Anderlič v letu dni prodal za 50 milijonov evrov nepremičnin

Avstrijci kupili še garažno hišo Meksiko. Ob prodaji si je Anderlič zagotovil 15-letno predkupno pravico, kupci pa predkupno pravico na PH Šentpeter.

Objavljeno
13. april 2017 19.36
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – V avstrijskem skladu List Group so ta teden potrdili že januarja sklenjen nakup parkirne hiše Meksiko. Tako so zdaj lastniki dveh parkirnih hiš v Ljubljani, ki sta bili nekdaj v lasti Jožeta Anderliča. Ta je v letu dni prodal za 50 milijonov evrov nepremičnin v središču mesta, od garaž pa je v njegovi lasti za zdaj le tista pri kliničnem centru.

Prvi korak pri vstopu na slovenski trg je avstrijski sklad naredil že junija lani, ko je za dobrih šest milijonov evrov kupil 180 parkirnih prostorov v garažni hiši Kapitelj. Pogodbo za nakup dobrih petsto parkirnih prostorov v PH Meksiko so sklenili januarja letos, a so nakup v List Group potrdili šele ta teden, potem ko se je pred dnevi začel postopek vpisa v zemljiško knjigo.

V avstrijskem skladu so v sporočilu za javnost zapisali, da bo garažna hiša Meksiko, tako kot Kapitelj, ostala v upravljanju lokalnega operaterja in bo še naprej delovala enako kot doslej. To pomeni, da bo prodajalec, Kranjska stavbna družba (KSD) v lasti Jožeta Anderliča, ostal upravljavec parkirnih hiš, ki sodijo med najdražje v središču Ljubljane. List Group s sedežem na Dunaju sicer deluje tudi v drugih državah v soseščini: poleg Avstrije še v Nemčiji, na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem. Kot so zapisali, prek hčerinske družbe BOE Gebäudemanagement upravljajo 94 garaž s skupno 27.000 parkirnimi prostori, v lasti imajo še hotele in druge nepremičnine.

V Sloveniji si je upravljanje s prodajo vendarle zagotovila KSD. Podobno je storila pri prvi ljubljanski parkirni hiši, ki jo je februarja lani prodala Pokojninski družbi A, ta pa jo je KSD dala v najem, menda za desetletno obdobje.

Anderlič je tako v letu dni prodal štiri nepremičnine v samem središču Ljubljane, pogodbe pa so bile skupaj vredne kar 50,7 milijona evrov. Februarskemu poslu s Pokojninsko družbo A je sledila prodaja parkirne hiše Kapitelj skladu List Group junija lani za 6,4 milijona evrov (vsi zneski vključujejo DDV).

Za povečavo kliknite na infografiko (zgoraj)

Mesec dni kasneje je projektna družba Tivoli Projekt (ki so jo konec leta pripojili h KSD) skladu Greenbay Properties s sedežem na Mauritiusu prodala zemljišče, kjer je nekoč stal Kolizej. Posel je bil vreden skoraj 19 milijonov evrov, tudi v tem primeru pa naj bi si Anderlič zagotovil nadaljnje sodelovanje pri nepremičnini oziroma pri izvedbi projekta.

Avstrijcem predkupna pravica za PH Šentpeter

Zadnji posel pa je januarja sklenjena pogodba za prodajo parkirne hiše Meksiko, Za dobrih petsto parkirnih prostorov so Avstrijci plačali 8,2 milijona evrov. Če odštejemo davek, se je tako v letu dni na račun KSD (oziroma povezane družbe) steklo skoraj 40 milijonov evrov. Anderlič, ki je bil pred dvema letoma zaradi zlorabe položaja obsojen na pogojno zaporno kazen, je s prodajami nepremičnin začel že leta 2014, ko je za 1,8 milijona evrov prodal svoje stanovanje v Vili Urbana.

Na KSD nam zaradi odsotnosti poslovodstva niso odgovorili na vprašanja, povezana z intenzivno prodajo najdragocenejših nepremičnin v glavnem mestu, kjer je Anderliču tako ostala le še parkirna hiša Šentpeter z nekaj manj kot petsto parkirnimi prostori. A tudi ta je bila posredno vključena v pogodbo med KSD in List Group. Kot je razvidno iz zemljiške knjige, bo na podlagi prodajne pogodbe za Meksiko podjetje Parkirna hiša Meksiko, d. o. o., (ustanovil ga je List Group oziroma List Slopark iz skupine) na večino nepremičnin v parkirni hiši Šentpeter, ki so v lasti KSD, vpisalo predkupno pravico za dobo 15 let, do 11. januarja 2032. Podobno pa bo KSD vpisal predkupno pravico na pravkar prodano garažno hišo Meksiko.

Razdolževanje močno zadolženih družb

Kot piše v poslovnem poročilu KSD za leto 2015, so nameravali s kupninami »v celoti in predčasno poplačati obveznosti do hipotekarnih upnic za svoja posojila in obveznosti do hipotekarnih upnic družbe Kranjska investicijska družba (KID), pri katerih KSD nastopa kot porok in plačnik«. Po podatkih bilanc sta imeli KSD in KID konec leta 2015 skupno 38 milijonov evrov dolgoročnih in več kot 47 milijonov kratkoročnih obveznosti. Iz Kranjske investicijske družbe (nekoč paradnega podjetja, a nato močno zadolženega, iz katerega je Anderlič prenesel vse pomembnejše nepremičnine) je Anderlič sicer lani lastniško izstopil. Trenutno je uradna lastnica KID Irena Vehovec, zaposlena v KSD.

Glede na knjigovodske vrednosti nepremičnin so dobiček dosegli pri prodaji Kapitlja, neto vrednost za Meksiko je bila približno na ravni knjigovodske, Trdinovo pa so prodali pod knjigovodsko vrednostjo in z dobrimi 800.000 evri izgube. Zato jim je revizijska hiša k poročilu dala mnenje s pridržkom, pri čemer so revizorji zapisali, da se »zaradi negotovosti glede trajanja najema, bodočih koristi in diskontne stopnje za izračun najmanjše vsote najemnin in možnosti prekinitve pogodbenega razmerja ne morejo opredeliti glede pravilnosti takšne obravnave transakcije v letu 2016 in možnih vplivih na računovodske izkaze za leto 2015«.