Anton Podobnik v drugo na čelo ČS Polje

Leta 2016 za las izgubil, zdaj zmagal kot edini nadomestni kandidat.

Objavljeno
03. maj 2017 20.00
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Neposredno pred prvomajskimi prazniki so v Četrtni skupnosti Polje izvolili nadomestnega predsednika. Po pričakovanju je funkcijo zasedel dosedanji podpredsednik Anton Podobnik (Lista Zorana Jankovića; LZJ). Do konca mandata bo opravljal naloge nedavno razrešene predsednice Minke Jerebič (Lista civilnih družb Kašelj, Podgrad, Zalog).

Na izredni seji sveta ČS Polje so svetnike še pred razpravo in glasovanjem o kandidaturi Antona Podobnika za nadomestnega predsednika obvestili, da je svetnik Marko Dimnik (Lista civilnih pobud Polje, Vevče, Slape, Zadobrova) pred sejo predal odstopno izjavo. V njej je zapisal, da odstopa iz »osebnih razlogov«. Ker so poleg njega svoj izostanek opravičili še Minka Jerebič, Sonja Vegelj in Jelka Vtič Suhadolnik, je bilo na seji 11 od 15 svetnikov.

Kandidat LZJ in SMC

Na predlog Marjana Rekarja, Boštjana Avguštinčiča, Katje Corel, Mojce Maček, Mirka Prapertnika (vsi LZJ) in Marjana Cerarja ter Mirande Urh (oba SMC), so kot edinega kandidata za predsedniško funkcijo zatem z 10 glasovi podpore izvolili Antona Podobnika.

Novi predsednik, ki je že ob sprejemu kandidature za izpraznjeno predsedniško mesto poudaril, »da želi konstruktivno sodelovanje v svetu ČS«, je tri dni kasneje sporočil, da je že stekel postopek za imenovanje nadomestnega svetnika z Liste civilnih pobud Polje, Vevče, Slape, Zadobrova. Poleg tega je svetnike prosil, naj mu do naslednje seje sveta predlagajo nadomestnega člana za komisijo za komunalo, promet in varstvo okolja ter komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katerih član je bil Marko Dimnik.

Uresničil napoved

Marko Dimnik, ki je ob odstavljanju Jerebičeve na seji 18. aprila dejal, da je zgrožen nad načinom, kako poskušajo razrešiti nekoga, ki je delal vzorno in da bo v primeru njene razrešitve kot svetnik odstopil, je svojo besedo držal in teden dni kasneje tudi odstopil.

Na spletni strani MOL je že objavljeno, da je Podobnik postal predsednik ČS Polje, mesto podpredsednika, ki ga je doslej zasedal, pa je izpraznjeno. A v zapisniku izredne seje nismo zasledili sklepa, da je Podobnik odstopil s podpredsedniške funkcije. Morda bo kaj več o nadomestnem članu z Liste civilnih pobud Polje, Vevče, Slape, Zadobrova ter kandidatih za novega podpredsednika sveta ČS Polje znano iz gradiva za redno sejo, ki naj bi bila 15. maja.

Anton Podobnik je za Delo povedal, da si do konca tega mandata želi predvsem uresničitve prednostnih nalog ČS Polje, še zlasti pa projektov širitve in ureditve pokopališča v Polju in industrijske ceste v Zalogu.