v priporu, vanj zahajalo vedno manj strank. Trdi, da je pred priporom veljal za uspešnega in uglednega podjetnika, imel je urejeno družinsko življenje, »poznal ga je cel svet«, tak njegov ugled pa je bil z obširnim poročanjem medijev okrnjen, upoštevajoč težo in naravo očitanih kaznivih dejanj, kar da mu je povzročilo intenzivne duševne bolečine.

Država ne odgovarja za medije

Sodišče Cankove navedbe, da je imel pred priporom občutek, da je relativno znan in da uživa ugled uspešnega podjetnika, objektivizira s splošno znanim dejstvom, da širša družba na vodenje nočnega lokala ne gleda kot na posebej ugleden poklic, ne dvomi pa, da je na tožnikove duševne bolečine vplivalo tudi poročanje medijev. A zanje država po mnenju sodišča ne more odgovarjati.

Čeprav ima Cank po ugotovitvah izvedenke psihiatrične stroke zaradi pripora določene trajne posledice, ni dokazal, da gre za tako resne trajne okvare na duševnem zdravju in osebnostni strukturi, da bi bil poleg odškodnine za nepremoženjsko škodo upravičen do posebne dodatne odškodnine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti. Kot primerno odškodnino mu je sodišče dosodilo zato 5000 evrov, zahtevo za preostalih 29.000 evrov odškodnine pa je zavrnilo.

Zahteval je posebej 15.000 evrov zaradi duševnih bolečin zaradi razžalitve dobrega imena in časti z medijskim poročanjem o njegovem priporu, a je sodišče ta zahtevek zavrnilo, saj je posledice publicitete že upoštevalo pri odmeri enotne odškodnine, posebnih okoliščin, ki bi ga upravičevale do samostojne odškodnine iz tega razloga, pa ni niti zatrjeval niti izkazal. Tožnikov poklic – vodenje nočnega lokala – po razlagi sodišča ni odvisen od njegove osebne neoporečnosti, kot to velja na primer za župana, policista ali odvetnika. Poleg tega država ne more dogovarjati za morebitno prekoračitev svobode izražanja medijev, temveč so za to odgovorni konkretni mediji.

Izguba zaslužka

Je pa sodišče Canku dosodilo 13.269 evrov zaradi izgube zaslužka v letu 2001 od odreditve pripora do konca tega leta, saj je tolikšno izgubo dobička v nočnem lokalu izračunala izvedenka ekonomske stroke. To odškodnino mu mora država plačati z zakonskimi zamudnimi obrestmi od marca 2002, odškodnino za nepremoženjsko škodo (5000 evrov) pa od avgusta 2014. Cank mora državi vrniti 3900 evrov pravdnih stroškov, je še sklenilo okrožno sodišče.

Sodba še ni pravnomočna; spis je trenutno na višjem sodišču zaradi vložene pritožbe.