Apostolski nuncij se bo preselil prihodnje leto

V Ulici stare pravde bodo povezali dva objekta – novega in starega, ki ga bodo prej temeljito prenovili.

Objavljeno
24. marec 2014 15.54
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Po več kot 20 letih iskanja primerne lokacije, dogovarjanja in usklajevanja s predstavniki MOL so v Ulici stare pravde 6 pred kratkim le začeli graditi nunciaturo – diplomatsko predstavništvo Svetega sedeža v Sloveniji. Vanjo se bodo lahko najvišji predstavniki Cerkve vselili čez približno eno leto.

Kot je razvidno s fotografije, bo šlo za kombinacijo rekonstrukcije in novogradnje. Starejšega in bolj dotrajanega od dveh objektov (eden je na naslovu Ulica stare pravde 6, drugi pa na Janeza Pavla II. 21) so že odstranili, drugega pa bodo temeljito obnovili in kasneje povezali z novim. Za izvedbo del je odgovorno podjetje VG 5, novi sedež apostolske nunciature pa bodo uredili po načrtih arhitekturnega podjetja Krog oziroma projektanta Andreja Mlakarja. Ker je to spomeniško zaščiteno območje (obe gradbeni parceli sta namenjeni diplomatskim in centralnim dejavnostim), gradnja poteka v skladu s pogoji in smernicami zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma tudi pod njegovim nadzorom.

Oba objekta in vse parcele, kjer potekata novogradnja in rekonstrukcija, so v lasti Apostolske nunciature v Sloveniji (en objekt je Vatikan odkupil od patrov kapucinov, drugega od MOL). Pri tem je zanimiva zlasti zgodovina obeh objektov. Po podatkih iz mestnega arhiva je bil načrt za gradnjo tistega v Ulici stare pravde 6 odobren januarja 1913, za tistega v Ulici Janeza Pavla II. 21 pa avgusta 1923. Oba sta bila zgrajena za stanovanjske potrebe cerkvenih dostojanstvenikov.

Zdajšnje stanje

Po izpraznitvi obeh objektov, ki sta imela polvkopano pritličje, prvo in drugo nadstropje ter mansardo, so mlajšega porušili do tal, v starejšem pa odstranili vse, kar je bilo dotrajanega. Stavbo v Ulici stare pravde 6 bodo rekonstruirali za potrebe diplomatske službe – namenjena bo pisarnam diplomatskega predstavništva, v kleti pa bodo servisni prostori. Pri prenovi bodo ohranili staro konstrukcijo, na novo pa bodo vgradili dvigalo in izvedli podzemno povezavo z novim objektom v Ulici Janeza Pavla II. 21. V novi stavbi bodo v nadzemnih delih bivalni prostori (rezidenca), v kleti pa servisni in parkirni prostori za šest službenih vozil.

Med objektoma je predvidena tlakovana ploščad, ki bo namenjena protokolarnim dovozom in začasnemu parkiranju obiskovalcev. V vzhodnem delu območja so v skladu z zahtevami občinskega prostorskega načrta ohranjene zelene površine, ki so urejene kot park s klopmi, potmi in skulpturo v podaljšku dostopne poti. Pri načrtovanju vrtnoarhitekturne ureditve so upoštevali tudi kulturnovarstvene pogoje.

Načrt gradnje

Rušenje starega objekta je bilo končano v nekaj dneh, rekonstrukcija tistega, ki ga bodo ohranili, ter gradnja novega pa bosta trajali vsaj leto dni. Po projektantovih načrtih bodo tako obnovili streho obstoječega objekta, ga dodatno toplotno izolirali in ohranili zdajšnjo opečno kritino. Fasado bodo oprali in obnovili v sivih tonih. Fasada novega objekta bo istih barv kot obstoječi objekt. S podobno barvno in strukturno obdelavo pa naj bi objekta, kljub stoletni časovni razliki, nekako združili v arhitekturno celoto.

V rekonstruiranem objektu bodo plastično stavbno pohištvo odstranili in zamenjali z lesenim. V mansardni etaži, kjer so še ohranjena stara škatlasta okna, bodo sledili originalni razdelitvi in obliki, le pri zasteklitvi bodo uporabili sodobna termoizolacijska stekla. Okenski okvirji bodo v rdečerjavem tonu, krilo bo svetlo. Nova stavba bo prav tako imela lesena okna s termoizolacijskim steklom. Videz vrat pa bodo določili v sodelovanju z ZVKDS.

Apostolska nunciatura Svetega sedeža z apostolskim nuncijem Juliuszem Januszem na čelu, ki ima začasni sedež na Krekovem trgu, se bo tako sredi prihodnjega leta selila v nove prostore, ki bodo tudi na bistveno mirnejši lokaciji, kot so sedanji, to je v neposredni bližini cerkve sv. Jožefa.