Zakaj se Boško Šrot sprehaja po Ljubljani

Ker prestaja zaporno kazen v odprtem režimu, gre lahko iz zapora do petkrat na mesec.

Objavljeno
28. marec 2018 12.51
Boško Šrot zapušča ljubljansko okrožno sodišče po končanem sojenju zaradi sporne prodaje delnic Istrabenza. Boško Šrot in Igor Bavčar sta bila spoznana za kriva.
Suzana Kos
Suzana Kos

Boška Šrota, nekdanjega šefa Pivovarne Laško, so opazili v prestolnici. Kako to, če je zaprt na Dobu? Šrot je bil februarja lani premeščen na polodprti oddelek zapora. Osnovni kriterij za premestitev obsojenca v zavod ali njegov oddelek s svobodnejšim režimom je ocena, da takšnega režima ne bo zlorabil.

Šrot prestaja pet let in deset mesecev dolgo zaporno kazen zaradi oškodovanja Pivovarne Laško na račun prodaje delnic Istrabenza, kjer je bila pivovarna oškodovana za 22 milijonov evrov. Novembra 2014 pa je bil obsojen na štiri leta in pol zapora, s prvo kaznijo vred na enotno kazen devet let in devet mesecev zapora.

»Ker imenovani prestaja zaporno kazen v odprtem režimu in koristi ugodnosti skladno z zakonodajo, lahko zavod za prestajanje kazni zapora za aktivno prizadevanje in doseganje uspehov pri izpolnjevanju osebnega načrta ter spoštovanje hišnega reda obsojencu podeli ugodnosti,« pojasnjujejo na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Med te ugodnosti sodi tudi prosti izhod iz zapora.

Do petkrat na mesec

Obsojencu, ki je kazen zapora nastopil sam, se sme po pogojih iz navedenih predpisov takšna zunajzavodska ugodnost podeliti po prestani petini kazni zapora. Obsojencu, ki prestaja kazen zapora v odprtem režimu, se ta ugodnost lahko podeli do petkrat na mesec. Ugodnost se podeli na podlagi predhodnega mnenja strokovnih delavcev, prosti izhod iz zavoda pa sme trajati do 53 ur.

Boško Šrot je na Dob prišel sam, v zaporu je od oktobra 2014, kar pomeni, da je že pestal več kot petino kazni. Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so tudi povedali, da je bilo Šrotu dodeljeno delo. V zaporu opravlja »hišna dela«.

Na upravi pojasnjujejo, da se obsojenec razporedi na delo v skladu z njegovimi duševnimi in telesnimi sposobnostmi in možnostmi zavoda. V okviru možnosti zavoda se pri razporeditvi na delo upoštevajo tudi želje obsojenca. O razporeditvi na delo v dislociranih oddelkih odloči vodja dislociranega oddelka. Obsojenca je mogoče razporediti na delo v zavodu ali zunaj zavoda.

Šrot zunaj zavoda, kot je na primer delal nekdanji državni sekretar Boris Šuštar, ni angažiran. Spomnimo, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, ki je zaradi prejemanja podkupnin odsedel štiri leta in deset mesecev, je med prestajanjem kazni portoroškemu podjetniku Vladimirju Poliču izdelal poslovni načrt za prodor na Tajsko. Delo je menda opravil odlično
. Njegovo strokovno znanje in pomoč jim je ponudilo kar vodstvo Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, ki je ocenilo, da je škoda, če takšen strokovnjak samo sestavlja kemične svinčnike.

Kakšne so druge ugodnosti

Obsojenci lahko tudi prosto komunicirajo z zunanjim svetom. Glede komunikacije z zunanjim svetom je namreč na dislociranih odprtih in polodprtem oddelku zaporov dovoljena uporaba interneta in GSM-aparatov. Obsojenci lahko na petih lokacijah znotraj zaporskega sistema uporabljajo internet in GSM-aparate na lastne stroške brez omejitev in nadzora, če ne obstaja nevarnost za kakršnokoli zlorabo in ogrožanje varnosti.

Odprti oddelek, kjer Šrot prestaja kazen, sestavlja en bivalni objekt, v katerem lahko bivajo obsojenci v šestih sobah, ki so eno-, tri- ali štiriposteljne.